Praha má potenciál pro výstavbu až 130metrových mrakodrapů i celkově udržitelný rozvoj

Praha má potenciál pro výstavbu až 130metrových mrakodrapů i celkově udržitelný rozvoj

(14. 10. 2022) Velká Praha 1922 – 2022: Nadčasovost v udržitelné výstavbě

 
 
 
 

Praha má potenciál pro výstavbu až 130metrových mrakodrapů i celkově udržitelný rozvoj

V letošním roce slaví česká metropole stoleté výročí vzniku tzv. Velké Prahy, jenž odstartoval rychlý a všestranný rozvoj hlavního města. V současné době se proto hodně diskutuje o tom, jak skloubit její historický genius loci s nezbytným pokrokem a moderní architekturou, jak přistupovat k jejímu udržitelnému růstu a jestli vůbec existuje dlouhodobější vize, díky které by byl dobře využit její potenciál. 


Na tyto otázky se pokusili nalézt odpovědi hosté panelové debaty Nadčasovost v udržitelné výstavbě, jež se konala při příležitosti výstavy Velká Praha 1922 – 2022. Byli jimi Jan Řežáb (zakladatel a majitel skupiny JRD), Eva Le Peutrec (renomovaná architektka a autorka 25 světových mrakodrapů), Tomáš Ctibor (zakladatel 4ct a předseda Sdružení pro architekturu a rozvoj) a Petr Vogel (energetický specialista a zakladatel České rady pro šetrné budovy). 

Podle účastníků tohoto setkání by se Praha mohla stát světovou udržitelnou metropolí. Chybí jí ale dlouhodobá koncepce, která by počítala s nárůstem obyvatel až na 2,5 mil., a odvaha začít měnit zažité stereotypy. 

Praha má předpoklady stát se udržitelnou metropolí
Všichni diskutující se jednomyslně shodli na tom, že Praha dosud nemá dlouhodobou ucelenou vizi, jak naplnit svůj potenciál velkoměsta v srdci Evropy. Obyvatelé metropole již ale disponují vším potřebným k jejímu rychlému a udržitelnému rozvoji, včetně prostředků, technologií i bohatých znalostí a zkušeností. 

„Věřím, že pokud budeme přemýšlet koncepčně a multidisciplinárně, může se z Prahy stát skutečně světová, udržitelná metropole. Pro nastartování moderního rozvoje však potřebujeme revidovat mnoho norem a zjednodušit komplikované povolovací procesy tak, aby tyto změny umožnily celkový rozvoj, včetně udržitelné kompaktní zástavby kolem důležitých infrastrukturních bodů. Teprve poté bude Praha nabízet výborné životní podmínky i pro budoucí generace. Vždyť jen příprava a následná výstavba standardního bytového projektu dnes trvá i 7 let,“ vysvětluje zakladatel skupiny JRD Jan Řežáb.

Architektka Eva Le Peutrec navazuje: „Funkční město by mělo mít kolem 50 obyvatel na hektar, Praha má pouze 25, což je oproti mnoha evropským městům, jako jsou Vídeň (46), Mnichov (48) nebo Milán (75), opravdu málo. Existuje řada možností, jak dobře využít stávající prostor: optimální je využití pražských brownfieldů, které zahrnují kolem 950 hektarů a na nichž by mohlo žít přibližně 150 000 obyvatel, a také budování výškových objektů. Rozšiřování předměstí nepovažuji za vhodné ani udržitelné, protože je náročné na dopravu a ubývá při něm úrodná půda, což ohrožuje potravinovou soběstačnost.“ 

V Praze jsou místa pro výstavbu až 130metrových mrakodrapů
Podle dat mobilních operátorů má Praha již dnes téměř 1,6 mil. obyvatel, což je o 300 tisíc více než uvádějí oficiální statistiky. Pro naplnění jejího skutečného potenciálu a včasné řešení budoucích výzev je ovšem nutné ji plánovat jako aglomeraci s více než 2,5 mil. lidmi. Odborníci proto čekají na nový Metropolitní plán, jenž by vymezil území, na nichž se dají stavět výškové budovy. 

„V Praze je řada míst, kde se dají realizovat až 130metrové domy, a nezničí se tím její historický genius loci. Intenzivní, promyšlená a koncepční zástavba, která dobře využívá prostor, přispěje k jejímu udržitelnému růstu a zkvalitnění života obyvatel. Město může být díky ní funkčnější a environmentálně šetrnější. Absence ambiciózního a komplexního plánování ale brzdí jakýkoli dynamický růst a schopnost reagovat na rychle se měnící podmínky,“ konstatuje urbanista Tomáš Ctibor. 

„A výsledkem je to, že má Praha pouze tři výškové budovy nad sto metrů. Mrakodrapy přitom mohou velmi esteticky dotvářet vzhled města. Zvlášť, pokud dokážeme ve vybraných lokalitách zkombinovat ikonické stavby s budovami vycházejícími z širšího kontextu metropole. Někteří lidé si navíc neuvědomují, že samotná typologie výškových staveb je velmi ekologická, především pokud využívají moderní technologie k vlastní výrobě elektřiny a zachytávání dešťové vody (nebo dokonce mají dřevěnou konstrukci). Jedná se vlastně o celé město skryté v bytovém domě s velmi nízkou uhlíkovou stopou. Jedna domácnost v mrakodrapu vyprodukuje až 7x nižší množství oxidu uhličitého než rodina žijící v rodinném domě na předměstí,“ pokračuje Eva Le Peutrec.

Výstavba v Praze musí lépe odolávat klimatickým změnám
Výstavba v Praze by se měla adaptovat nejen na složitou situaci plynoucí ze současné energetické krize, ale také na změny klimatu. Zdejší průměrná teplota by totiž mohla stoupnout (do roku 2050) až o 2 °C a počet tropických dní o 300 %. 

„Snažím se být optimistický. Vývoj jde rychle kupředu, takže se dá očekávat, že technologie budou brzy ještě efektivnější, obnovitelné zdroje výkonnější, energetika budov čistší a jednotlivé městské části se naučí být energeticky soběstačnější. Hlavně poslední bod je ale stále hudbou vzdálené budoucnosti. Aby byla Praha skutečně udržitelná, musí klást mnohem větší důraz na výstavbu objektů s vegetačními střechami a zelení, aby se bránilo vzniku tepelných ostrovů, na efektivnější nakládání s dešťovou vodou, na promyšlenější koncepci infrastruktury a na zdravější a šetrnější způsoby vytápění i chlazení domů. A zde opět narážíme na chybějící vizi jejího rozvoje a zastaralé normy. Zkuste si například zažádat o povolení k výstavbě více než čtyřpatrové ekologické budovy s dřevěnou konstrukcí. Na rozdíl od zahraničí ho v Česku nezískáte,“ uzavírá energetický specialista Petr Vogel.

Záznam z panelové diskuze Nadčasovost v udržitelné výstavbě:Tisková zpráva

 
 
 
 

19. 10. 2022 17:07:40. Re: Praha má potenciál pro výstavbu až 130metrových mrakodrapů i... hasa3

  snad to Praze neuškodí ? Ale asi se to nedá do budoucna zastavit !

19. 10. 2022 17:07:49. Re: Praha má potenciál pro výstavbu až 130metrových mrakodrapů i... hasa3

  snad to Praze neuškodí ? Ale asi se to nedá do budoucna zastavit !

19. 10. 2022 19:04:01. Re: Praha má potenciál pro výstavbu až 130metrových mrakodrapů i... Jiří Kalvach

  Jeden argument potřebnosti nestačí. Vhodná místa jsou jistě dostupná. Ale co stávající propustnost a kapacita komunikačních tras, stav nezbytných inženýrských sítí a jejich nutná rekonstrukce či úplná změna trasy? Dnešní stav dopravních páteřních koridorů je dlouho za hranicí udržitelnosti a stav bezpečné sjízdnosti je noční můrou všech veřejných dopravců HMP. Výše uvedené a nedokončení hlavního městského okruhu "0" je zásadní brzdou pro uskutečnění snu, kterým se tato zde uváděná sešlost zabývala. Jde opravdu jen o sen. Pokud tedy pro tento účel nepostavíme nové satelitní město.

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

4. 10. 2023 14:53:30

Threema ID_ ZX6ZM8UN Buy adb-butinaca online, Adb butinaca for sale, Buy 6cladba, 6cladba for sale, 5cladba, Jwh-018

Threema ID_ ZX6ZM8UN Buy adb-butinaca online, Adb butinaca for sale, Buy 6cladba, 6cladba for sale, 5cladba, Jwh-018 Best Grade Research Chemical Reagents Available Online at best prices, fast, secure and efficient delivery services. Top Grade quality. All orders come in discreet packaging. Tracking number Provided. https://buy-5cladba-5fmda-online.com/product/buy-adb-butinaca-online/ Threema ID_ ZX6ZM8UN WhatsApp & Skype _ +1 601-207-3026 Wickr_ Cannabinoids71 Telegram & Signal_+1 601-207-3026 Buy ADBB, 4FADB, FUB-AMB precursor Buy Eutylone Buy 2fdck Buy etizolam replacement Buy 5cladb Buy new sgt78 Buy tadalafil Buy Pregabalin Buy Theophylline 58-55-9 Buy 2079878-75-2 Buy 288573-56-8 Buy 102-97-6 Buy 1451-82-7 Buy 2F, 2f-dck, 2-bdck crystal Buy cannabinoids 5cl Buy CAS: 18354-85-3 Buy Bromazolam CAS 71368-80-4 Buy Nitrazolam CAS 28910-99-8 Buy Protonitazene hydrochloride powder CAS 119276-01-6 Buy Metonitazene CAS 14680-51-4 Buy MTTa replace JWH018/THJ018 Buy Etomidate powder or light yellow powder CAS 33125-97-2 Buy BMK powder and oil CAS: 718-08-1 Buy PMK powder and oil CAS:28578-16-7 Buy Xylazine hcl powder CAS: 23076-35-9 Buy CAS: 244-942-2 Buy CAS: 57801-95-3 Our services - express prior overnight or next day delivery - Packing is highly discreet sealed, wrapped with aluminum foil, safe and secure - No signature is required upon arrival of the parcel - 100% customer care and support. - Money-back guarantee - We offer door to door delivery services - Excellent and unbeatable prices. We pack the packages carefully with tungsten and carbon papers to skip through customs x-ray machines at airports. Parcels are beautifully packed with gift papers from outside.

 
© 2007–2022 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz