Procházka nad lomem

Procházka nad lomem

Horní Bečva

(10. 3. 2022) henkai architekti, ZAHRADA-PARK-KRAJINA

   
 
 
 
 

Procházka nad lomem

Vyhlídka na bývalém lomu se nachází v CHKO Beskydy, kopec je vklíněn do údolí v blízkosti vodní nádrže Horní Bečva. Tyčí se nad levým břehem Rožnovské Bečvy, je obklopen rozptýlenou zástavbou rodinných a rekreačních objektů. Jižní část kopce tvoří z části nestabilní stěna pískovcového lomu. Lokalita je významná jako referenční lokalita typických ciežkowických pískovců.


Zadáním bylo zpřístupnit vrcholové partie kopce pro pěší. Navrhli jsme síť tras, které přirozeně pracují s terénem. Dále jsme se snažili jemně rozvinout a doplnit kvality místa, jako jsou skalní vrcholové partie, lom, různorodý lesní porost, výhledy. Svahy a vrcholek kopce je nyní dostupný třemi vyhlídkovými stezkami, které propojují hlavní místa výhledů a vytvářejí okružní cestní síť, jež se napojuje na komunikaci a přilehlé parkoviště.

Mírnější trasa vede nově vysázeným lesem se směsicí místních druhů dřevin, které budou sloužit jako arboretum. V místě sedla pod skalnatým vrcholkem návštěvníci vystoupají na malou piknikovou platformu. Inspirací zde byly zarostlé ruiny kamenných základů rozeseté po Beskydech, dokladující osídlení a hospodaření předků v nejzapadlejších koutech krajiny.  Vyhlídkovou plošinu od okolí vymezují nízké suché zídky (základy domu), které vytvářejí rovinu mírně vyčnívající z terénu. Zídky slouží také k posezení a vyhlídce západním směrem do údolí Bečvy přes přehradní nádrž.

Strmější trasa vede za korunou lomu. V polovině horní lomové hrany, která je stabilní, jsme umístili vykonzolovanou kovovou vyhlídkovou lávku s podlahou z pororoštu, který umocní dojem z výhledu a navodí jemné chvění. Malá vyhlídka je odpočinkovým mezibodem při výstupu prudkým svahem a zároveň zpřístupňuje přímý pohled na stěnu lomu, kde nyní probíhá přirozený sukcesivní proces.

Cílem je vrcholová část kopce. Z dramatického terénu zde vyrůstají tři vyhlídkové objekty, tři subtilní prázdné krychle, jemně umístěné do terénní modelace mezi balvany. Terén nemají narušit. Jsou jen jakýmsi architekturou vymezeným volným prostorem, který vybízí k zastavení a spočinutí. Hlavní vyhlídka je přímo na vrcholu a umožňuje výhled přes lomovou stěnu do krajiny luk a strání. Zbylé dva vyhlídkové body jsme vytvořili jako místa pro pobyt, zamyšlení a posezení při pohledu do interiéru lesa, na jedné straně smrkového, na druhé borového.

Pro vybudování zpevněných a nezpevněných stezek a opěrných zídek byl použit jako hlavní materiál kámen a šotolina přímo z lomu. Stezky jsme doplnili mobiliářem z dubového dřeva. Z bezpečnostních důvodu je lom od okolí vymezen jednoduchými raženými dřevěnými dubovými kůly s lanovím. Nosná konstrukce objektů je montována z profilů a dílů z žárově pozinkované oceli v následné černé úpravě. Podlahy a konstrukce stropů jsou dřevěné fošnové. Ploché střechy vyhlídek jsme pojali jako střešní zahrady osázené svévolnou postupnou sukcesí.

Autorská zpráva
Foto: BoysPlayNice

Klient: Obec Horní Bečva
Autoři: Studio henkai architekti – Daniel Baroš; ZAHRADA-PARK-KRAJINA s.r.o. – Ondřej Nečaský, Zdeněk Strnadel
Statika: Josef Pacula
Grafický design: Jaroslav Juráček
Zastavěná plocha: 3 x 7,3 m² vyhlídková krychle; 1 km délka stezek
Náklady: 3,6 mil Kč

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2021

 
 
 
 
49.4321611
18.2885903
Procházka nad lomem

Procházka nad lomem
Horní Bečva

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2022 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz