Proměna jezera Medard

Proměna jezera Medard

(28. 2. 2022) Studio A8000

   
 
 
 
 

Proměna jezera Medard

Okolí Sokolova projde radikální proměnou. Karlovarský kraj spolu s energetickou společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., v součinnosti se sesterskou společností SUAS GROUP, a. s., vyhlásily v červnu loňského roku soutěž na urbanistickou studii okolí jezera Medard. Vítězem se stal architektonický ateliér A8000, který má zkušenosti s tvorbou územních plánů a rozvojových strategií měst a obcí – například pro Lipno nad Vltavou, chytrou čtvrť Špitálka Brno nebo Cape Smokey v Kanadě. Jezero Medard má rozlohu 493,44 hektarů, což je dvakrát více než Máchovo jezero. To z něj v současné době činí největší umělé jezero v České republice. Cílem studie je navržení funkčního řešení využití 2 000 hektarů území v okolí jezera s důrazem na udržitelný rozvoj, ekologii a zaměstnanost. Jedná se přitom o největší projekt tohoto typu v České republice.

Nový život Sokolovska 
Proměna okolí jezera Medard je pozitivním signálem pro celkovou transformaci regionu Sokolovska, který dlouhodobě trpí odlivem obyvatel v produktivním věku a patří mezi místa s výraznými strukturálními problémy. Zároveň je jedinečnou příležitostí pro rozvoj celého Karlovarského kraje. Řešené území se nachází severozápadně od města Sokolov na území měst a obcí Svatava, Habartov, Chlum, Svaté Maří, Bukovany a Citice. Jde o ojedinělou a rozvojovou oblast v bezprostředním okolí nově vzniklého jezera Medard. To bylo vytvořeno v rámci rekultivace a revitalizace po ukončení těžby hnědého uhlí zatopením lomové lokality Medard – Libík. Těžba zde byla ukončena v roce 2000. Jezero pak bylo napouštěno v letech 2008 až 2016. Jeho rozloha dosahuje 493,44 hektarů, maximální hloubka pak 50 metrů. Nedaleko však leží také lom Jiří čítající 1300 hektarů, který by v budoucnu mohl být rovněž zatopen a proměněn na přívětivou vodní plochu.

Region v srdci Evropy 

Unikátní koncepce přeměny lokality od ateliéru A8000 usiluje o změnu vnímání lokality. Právě ta může dlouhodobě nastartovat rozvoj celé oblasti. Jezero Medard a Sokolovsko připomínají Lipno a Lipensko před 30 lety. Mají však značnou výhodu – bohatého souseda Bavorsko a blízkost Prahy či Plzně. Evropa se dnes stále „zmenšuje“. Staví se vysokorychlostní tratě a dálnice. Sokolovsko disponuje skvělou dopravní dostupností v rámci střední Evropy. Do tří hodin se dostanete do Lipska, Mnichova, Drážďan, Norimberku i Prahy, za pouhou půlhodinu do Slavkovského lesa nebo Krušných hor. Výjimečná vodní plocha na výjimečném místě přináší také nové pracovní příležitosti. BMW zde staví vývojové centrum a Tesla Gigafactory zvažuje umístění nové továrny do lokality Staré Sedlo. 

„Krásno, ale i funkce, ekonomika, ekologie a koncept smart green lokality, demografie a sociologie jsou klíčové pro zdárné budování kvality života území. Okolí jezera Medard je obrovskou příležitostí pro rozvoj celého Karlovarského kraje. Jiná zatopená jezera, jako například Milada v Ústeckém kraji, byla vždy řešena především pohledem krajinářské architektury a jako místo k rekreaci. Na tu samozřejmě myslíme také. Uvědomujeme si ale, že vyvážená kulturní krajina přináší nový život do lokality, který Sokolovsko potřebuje. Pro náš návrh byla klíčová především práce s daty a analýza toho, co je nejlepší z pohledu celkové transformace a investice. Jen tak se může místo rozvíjet skutečně zdravě a efektivně,“ vysvětluje architekt a zakladatel ateliéru A8000 Martin Krupauer. 

6 pilířů rozvoje lokality 
Stávající návrh rozvoje lokality, který byl součástí prezentovaného soutěžního návrhu, se opírá o šest základních témat, která vyzdvihují a rozvíjejí jedinečné možnosti místa. Výchozí princip je přitom jasný – znova vyšlechtit a zdokonalit to, co zde již bylo. Už v minulosti se totiž v okolí jezera Medard bydlelo. 

1. Volný břeh je všech 
Příroda a volný BŘEH jsou pro všechny. Právě tak zní první pilíř rozvoje lokality. Zůstane nezastavěný a nabídne pěší a cyklistickou stezku. Uvažuje se o vyhlídkách na jedinečnou krajinu zachovaného přírodního rázu. 

2. Město, přístav a bydlení na vodě 

Nová městská čtvrť MĚSTO „PŘÍSTAV“ využívá východní břehy jezera a již připravené terénní a břehové úpravy či dopravní infrastrukturu. Nabízí pestrou škálu bydlení včetně plovoucího bydlení. Chybět nebude marina, přístav, náměstí, molo a pěší promenáda s kvalitním veřejným prostorem, solitérními stromy a stromořadím i živým obchodním parterem. 

Městys Svatava a město Sokolov se novou zástavbou zvanou „PŘÍSTAV“ pomyslně dotknou svého jezera. Atraktivní nábřeží s promenádou a přístavem navodí úchvatnou atmosféru pro vznik výjimečného sídla na pobřeží jezera Medard. Lze předpokládat, že při zpracování územní a urbanistické studie se tento vstupní pohled na rozvoj lokality ještě rozšíří o další přilehlé oblasti a rozvojové záměry všech dotčených obcí.

BYDLENÍ NA VODĚ se pak stane iniciátorem a pozitivní vlajkovou lodí celé proměny. Právě zde mohou proběhnout první úpravy v rámci etapizace komplexního projektu. První změny by mohly být vidět už do tří let. 

3. Dům „Ostrov“
Třetím pilířem je DŮM „OSTROV“. Ten představuje symbol transformace a revitalizace lokality jezera Medard, ale i celého Sokolovska a strukturálně postižených oblastí severních Čech. Moderní technologicky inteligentní budova 21. století doslova roste z vody. Objekt je totiž založen zhruba 16 metrů pod hladinou jezera. Nacházet by se zde mohlo například vědecké pracoviště zabývající se přeměnou hnědouhelných pánví, ale i ubytování, bydlení či kanceláře. 

4. Bydlení nad jezerem 
BYDLENÍ NAD JEZEREM nabídne individuální bydlení, které je možné realizovat krok za krokem ještě před samotným naplánováním proměny celé oblasti. Návrh šikovně využívá hrany teras i samotné terasy, které vznikly původní těžbou při pohybu rypadla. Domov s úchvatnými výhledy na jezero a hřebeny hor v pozadí. Tak by se dalo shrnout bydlení u jezera Medard.

5. Sport a rekreace 
Chybět nebude ani SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ ZÓNA ležící v místě setkání současné i budoucí zástavby, dopravní infrastruktury a regionálně turistického koridoru kolem řeky Ohře. Snadno si zde lze představit zázemí pro loděnici, jachting či kiting. 

6. Smart lokalita 
Udržitelnost je v dnešní době nevyhnutelným úkolem, před kterým stojí architekti. Posledním principem je proto SMART LOKALITA. Návrh od studia A8000 počítá s FOTOVOLTAICKOU ELEKTRÁRNOU, která vyrobí dostatek energie pro veškerou místní spotřebu, či dokonce více, a bude dodávat energii do veřejné sítě, VODNÍ PŘEČERPÁVACÍ ELEKTRÁRNOU, jež dokáže akumulovat přebytečnou energii, jak z fotovoltaické elektrárny, tak veřejné sítě, VĚTRNOU ELEKTRÁRNOU a AGROVOLTAIKOU. 


Dalším krokem v rozvoji lokality je vznik tzv. masterplanu. Ten se stane podkladem pro územně plánovací dokumentace. Celková transformace je plánována na období následujících 20 let. První změny v území by však mohly být vidět už do tří let. 

Autorská zpráva

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

28. 2. 2022 16:27:05. Re: Proměna jezera Medard. Miroslav Petrásek

 
 
 
 

28. 2. 2022 16:27:05. Re: Proměna jezera Medard. Miroslav Petrásek

  V prvních fázích organizace území v okolí jezera Medard se uvažovalo i s vybudováním letiště pro UL letadla mezi jezerem a silnicí do Habartova. Je v tomto plánu s tím počítáno také?

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2022 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz