Rekonstrukce a dostavba budov Filozofické fakulty UK v Opletalově ulici

Rekonstrukce a dostavba budov Filozofické fakulty UK v Opletalově ulici

(28. 4. 2017) První zvýšená odměna v architektonické soutěži

   
 
 
 
 

Rekonstrukce a dostavba budov Filozofické fakulty UK v Opletalově ulici

Martin Prokš, Marek Přikryl, Martin Kalhous, Lucie R. Dřevíkovská, Barbara Poláková

Hodnocení poroty: Porota oceňuje koncepční a výtvarné řešení samostatného dvorního objektu knihovny se světlíkem. Organizace knihovního fondu automatickým zakladačem je funkční a inovativní. Zvolená koncepce s umístěním studovny do centra komplikuje komunikaci v ostatních částech stavby. Přesvědčivé nejsou vstupní prostory budovy a napojení vloženého objemu na okolní průčelí. Přesto porota návrh považuje za přínosný a originální.

Z autorské zprávy:
Kontext tvoří historické nájemní domy samotné, v minulosti upravované, se dvory v druhém plánu. Místo ovlivňuje měřítko Vrchlického sadů, magistrály, celkového panoramatu. Návrh potvrzuje a posiluje přítomnost UK v centru města.
Koncept je založen na koncentraci nové knihovny s depozitářem ve vnitrobloku, jež umožní minimalizovat zásahy do historických domů. Cílem je organicky propojený, bezbariérový, víceúčelový městský objekt s parterem, badatelnami v patrech a vestavbou ve dvoře. Vložená knihovna se začleňuje do logického celku. Knihovně je věnováno přízemí vnitrobloku s horním osvětlením centrální haly, objemný depozitář je umístěn do podzemí. Knihovna nezastiňuje sousední objekty a do svého provozu organicky včleňuje funkcionalistický objekt jako věž se studovnami. Návrh respektuje výraznou geometrii původních půdorysů s diagonálami odvozenými z katastru.

Parter obou domů je otevřen uživatelům knihovny i veřejnosti. V přízemí se nachází recepce, hlavní vstup do knihovny, dětský koutek, šatny se skříňkami (dům čp. 47), vstup do kavárny, navazujících společenských prostor a badatelen v patře (dům čp. 49). Kavárna je průchozí ve všech směrech - propojuje přízemí obou objektů a zároveň ulici s vnitroblokem domu čp. 49, který využívá jak kavárna, tak společenské prostory. Veřejnosti je tak zpřístupněn atraktivní dvůr památkově chráněného objektu. Nový vstup do kavárny je ve stopě původního vjezdu do dvora. Navazující víceúčelové společenské prostory jsou přístupné samostatným stávajícím vstupem přes zachovalý velkorysý předprostor klasicistního objektu.

Pracovny a učebny jsou umístěné ve vyšších patrech historických objektů včetně půd. Domy jsou opraveny, dispozičně očištěny s respektem k původnímu dvoutraktovému schématu a vzájemně propojeny novými rampami v každém podlaží. Domy pokryjí potřeby všech pracoven a sálů při využití nově zateplených půdních prostor. Výška domů zůstává zachována. Přepažitelné sály slouží zároveň jako učebny. Velký přednáškový sál ve 2. NP je umístěn v návaznosti na střešní terasu knihovny, která nabízí klidné místo s výhledem na fasády ve dvoře.

Badatelská knihovna s depozitářem zásadně ovlivnila celý koncept. Depozitář umístěný pod zem využívá technologii automatické distribuce a ukládání knih (ASRS). Hlavním důvodem zvolení automatizovaného zakladače bylo splnění požadavku 500 000 svazků při minimalizování obestavěného prostoru. Vyšší kapacita archivu je vkladem do budoucnosti instituce. Cílem by měl být jeden objekt s dostatečnou rezervou koncentrující dosavadní pracoviště a archivy. Náklady na zakladač jsou kompenzovány minimalizovaným obestavěným objemem ve stísněných podmínkách. Návrh ovlivnila hladina podzemní vody v úrovni 10 m pod terénem. U depozitáře knih podzemní voda jednoznačně vymezuje maximální hloubku založení.
Centrem dění je hala knihovny. Převýšenému prostoru s vloženou galerií dominuje světlík. Dřevěné police obíhají obvod prostoru v obou patrech a zcela jej vyplňují. Vložené patro s dalšími studijními místy je přístupné vnitřním schodištěm nebo výtahem. Interiér včetně nábytku je kompletně pojednán v dubové dýze. Střecha knihovny s lavicí podél fasád a venkovním nábytkem je přístupná všem uživatelům výtahem nebo ze společenských prostor u sálu ve 2. NP.

Funkcionalistický dům ve dvoře bude rekonstruován a začleněn do provozu knihovny jako věž se studovnami a oborovými knihovnami. K věži je přistavěn štíhlý objekt s výtahem a šachtou pro vedení technologií, který propojuje všechna patra knihovny a nově zpřístupňuje střechu věže. Přístavba shora obepíná věž a rámuje terasu velkým oknem s výhledem na střešní krajinu města. 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz