Rekonstrukce cesty podél Jeleního příkopu, Pražský hrad

Rekonstrukce cesty podél Jeleního příkopu, Pražský hrad

(19. 7. 2009)

 
 
 
 

Rekonstrukce cesty podél Jeleního příkopu, Pražský hrad

Adresa: Hrad, Praha 1
Klient / Investor: Správa pražského hradu
Architekt: D.A. Studio, s.r.o. Fiala, Prouza, Zima
Autorský tým: Jaroslav Zima, Jan Přikryl, Milan Bulva, Hana Pospíšilová, Tomáš Pechman, David Jaroš, Sabina Měšťanová, Jan Otava
Profese:
Zpevněné plochy: SC Studio, Vladimír Cigánek
Kanalizace, vodovod: Jaroslav Vala, Alena Láchová
Elektro: K — pro, s. r. o., Josef Klapka
POV: Luboš Drofa
Generální dodavatel: Stavby silnic a železnic, a.s.´Praha, Odštěpný závod 3
Stavbyvedoucí: Ivan Vořechovský
Subdodavatelé: Čermák a Hrachovec, a. s. (kanalizace
a vodovod); SINET, s. r. o. (elektro); VHG, s. r. o.
(zednické práce); VKD stavby, spol. s r. o. (dlaždičské
práce); Antonín Fischer, Jihlava (dlaždičské
práce); Bohumil Pánek (kamenické a restaurátorské
práce); REINEX, s. r. o., Miroslav Bielik (restaurátorské
práce); SUBTERRA a. s. (truhlářské
a zámečnické výrobky — lavičky, dveře); Zdeněk Hron (repase dveří do Otevřené oranžérie); HEFAISTOS, s. r. o. (ocel. konstr. schodiště do
Fíkovny); Rašplička — truhlářství Kladno (dřevěné
schod. stupně); Památky s. p., Buštěhrad (brána
z Chotkových sadů);
Projekt (studie, SP, PP): 1999 — 2000
Realizace: 2000 — 2002
Celková délka území cesty mezi Prašným mostem
a Chotkovými sady: cca 520 m

STAVEBNÍ NÁKLADY
Celkové náklady: 18,8 milionů Kč

Správa Pražského hradu postupně otevírá některé z dalších částí zahrad, po dlouhá desetiletí nepřístupných veřejnosti. K tomuto úsilí patří i rekonstrukce cesty v severním předpolí Hradu, na hraně svahu mezi Jelením příkopem a Královskou zahradou. V úseku mezi Míčovnou a Prašným mostem byla již na počátku 50. let provedena dle návrhu architekta Janáka dlažba z barchovické ruly. Mezi Míčovnou a Chotkovými sady byl povrch pouze provizorní, tvořený uježděným terénem, štěrkem či asfaltem. Pokračování dlažby z barchovické ruly bylo jen dalším logickým krokem při obnově komunikace.
Skladba vozovky je navržena pro pěší provoz se zatížením vozidly do 3,5 tuny. Ve vazbě na stabilitu svahu Jeleního příkopu byla cesta ve většině svého průběhu oddálena od hrany svahu a zúžena na 3,5m. U Míčovny a nad severní stěnou Fíkovny (v prostoru pod Královským letohrádkem), jsou v minimální hloubce pod úrovní upraveného terénu ukryty konstrukce zajišťujících stěn a objekty kanalizačních šachet.
Se stabilitou svahu souvisí i problém odvodnění střechy Míčovny. Voda z chrličů volně dopadala na terén a způsobovala podmáčení konstrukcí. Proto byly žlaby Míčovny přespádovány, chrliče zaslepeny a voda odvedena vnějšími svody do nově položené kanalizace. Naopak pod chrliči Královského letohrádku byly pod povrch vozovky vybetonovány velké desky. Dlažba je na nich položena tzv. „na sucho“, což umožňuje rychlé vsakování dopadající vody a její odtok z povrchu desky do kanalizace. Pro případ přívalových dešťů je celé prostranství vyspádováno do velké čtvercové mříže (replika Janákovy mříže).
Projekt dále řešil rekonstrukce zdí přiléhajících ke stavbě komunikace, repase dveří, náhrady nefunkčních dveřních výplní, novou bránu do Chotkových sadů, prostor pro letnění květin v Otevřené oranžérii a schodiště do Fíkovny. Byl proveden rozvod užitkového vodovodu, zprovozněna Lví kašna pod Stájovým dvorem a instalováno osvětlení. Na několika místech byly osazeny odpadkové koše a lavičky.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Ostatní

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz