Rekonstrukce domu v Lokti

Rekonstrukce domu v Lokti

Loket

(11. 9. 2015) Znamení čtyř architekti

   
 
 
 
 

Rekonstrukce domu v Lokti

Dům má rozsáhlá gotická sklepení datovaná do doby vzniku města. Rozložena jsou zhruba ve třech výškových úrovních a navazují na městské hradby. Sklepení představují nejstarší části stavby, ostatní gotické nadzemní části domu byly zničeny při požáru města. Přízemní je v uliční části renesančně-barokní, ve středu dispozice a traktu do hradeb včetně hradební fasády již převážně raně klasicistní. Patro má ve štítových zdech uličního traktu renesanční a barokní zdivo, fasády, většina dělicích stěn včetně hrázděné konstrukce jsou již klasicistní, stejně jako krov.

Řešení vnějšího výrazu domu bylo navrženo dle požadavků památkové péče uvedením do klasicistní podoby, která je doložena částečnou fotodokumentací. Prakticky veškeré fasádní prvky a členění byly řešeny v kopiích, pozdější exteriérové úpravy a výplně otvorů se odstranily. Barevné řešení vyplývá z průzkumů původní barevnosti stavby. Projekt akcentuje historicky hodnotné prostory a konstrukce objektu. Některé dodatečné a nevhodné konstrukce a prvky vyhodnocené jako památkově nepodstatné byly odstraněny. V důsledku toho se historicky cenné prostory otevřely a uvolnily. Dispozičně provozní řešení ctí pomyslný průnik stavebně konstrukčních možností a požadavků památkové ochrany významných částí budovy.
Mezi hodnotné stavebně konstrukční prvky patří zejména kamenné a cihelné klenby, hrázděné zdivo, dochované části gotického, renesančního a barokního zdiva a historické výplně otvorů. Důležitým prvkem architektonického řešení bylo zachování střešního světlíku patra, který prosvětluje halu se schodištěm a nezaměnitelným způsobem dotváří její prostor.Východiskem návrhu interiérů bylo obnovení vzhledu původních doložitelných povrchů na původních konstrukcích. Tento princip se dotýká zejména hliněných omítek na stropech, kamenných spárovaných zdí, hrázděných konstrukcí a příček, štukových omítek na cihelném a hrázděném zdivu a v neposlední řadě různých typů maleb. Obnovili jsme také kamenné, keramické dlažby a prkenné podlahy. U nedochovaných zámečnických konstrukcí interiérů jako jsou zábradlí a madla jsme zvolili cestu přiznaného novotvaru v atypu, výrazně subtilního vůči ostatním konstrukcím.

Provozní využití historických sklepů je variabilní. Řešení ve více výškových úrovních  umožňuje různé společenské aktivity hostů. Prostory jsou ponechány jako více funkční, dle původního rozložení jsou dále nedělené. Sklepy slouží také k uchování potravin a nápojů. Doplnili jsme je pouze o toaletu s předsíní a nápojovou kuchyňku. Dílčí kletované betonové povrchy, které jsou zde provedeny, umožňují eliminaci obkladových materiálů a fungují jako plnohodnotný doplněk kamenných zdí. V místě chybějícího zastropení jsme navrhli železobetonový strop do valbičkového bednění. Povrch betonu byl zjemněn, jeho struktura je otevřena pískováním.
Do částí domu určených pro bytové účely byl obnoven vstup v uliční fasádě. Zádveří je nově odděleno od navazující haly. Prostor zádveří má trámový strop s částečně viditelnými trámy, prostoru haly dominuje nově uvolněná klasická klenba české placky. Z haly se vstupuje do zvýšené předsíně s rozšířeným schodištěm, toaletou a komorou a úklidem v prostoru dýmníku. Z předsíně je pak již přímý vstup do obytné kuchyně a hlavní obytné místnosti domu s dobovými kachlovými kamny. Na kuchyni navazuje zaklenutá spíž. V kuchyni s jídelnou jsme navrhli francouzské okno s propojením na malou terasu na hradbách, resp. hradebním pylonu přiléhajícímu k fasádě domu. V těchto prostorech byly sanovány a odhaleny původní trámové stropy a tím zvýšena světlá výška místností.
Prostor prodejny vznikl odstraněním novější stěny – otevřeli jsme tak původní barokní mázhaus s trámovým stropem, jehož nejcennější částí je hliněný strop na slámových výpletech do mezitrámových kratin. Strop byl uveden do původního stavu.
Ve 2. NP jsou obytné místnosti s vlastním hygienickým zázemím a komora. Z prostoru schodišťové haly je přístupný instalační prostor a vchod na schodiště do půdy. Druhý instalační prostor je přístupný z jedné z koupelen. V prostoru půdy byly provedeny nezbytné stavebně technologické práce směřující k optimální konzervaci, náhrady částí konstrukcí krovu a opravy střešního pláště. Upraveny byly také siluety komínových hlav dle dobové fotodokumentace.

Autorská zpráva

Místo: Loket, ulice T. G. Masaryka, č.p. 87 /21
Autor: Znamení čtyř architekti s.r.o., spolupráce - Ing. arch. Jarmila Holokáčová, Ing. arch. Petr Martínek (projekt pro SP, prováděcí konstrukční a technologické projekty)
Investor: Moyo holding a.s.
Dodavatel: Stavební služby – Milan Štěpánek, Ostrov
Užitná plocha: 407 m2
Zastavěná plocha: 242 m2
Objekt je zanesen  pod. č. 30577/4-4371 v seznamu nemovitých kulturních památek, zápis je starší roku 1988.  
Soutěž Stavby karlovarska XI - 3. místo za nejlepší stavbu v hodnocení odborné poroty; Vítěz hodnocení veřejnosti o nejlepší stavbu

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

´2011

 
 
 
 
50.1860122
12.7540628
Rekonstrukce domu v Lokti

Rekonstrukce domu v Lokti
Loket

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz