Rekonstrukce statku v Sedlci u Mšena

Rekonstrukce statku v Sedlci u Mšena

Sedlec čp. 14, Mšeno, okr. Mělník

(2. 1. 2019) Petr Lorenc, Kateřina Lorencová Holanová

   
 
 
 
 

Rekonstrukce statku v Sedlci u Mšena

Historie statku je podobná jako u mnoha jiných zemědělských usedlostí po celé republice: Na historických fotografiích zdobí vyřezávanou část štítu iniciály J. H., odkazující na prvního majitele z rodu Homutů, Josefa, který statek koupil koncem 70. let 19. století. Hospodářství následně zvelebovaly tři generace, a to až do počátku druhé světové války. O statek pak přišla rodina hned dvakrát – po okupaci ho zabrali Němci, poté propadl při komunistické kolektivizaci zemědělskému družstvu. Budovy byly ponechány prakticky bez údržby a totálně vybydleny. Co se nakonec stalo se srdcem prosperujícího hospodářství po bezmála padesáti letech devastace, je patrné na fotografiích zachycujících stav objektu po restituci. V roce 1992 statek koupil pan Pěnkava. Zahájením rekonstrukce a zápisem objektu do registru kulturních památek stavení zachránil od úplného zániku. Přes veškerou snahu vybudovat zde ubytovací zařízení se nakonec rozhodl statek prodat. Panu Pěnkavovi se hluboce obdivujeme za jeho statečnost a vizi.
V roce 2014 se v naší hlavě zrodila myšlenka vybudovat na Kokořínsku rodinný penzion. Již před časem jsme se rozhodli, že tu budeme trvale žít a toto byl jen další krok, jak v milovaném kraji zapustit kořeny ještě více. A začalo tak velké dobrodružství rekonstrukce statku – stavbu jsme zahájili v září 2015, bezmála po roce projekční a přípravné činnosti.

Hospodářské budovy byly z větší části opraveny předešlým majitelem: propadlé klenby, rekonstrukce a dostavba propadlé střechy včetně krovu, základní rekonstrukce pavlače. Dostavba byla provedena v původním architektonickém duchu. Tato část se původně využívala jako stáje, v patře byly oddělené prostory pro sušení chmele. Přízemní část má převážně kamenné zdivo z pískovcových bloků, dvorní průčelí je omítané, směrem do zahrady je ponecháno v pohledové formě. Konstrukce patra je roubená dřevěná.
V obytné části je konstrukce roubená a omítaná – jak obvodové stěny, tak vnitřní příčky. Prostory přiléhající k hospodářským stavením měly zděnou konstrukci. Směrem ke styku obou částí byly opět hospodářské prostory pro ustájení dobytka. Oba objekty propojuje celodřevěná krytá pavlač.
Nad obytnou částí je dřevěný trámový strop s omítaným rákosovým podhledem, nad původní hospodářskou částí jsou stropy s křížovými, valenými a lunetovými klenbami. Nad nimi se nacházejí dřevěné nosníky, které přenášejí zatížení podlah ve 2. NP a jsou nosné pro dřevěnou pavlač, která probíhá podél obvodových stěn dvorního průčelí.

Návrh obnovy:  Základní dispozice zůstala zachována, a to především na základě požadavku památkové ochrany objektu. Upravena byla jen v části nové kuchyně a především vestavbou pokojů v roubené (původně hospodářské) části objektu. V celém objektu se nachází sedm pokojů a tři apartmány, všechny mají vlastní hygienické zázemí, apartmány také kuchyňky. Dále je zde recepce, společenský sál (bývalá stáj), který slouží jako jídelna, kuchyně, technické a sociální zázemí. Celková ubytovací kapacita objektu je 32 lůžek a 6 přistýlek.
Stylizace pokojů je rozdělena do dvou skupin: první z nich jsou apartmány v „kamenné“ části objektu, charakteristické jsou zařízením ve stylu české chalupy – repasovaný dobový nábytek, klasická svítidla s keramickými vypínači a zásuvkami, retro doplňky. Druhou skupinu tvoří pokoje v bývalé hospodářské (roubené) části objektu přístupné z pavlače. Zařízené jsou ve stylu kontrastujícím s roubenou konstrukcí – moderní jednoduchý nábytek v odstínu tyrkysová mátová, kovové prvky v černé matné úpravě, šedé stěrky v koupelnách, LED osvětlení, ocelovo-skleněné příčky a bíle lazurované dřevěné obklady vestaveb sociálního zařízení a šikmin v podkroví.

Dispoziční řešení:
V přízemí se nachází recepce, přes kterou je přístup do kuchyně a do jídelny. Ta je přístupná i ze dvora. K pokojům se vchází stávajícím vstupem v přízemí, kde je jeden pokoj a apartmán. V prvním patře je v původní obytné části velký rodinný apartmán, přístupný po repasovaném vnitřním schodišti, v roubené hospodářské části mezonetové pokoje přístupné z pavlače. Třetí apartmán se nachází v prvním patře v prostoru nad kuchyní. Je samostatně přístupný po dřevěném venkovním schodišti (bylo vyrobeno nově se zachovanými řemeslnými detaily na zábradlí a opláštění), v současné době však slouží jako malá jednací místnost pro firemní akce. Půdní prostor se využívá jako součást mezonetových pokojů a částečně jako technické zázemí penzionu – je zde umístěna vzduchotechnická jednotka pro větrání kuchyně, technologie vytápění a ohřevu teplé vody, část půdy pak zůstala nevyužitá a prázdná.

Stavební řešení: V rámci stavby probíhaly pouze minimální demolice. Veškeré stavební procesy vycházely z tradičních postupů a materiálů používaných při stavbě tohoto typu: obnova roubených konstrukcí včetně tradičních spojů a hliněných vymazávek, obnova hliněných omítek, repliky špaletových oken a kazetových interiérových dveří, zachování hliněných mazanin na půdě, obnova kamenné pískovcové klenby (bývalý chlév), tradiční podlahové krytiny.
Stávající špaletová okna byla ve velmi špatném stavu, navíc pocházela z různých časových období stavby včetně nedávné rekonstrukce. Proto byla demontována a nahrazena replikami. Stejně tak byly zbytky interiérových dveří nahrazeny přesnými replikami dle dochovaných fragmentů. Veškeré vnější výplně otvorů na „omítané části“ jsou v odstínu tyrkysové mátové, která je jednotící barvou celého objektu. Výplně otvorů v roubených konstrukcích jsou pak v odstínu signální bílé.
Pokoje přístupné z pavlače mají „dvojité dveře“ – na vnitřním líci se osadily nové tepelně izolační dřevěné prosklené dveře (bílé s čirým zasklením), z pavlače vnější svlakové prkenné dveře v odstínu roubení.
U pokojů, které byly vestavěny do roubených konstrukcí, bylo z interiéru provedeno obvodové tepelné zaizolování hliněnou mazaninou se slámovou řezankou, nanášenou ve třech vrstvách (mezi sebou zafixovanou roštem z dřevěných latí a drátěným pletivem s vrchní hliněnou omítkou opatřenou vápennou bílou malbou). Izolace roubených konstrukcí se prováděla tak, aby byla v maximální možné míře zachována jejich plasticita a rovinná nesourodost. Roubené konstrukce oddělující pokoje jsou opatřeny zvukově izolační minerální vatou ve dvou vrstvách, s vrchní vrstvou hliněné omítky opatřenou bílou vápennou maltou.
Vzhledem k tomu, že se jedná o památkově chráněný objekt, významně se nezasahovalo do jeho konstrukčního systému. Pouze se lokálně posílily či vyměnily roubené nosné konstrukce (napadené trámy, podepření podlahových trámů nad klenbou jídelny, srovnání stropních trámů hospodářské části do vodorovné úrovně). Roubené stěny byly sanovány: odstranila se hliněná vymazávka mezi trámy, které byly důkladně ošetřeny. V místech, kde byly napadeny dřevokazným hmyzem a houbami, se trámy nahradily novými. Nové nenosné svislé konstrukce na úrovni 1. NP byly realizovány z keramických tvarovek, v patře jako lehké dřevěné trámkové konstrukce opláštěné OSB deskami.
Byly také obnoveny venkovní zpevněné plochy: převážně z dochovaných pískovcových bloků, terasa je ze štípané opuky. Ostatní plochy byly zatravněny, popřípadě řešeny jako parková úprava nebo užitková zahrada.

Technické vybavení:
V objektu byl navržen systém ústředního vytápění a ohřevu TUV, kotelna je v původním přístavku stodoly. Zdrojem tepla jsou dva automatické ekologické kotle na uhlí (jeden z nich je rezervní, do budoucna určený pro vytápění stodoly). Otopná voda se přivádí do technické místnosti v podkroví, na podružném rozdělovači je rozdělena na tři okruhy pro otopná tělesa a okruh pro VZT jednotku. Navíc je ještě z přívodního potrubí provedena odbočka na okruh pro ohřev teplé vody. Nucený oběh otopné vody v každém okruhu zajišťuje čerpadlo s elektronickou regulací otáček. Otopná voda v okruzích pro OT má předpokládaný teplotní spád 75/60 ºC regulovaný pomocí trojcestného směšovacího ventilu podle ekvitermní křivky, otopná voda v okruhu pro VZT jednotku má předpokládaný teplotní spád 75/60 ºC regulovaný pomocí trojcestného směšovacího ventilu podle požadavků VZT jednotky. Okruh pro ohřev teplé vody je regulován pomocí spouštění oběhového čerpadla podle teploty v zásobníku teplé vody.
Pro ohřev vzduchu ve VZT jednotce pro provoz kuchyně je určena teplá voda, tepelné ztráty větraných místností jsou kryty ústředním vytápěním. Chlazení vzduchu pro kuchyň je zajišťováno instalací Split systému.

Výhled do budoucnosti: Další etapou v budování areálu zemědělské usedlosti je rekonstrukce stodoly, která je již projekčně připravena a bude realizována v dohledné době. Stodola svou novou náplní doplní provoz penzionu nejen o další pokoje situované do podkroví, ale především o volnočasové aktivity v přízemí, a to víceúčelová místnost  (pro svatby, firemní akce, různá cvičení) s venkovní terasou orientovanou k lesu. Dále tu budou samostatný provoz sauny a masáže s venkovní relaxační kádí a další zázemí objektu včetně místnosti pro uskladnění kol hostů penzionu.

Autorská zpráva

Obnova statku získala Cenu za nejlepší rekonstrukci památkového objektu v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2018.
Z hodnocení poroty: Stavba je příkladnou ukázkou obnovy kulturní památky, kdy při maximálním zachování památkových hodnot stavby lidové architektury byl nalezen nový účel jejího využití v souladu s podnikatelským záměrem.

 

Investor: Homutův statek s.r.o.
Autor: Ing. arch. Petr Lorenc, Ing. Kateřina Lorencová Holanová
Projektant: Ing. Lada Kotláříková, Ing. arch. Petr Lorenc; Ing. Ivan Beneš – statika; Ing. Pavel Protiva – PBŘS; Ing. Martin Bureš – elektroinstalace; Ing. Jakub Huml – vytápění; Ing. P. Záruba – VZT; Jan Hána – ZTI
Dodavatel: Roubenky Střihavka s.r.o.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2017

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz