Revitalizace náměstí v Mnichově Hradišti

Revitalizace náměstí v Mnichově Hradišti

(13. 3. 2017) Till Rehwaldt a Eliška Vaňková

   
 
 
 
 

Revitalizace náměstí v Mnichově Hradišti

Příprava revitalizace Masarykova náměstí probíhala v několika fázích: v lednu roku 2016 byla vypsána dvoukolová architektonická soutěž. „V prvním kole porota vybírala z 19 návrhů, sedm z nich postoupilo do druhého kola. V něm nakonec vybrala tři, které získaly ocenění,“ uvádí starosta města Ondřej Lochman a dodává: „I když je zorganizování soutěže podle pravidel České komory architektů náročné, Masarykovo náměstí si to bezpochyby zaslouží. Je to nejdůležitější a nejcennější veřejné prostranství ve městě, navíc má bohatou historii.“
Jako nejzdařilejší byl vybrán návrh Josefa Hlavatého a Lenky Hlavaté, který získal druhou cenu. Na sdíleném třetím místě skončily návrhy Tilla Rehwaldta a Elišky Vaňkové z drážďanského ateliéru Rehwaldt Landschaftsarchitekten a dále společnosti Atelier 111 architekti s.r.o., tedy Veroniky Indrové, Barbory Weinzettlové a Jiřího Weinzettla. První cena nebyla udělena. Tyto tři projekty představili jejich autoři obyvatelům Mnichova Hradiště na konci května, poté byly společně se všemi ostatními vystaveny ve vestibulu kina a na webových stránkách města. V průběhu srpna proběhlo navazující jednací řízení bez uveřejnění, kdy byla z oceněných návrhů vybrána nabídka studia Rehwaldt Landschaftsarchitekten. Nyní se zpracovává projektová dokumentace, realizace by měla být zahájena do poloviny roku 2018. 

Z autorské zprávy architektů Tilla Rehwaldta a Elišky Vaňkové:
Organizace funkcí na náměstí umožňuje intuitivní a bezpečný pohyb v prostoru pro chodce, cyklisty a motorovou dopravu. Základním kompozičním prvkem návrhu jsou křížící se linie v dlažbě – tento motiv odkazuje na historii vzniku města na křižovatce cest. Linie vychází z parteru budov a kříží se v centrální části náměstí. Výškově prostor téměř nečleníme, abychom zajistili jeho celistvost a bezbariérovost. Jednotlivé funkční plochy jsme materiálově odlišili, což umožňuje snadnou orientaci v prostoru. V severní části náměstí vzniká pod korunami stromů intimnější prostor pro odpočinek a setkávání, pobyt zpříjemňuje vodní prvek. Slunné posezení mezi květinami se nachází v okolí mariánského sloupu. Chodníky lemující náměstí jsou natolik široké, aby umožnily umístění předzahrádek.
Mobiliář tvoří kombinace autorských a typových prvků, koncepce osvětlení je založená na zvýraznění dominant, vytvoření přehledného a bezpečného prostoru a minimalizaci nosných struktur svítidel. Usilujeme o maximální zklidnění motorové dopravy: veřejná i automobilová doprava je nadále vedena po stávající trase komunikací, profil silnice 610/II je však prostorově redukován a je navrženo omezení rychlosti na 40 km/h. Ostatní komunikace jsou navrženy v režimu obytné zóny s jednosměrným provozem a omezením rychlosti na 20 km/h. 
Materiálová skladba povrchů vychází ze stávajícího stavu – využijí se žulové dlažební kostky, na některých místech velkoformátová dlažba. Liniový dekor tvoří žulové dlažební kameny o rozměru 20 x 10 cm. Podobné kameny budou použity pro dláždění dopravních komunikací.

-vis-
Článek byl publikován v časopise Materiály pro stavbu 9/2016


Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 
 
 
 
 

13. 3. 2017 16:55:04. Re: Revitalizace náměstí v Mnichově Hradišti. Jitka

  Ty obrázky vypadají, jako by zboží mělo být do obchodů a z obchodů teleportováno. Mám obavy, že snaha přenechat náměstí chodcům bude mít jen ten výsledek, že tam nebudou mít proč chodit. Co si budeme povídat, dneska se chodí pěšky jen pro drobné nákupy a ty nikoho neuživí.

14. 3. 2017 09:37:38. Re: Re: Revitalizace náměstí v Mnichově Hradišti. Eliska vankova

  Školu, poštu a veškeré obchody podél severovýchodní hrany náměstí bude zpřístupňovat jednosměrka v režimu tempo 30

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz