Revitalizace sokolovny

Revitalizace sokolovny

Rokycany

(28. 4. 2021) Rusina Frei architekti


   
 
 
 
 

Revitalizace sokolovny

První místo v architektonické soutěži

Z hodnocení poroty: Tento návrh je jedním ze dvou nejlepších řešení. Citlivě vstupuje do stávajícího prostředí, budovu staré sokolovny zachovává a renovuje, prostorově ji v maximální míře využívá. Místo přístaveb ze 70. let minulého století vzniká přístavba nová, která navazuje na historickou budovu, působí důstojně, kultivuje a oživuje plochu v blízkosti městského centra. Z hlediska urbanismu návrh nevytváří z žádného směru bariéru. Velmi zdařilé je dispoziční řešení, interiéry jsou přehledné, jasné a nejsou předimenzované. Vítězný návrh nabízí propojení obou sálů a využití celého prostoru společně.

Cílem návrhu je posílit urbanistický i společenský význam sokolovny její přeměnou na kulturní centrum Rokycan. Předpokladem k tomu je obnova historické budovy, nahrazení dožilé přístavby mnohem kompaktnější novostavbou a vytvoření důstojného předprostoru ve formě náměstí. Důraz jsme kladli na jednoduchost a vysokou variabilitu dispozic, na kompaktní objem novostavby, minimalizující investiční a provozní náklady a na klidný architektonický výraz.

Stará sokolovna nemá v relativně úzké Jiráskově ulici dostatečný předprostor. Demolicí technicky, ekonomicky a provozně nevyhovujících dostaveb ze 20. století se na východní straně budovy otevírá prostor pro nástupní piazzettu, pozvolně stoupající k novostavbě kulturního centra. Vstup do jsme umístili v rohu novostavby tak, aby byl přístupný po piazzettě od parkoviště i po schodech přímo z ulice. Mírný sklon piazzetty zajišťuje bezbariérový přístup návštěvníkům i účinkujícím. Schody na piazzettu za novostavbou zajišťují prostupnost územím od Jižního předměstí. Piazzetta slouží také pro pořádání venkovních kulturních a společenských akcí. Předpokládá se možnost zřízení venkovního mobilního pódia a hlediště v přirozeném spádu.
 
Pod novostavbou bude podzemní parking s kapacitou 24 míst, částečně využívající prostor dnešního suterénu.

Historická budova sokolovny je očištěna od nekoncepčních stavebních zásahů. Obnoveny budou její architektonicky hodnotné prvky, zejména neorenesanční fasáda, interiér sálu a foyer. K dispozičním změnám dochází jen minimálně. Vnitřní prostory jsou pojednány architektonicky soudobě s respektem k historickému dědictví. Ve velkém společenském a divadelním sálu bude odpovídající jeviště a scénická technika.
 
Architektura novostavby je klidná a jednoduchá. Výškové členění fasád navazuje na římsy historické budovy. Přes prosklené plochy vestibulu a tanečního studia se propisuje hmota malého sálu, zvenčí opláštěná mosaznými deskami. Lehkost a transparentnost přístavby podporuje solidnost historické stavby. Do novostavby jsou kromě vestibulu umístěny pouze víceúčelový malý sál, zázemí účinkujících a taneční studio. Umístění stavby podél východní strany staré budovy dovoluje důsledně zkrátit provozní cesty a v plné míře propojit starý a nový objekt, aniž by docházelo ke křížením provozů. Obě budovy tvoří jeden funkční celek. Sály lze propojit do jednoho velkého společenského prostoru na úrovni parketu.

U staré budovy budou zásahy do historických konstrukcí minimální. Obnoveny jsou historické vápenné štukové fasády i dřevěné výplně oken a dveří. V interiéru společenské části jsou použity omítky se štukovými prvky a leštěné vápenné omítky (stucco lustro), na podlaze je terrazzo a dřevěný parket. Krov je dřevěný se skládanou krytinou.

Novostavba má železobetonovou monolitickou stěnovou konstrukci, částečně přiznanou v interiérech. Malý sál bude v přízemí obložen dřevem, v horní části měkkým akustickým obkladem. Prosklené části fasád tvoří hliníkový lištový systém s venkovními vertikálními hliníkovými lamelami, které se uplatňují i v plných plochách. Venkovní obklad malého sálu bude z panelů z mosazného plechu, průběžná venkovní markýza ze svařovaného nerezového plechu. Piazzetta je vydlážděna velkoformátovou betonovou dlažbou.

Autorská zpráva
Vizualizace Dousek-Zaborský


Autoři: Martin Rusina, Martin Frei, Gabriela Sládečková; spolupráce Magdaléna Fiurášková, Vojtěch Vondra
Řešené území: 5895 m2
Zastavěná plocha: 1830 m2

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Dokončení

2021

 
 
 
 
49.7380972
13.5928926
Revitalizace sokolovny

Revitalizace sokolovny
Rokycany

Komentáře ke článku

 
 
 
 

29. 4. 2021 15:43:39. Re: Revitalizace sokolovny. Jitka

 
 
 
 

29. 4. 2021 15:43:39. Re: Revitalizace sokolovny. Jitka

  Sokolovna bez tělocvičny?

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz