Rezidence Michelangelova

Rezidence Michelangelova

(31. 3. 2022) Podlipný Sladký architekti

   
 
 
 
 

Rezidence Michelangelova

Charakteristika území
Pozemek se nachází v Praze 10 – Strašnicích, v ul. Michelangelova, uprostřed zástavby bytových domů z 60. let minulého století. Na pozemku původně stála kotelna na uhlí, která vytápěla okolní domy. Později, vybudováním horkovodu, ztratila svoji funkci.


Převažující zástavbu v lokalitě tvoří deskové bytové domy o čtyřech až šesti nadzemních podlažích. V dochozí vzdálenosti se nachází autobusová zastávka, obchodní centrum a zastávka metra trasy A - Skalka. Pozemek na západní straně přiléhá k šestipodlažnímu bytovému domu s plochou střechou.

Urbanistické a dopravní řešení
Navržený bytový dům má šest nadzemních podlažích, z toho dvě ustupující, a jedno podzemní podlaží. Dům se přimyká k sousednímu, taktéž šestipodlažnímu bytovému domu, a dále směrem k nižším sousedním objektům na protější straně ulice výškově sestupuje. Hlavní vstup do objektu je z ul. Michelangelova, stejně jako vjezdy do dvou úrovní garáží situovaných v 1. NP a 1. PP. V 1. NP jsou umístěny také dva menší nebytové prostory. Podél komunikace jsou navržena odstavná parkovací stání pro návštěvníky. Uliční parter je doplněn stromy a okrasnou nízkou zelení. Nezastavěné pozemky situované do vnitrobloku jsou řešeny jako parková plocha s dřevěným altánem.

Architektonické řešení
Bytový dům je objemově i materiálově rozdělen do „dvou hmot“. Vyšší šestipodlažní i nižší čtyřpodlažní sedí na společném parteru, ve kterém je umístěno parkování a nebytové prostory pro obchody, kanceláře, atd. Vyšší z hmot se tektonicky přiklání k okolní zástavbě, tzn. působí stabilně, "těžce". Nižší z hmot je naopak "vylehčena" otevřenými lodžiemi a opticky většími okenními otvory. Nižší hmota je výtvarně pestřejší, vyšší je naopak spíše střídmější. Výrazným prvkem vyšší hmoty v 6. NP jsou prostorné nárožní terasy doplněné rámovou konstrukcí s pergolou.
 
Počet oken na severní fasádě je minimalizován stejně jako terasy ustupujících podlaží; ty jsou nahrazeny zelenými střechami s extenzivní zelení. Důvodem je snaha minimalizovat negativní dopad výstavby navrženého objektu na sousední budovy a zahrady a respektovat soukromí jejich obyvatel.
 
Fasády domu jsou řešeny dvěma typy broušených a jemnozrnných omítek. Zábradlí lodžií a teras je řešeno jako poloprůhledné z jeklových profilů, doplněné svislými lamelami; zábradlí u ustupujících teras jsou doplněna plechovými květníky. Rastrový motiv u ocelového zábradlí se dále uplatňuje na fasádě parteru, která je navržena z trapézového plechu, v místě garáží v 1. NP perforovaného pro zajištění přirozeného větrání. Autoři návrhu se inspirovali dílem Michelangela, jeho fragmenty jsou pak použity jako citace v detailu společných prostor, např. na skleněném obkladu u hlavního vstupu do objektu nebo jako označení pater.

Technické řešení objektu
Stavba je konstrukčně navržena v kombinaci železobetonu a vápenopískového zdiva. Fasáda je nadstandardně zateplena a osazena dřevěnými okny s trojsklem. Okna jsou doplněna předokenními žaluziemi. Zdrojem tepla a ohřevu TUV je předávací stanice horkovodu, který prochází přes pozemek.  Bytové jednotky jsou vybaveny centrálním systémem nuceného větrání s rekuperací. Větší byty v posledním podlaží mají ostrovní systém vytápění, chlazení a ohřevu TUV pomocí tepelného čerpadla vzduch - voda. Díky tomuto řešení bylo dosaženo pasivního energetického standardu objektu.

Autorská zpráva 
Fotografie: Alex Timpau

Architekt stavby: Podlipný Sladký architekti 
Autoři návrhu: Ing. arch. Luděk Podlipný, Ing. Martin Sladký
 Ing. arch. Pavel Zezula,  Ing. arch. Markéta Talašová
Projekt: Grebner s.r.o. (DÚR, DSP), IQ Group s.r.o. (DPS) 
Generální dodavatel: Neo Builder s.r.o.
Počet bytů: 29
Nebytové prostory: 2
Parkovací stání v garáži: 25
Parkovací stání na ulici: 6
Celková plocha bytů: 
1975 m2
Studie: 2016
Dokončení realizace: 2022

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2022 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz