Rezidence Michelangelova

Rezidence Michelangelova

(31. 3. 2022) Podlipný Sladký architekti

   
 
 
 
 

Rezidence Michelangelova

Charakteristika území
Pozemek se nachází v Praze 10 – Strašnicích, v ul. Michelangelova, uprostřed zástavby bytových domů z 60. let minulého století. Na pozemku původně stála kotelna na uhlí, která vytápěla okolní domy. Později, vybudováním horkovodu, ztratila svoji funkci.


Převažující zástavbu v lokalitě tvoří deskové bytové domy o čtyřech až šesti nadzemních podlažích. V dochozí vzdálenosti se nachází autobusová zastávka, obchodní centrum a zastávka metra trasy A - Skalka. Pozemek na západní straně přiléhá k šestipodlažnímu bytovému domu s plochou střechou.

Urbanistické a dopravní řešení
Navržený bytový dům má šest nadzemních podlažích, z toho dvě ustupující, a jedno podzemní podlaží. Dům se přimyká k sousednímu, taktéž šestipodlažnímu bytovému domu, a dále směrem k nižším sousedním objektům na protější straně ulice výškově sestupuje. Hlavní vstup do objektu je z ul. Michelangelova, stejně jako vjezdy do dvou úrovní garáží situovaných v 1. NP a 1. PP. V 1. NP jsou umístěny také dva menší nebytové prostory. Podél komunikace jsou navržena odstavná parkovací stání pro návštěvníky. Uliční parter je doplněn stromy a okrasnou nízkou zelení. Nezastavěné pozemky situované do vnitrobloku jsou řešeny jako parková plocha s dřevěným altánem.

Architektonické řešení
Bytový dům je objemově i materiálově rozdělen do „dvou hmot“. Vyšší šestipodlažní i nižší čtyřpodlažní sedí na společném parteru, ve kterém je umístěno parkování a nebytové prostory pro obchody, kanceláře, atd. Vyšší z hmot se tektonicky přiklání k okolní zástavbě, tzn. působí stabilně, "těžce". Nižší z hmot je naopak "vylehčena" otevřenými lodžiemi a opticky většími okenními otvory. Nižší hmota je výtvarně pestřejší, vyšší je naopak spíše střídmější. Výrazným prvkem vyšší hmoty v 6. NP jsou prostorné nárožní terasy doplněné rámovou konstrukcí s pergolou.
 
Počet oken na severní fasádě je minimalizován stejně jako terasy ustupujících podlaží; ty jsou nahrazeny zelenými střechami s extenzivní zelení. Důvodem je snaha minimalizovat negativní dopad výstavby navrženého objektu na sousední budovy a zahrady a respektovat soukromí jejich obyvatel.
 
Fasády domu jsou řešeny dvěma typy broušených a jemnozrnných omítek. Zábradlí lodžií a teras je řešeno jako poloprůhledné z jeklových profilů, doplněné svislými lamelami; zábradlí u ustupujících teras jsou doplněna plechovými květníky. Rastrový motiv u ocelového zábradlí se dále uplatňuje na fasádě parteru, která je navržena z trapézového plechu, v místě garáží v 1. NP perforovaného pro zajištění přirozeného větrání. Autoři návrhu se inspirovali dílem Michelangela, jeho fragmenty jsou pak použity jako citace v detailu společných prostor, např. na skleněném obkladu u hlavního vstupu do objektu nebo jako označení pater.

Technické řešení objektu
Stavba je konstrukčně navržena v kombinaci železobetonu a vápenopískového zdiva. Fasáda je nadstandardně zateplena a osazena dřevěnými okny s trojsklem. Okna jsou doplněna předokenními žaluziemi. Zdrojem tepla a ohřevu TUV je předávací stanice horkovodu, který prochází přes pozemek.  Bytové jednotky jsou vybaveny centrálním systémem nuceného větrání s rekuperací. Větší byty v posledním podlaží mají ostrovní systém vytápění, chlazení a ohřevu TUV pomocí tepelného čerpadla vzduch - voda. Díky tomuto řešení bylo dosaženo pasivního energetického standardu objektu.

Autorská zpráva 
Fotografie: Alex Timpau

Architekt stavby: Podlipný Sladký architekti 
Autoři návrhu: Ing. arch. Luděk Podlipný, Ing. Martin Sladký
 Ing. arch. Pavel Zezula,  Ing. arch. Markéta Talašová
Projekt: Grebner s.r.o. (DÚR, DSP), IQ Group s.r.o. (DPS) 
Generální dodavatel: Neo Builder s.r.o.
Počet bytů: 29
Nebytové prostory: 2
Parkovací stání v garáži: 25
Parkovací stání na ulici: 6
Celková plocha bytů: 
1975 m2
Studie: 2016
Dokončení realizace: 2022

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

31. 3. 2023 18:50:36

Re: Re: Re: Novela stavebního zákona nenaplnila svůj možný poten...

Vy si vážně myslíte, že politici nemluví o tom, jak fungují místní municipaity proto, že jsou slepí? To snad ne. Vždyť jsou to titíž lidé. Proč myslíte, že ustoupili tlaku obcí na ponechání obecných stavebních úřadů pod kuratelou samosprávy? Prý že by k nim měli lidi dál - ale ty úřady tam přece měly zůstat jako pobočky. Jenže politici v parlamentu přece nemohou říct politikům z obcí, že jejich jediný argument pro zrušení centrálního úřadu je lež. Ó pardon, zapomněla jsem na druhý: obce by ztratily vliv. Ale na co vlastně, když tak vehementně tvrdí, že do výkonu státní správy nezasahují. Místo toho by přece stačilo přidat jednoduchou větu, že obec je na svém území vždy dotčeným orgánem. A mohla by si třeba jako dotčený orgán hlídat soulad s územním plánem, který si sama schválila. To by bylo krásné - hned by se snížil počet úředníků státní správy :-) Jinak souhlasím, že za tabulkový plat se na úřad odborníci shánějí těžko. A pak se ještě musí rozloučit s kreativitou, kterou by stavebníci tak chtěli, protože úředník prostě smí jen to, co má v zákoně. A co si budeme povídat, ten je každou novelou horší a horší. Bylo by to krásné, kdyby už ministerstva přestala vymýšlet další a další úkoly, zákazy a příkazy, hlídání tohohle a támhletoho, a místo toho začala likvidovat nepotřebné předpisy. Bez toho přece nikdy nemůže dojít k tolik slibovanému snížení byrokracie.

 
© 2007–2022 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz