Rezidence Výhledová

Rezidence Výhledová

Praha-Zlíchov

(6. 10. 2015) Architektonický atelier ABV

   
 
 
 
 

Rezidence Výhledová

V těchto dnech se dokončují sadové úpravy kolem tří bytových domů na pražském Zlíchově. Rezidence Výhledová je exkluzivní developerský projekt společnosti CTR group, která v Praze zrealizovala již několik významných staveb podobného typu. Tyto domy stojí na svažitém pozemku s výhledem na údolí Vltavy, Vyšehrad a pražské panorama, navíc jsou v docházkové vzdálenosti Prokopského a Dalejského a Dívčích hradů.

Terasové viladomy jsou umístěny mezi ulicemi Nad Zlíchovem a Výhledovou v části zvané Žvahov, v enklávě, navazující na zástavbu činžovních vil z meziválečného období a menších bytových domů z doby po 2. světové válce. Nad touto lokalitou byla počátkem 80. let realizována poměrně rozsáhlá výstavba 4 - 5 podlažních panelových domů, kopírující vrstevnice na úpatí Dívčích hradů. V každém ze tří domů je pět bytů od kategorie 2+kk až 4+kk a čtyři garážová stání pro osobní vozy.
Objekty jsou na pozemku uspořádány a tvarovány tak, aby byly v souladu se svojí adresou a pojmenováním areálu jako Rezidence Výhledová. Tedy aby byly ponechány průhledy mezi nimi a výhled z bytů a bylo rovněž navázáno na charakter původní vilové zástavby, kontrastující s řadami panelových domů nad řešenou lokalitou. Lichoběžníkové, do svahu se zužující půdorysy domů právě umožňují širší průhledy z Výhledové ulice a zároveň i výhledy z jednotlivých bytů i místností na pražskou kotlinu. V dálkových pohledech působí tato skupina domů rozvolněnějším dojmem a zeleň svahu jí více prostupuje.
Celá skupina se opírá o horizont panelových bytových domů v pozadí, vystupuje nad niveletu ulice Výhledové jen o jedno plné a jedno ustoupené podlaží.  Spodní části objektů sestupují o tři podlaží níže po svahu a navazují na rostlý terén terasami, zpevněnými opěrnými zídkami z gabionů. Zeleň těchto předzahrádek propojuje domy s okolním svahem.
Architekturu dotváří zasklené lodžie, jež zajišťují požadované akustické limity ve venkovním chráněném prostoru. Stínění všech prosklených ploch a oken je realizováno venkovními hliníkovými žaluziemi. Střechy domů byly převážně řešeny jako pobytové terasy částečně s extenzivní zelení.
Vstupy do všech tří objektů a vjezdy do garáží v přízemí domů jsou z ulice Výhledové. Součástí komplexu jsou i venkovní stání pro kontejnery TKO a dvě do svahu vestavěné plošiny pro odstavná stání osobních aut.
V každém podlaží je umístěn pouze jeden byt s výjimkou 2. PP, kde je i obytná část mezonetového bytu, přesahujícího do 3. PP. V 1. PP. je navíc malý ateliérový prostor a domovní vybavenost. Některé byty mají saunu, v některých z nich byla sauna integrovaná do zimní zahrady a je z ní tedy výhled.

Z konstrukčního hlediska se jedná o železobetonové monolitické stěnové skelety s vyzdívkou keramickým zdivem. Objekty byly založeny na základových deskách ve svahu na vápencovém podloží. Projekt byl realizován v obtížném terénu, zajímavostí byla nutnost provedení přeložky kanalizace hornickým způsobem ve skalním podloží, a to v hloubce i více než 8 metrů pod úrovní stávajícího terénu. Zemní práce probíhaly taktéž z velké části ve skalním podloží.
 Vnitřní omítky a stěrky jsou sádrové. Fasádní plášť tvoří kombinace hliníkových prosklených fasád a kontaktního zateplovacího systému. Zábradlí jsou z ocelové rámové konstrukce s prosklenými výplněmi. Zasklené lodžií a rámy oken jsou z hliníkových profilů s trojsklem. Čela lodžií jsou obložena lakovaným hliníkovým plechem. Stínění všech prosklených ploch a oken je realizováno venkovními hliníkovými žaluziemi. Barevnost domů je dána použitými materiály, tj. omítkou ve dvou odstínech - téměř bílé a sytější šedobéžové, uplatněné v meziokenních plochách a okolo garáží, hliníkovými okenními profily barvy tmavě šedobéžové, zámečnickými výrobky ve stejném odstínu, skleněnými výplněmi zábradlí a kamennými gabiony opěrných zídek a teras.

Vytápění zajišťuje elektrické podlahové topení, součástí dodávky je mimo jiné nucené decentrální větrání každého bytu s rekuperací a chlazení každého bytu. Veškeré technologie a zabezpečovací technika jsou řízeny inteligentní systémem řízení domácnosti – SMART HOME. Domy jsou z hlediska spotřeby měrné tepelné energie na vytápění klasifikovány jako nízkoenergetické .
Otopnou plochu v jednotlivých místnostech tvoří systém elektrického podlahového vytápění (pevně připojené dvoužilové topné kabely s ochranným opletením, typ deviflex™ DTIP - 10 W/m a 18 W/m, max. povrchová teplota kabelu 65 °C). V koupelnách jsou elektrická koupelnová tělesa a přímotopné žebříky, ve společných prostorech nástěnné elektrické přímotopné konvektory.
Ve všech bytech bylo realizováno decentrální rovnotlaké větrání s nuceným přívodem upraveného venkovního vzduchu, s odvodem spotřebovaného vzduchu a rekuperací tepla (nástěnné rekuperační jednotky jsou v koupelnách či technických místnostech). Ve všech bytech je rovněž navrženo chladicí zařízení typu multisplit (multipiping). V obývacích pokojích jsou ploché podstropní klimajednotky s horizontálním výdechem upraveného vzduchu, v ložnicích nástěnné klimajednotky nad dveřmi. Byty mají venkovní chladicí jednotky na terase, v některých případech jsou venkovní chladící jednotky umístěné na střeše objektu.
Ve všech bytech je instalován systém Smart Home pro ovládání zabezpečovací techniky, klimatizace, topení, žaluzií a osvětlení i pro nastavení komplexních scén a časovačů.

Autorská zpráva

Foto: Ondřej Polák a archiv autorů (pohled přes Vltavu)

Místo: Praha 5 – Zlíchov
Počet bytů: 15
Investor: CTR group a.s.
Návrh a projekt: Architektonický atelier ABV - Ing. arch. Petr Benda, Ing. arch. Eva Letovská, Ing. arch. Jan Viktorin
Dodavatel: Ridera Stavební a.s., Divize Praha, stavbyvedoucí Ing. Milan Trsek
Termín realizace: 06/2013 – 03/2015
Finanční objem stavby: 91 mil. Kč bez DPH

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2015

 
 
 
 
50.0612720
14.4086413
Rezidence Výhledová

Rezidence Výhledová
Praha-Zlíchov

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz