Riešenie Dörken pre najzásadnejšie prvky SKY PARKU

Riešenie Dörken pre najzásadnejšie prvky SKY PARKU

(21. 10. 2021) Systémové riešenia sa uplatnili na parku a na fasáde

   
 
 
 
 

Riešenie Dörken pre najzásadnejšie prvky SKY PARKU

Projekt SKY PARK prináša do Bratislavy novú kvalitu mestskej architektúry a zásadnú zmenu prístupu k verejnému priestoru. Návrh uznávanej architektky Zahy Hadid ponúkol k originálnej architektúre aj správnu mierku zelene k plánovanej výstavbe. Systémové riešenia Dörken sa uplatnili na najcharakteristickejších prvkoch celej stavby - na parku a na fasáde.


Zelené plochy v kontexte fluidnej architektúry z pera Zaha Hadid Architects sú podľa developera najväčším prínosom projektu, ktorý zmenil tvár Bratislavy. „Organické tvarovanie architektúry umožnilo decentnejšie pracovať s objemom. Jednou z hlavných devíz projektu je, že sa otvára okoliu a prináša pekné momenty v mikro aj makromierke,“ hovorí Dušan Ševela, Head of Design Development spoločnosti Penta Real Estate.

Projekt vo veľkosti historického jadra mesta rešpektuje väzby na širšie okolie. „SKY PARK nie je zelený náhodou. Patrí do sústavy pešo dostupných oáz v meste a stáva sa tak jeho neoddeliteľnou súčasťou,“ pokračuje Dušan Ševela.

Novovzniknutá lokalita otvorí a prepojí rozsiahle územia, ktoré neboli doteraz prístupné, a tým rozšíri celý bratislavský „downtown“. SKY PARK pozostáva z troch výškových rezidenčných budov s 31 nadzemnými podlažiami, modernej mestskej rekreačnej zóny a dvoch administratívnych budov. Jeho súčasťou je aj renovovaná Jurkovičova Tepláreň. Jedna z posledných pamiatok na zlatý vek priemyslu v Bratislave bude slúžiť na coworking.

Dôraz na verejný priestor
Verejný priestor, v ktorom zaberajú zelené plochy viac ako 30 tisíc štvorcových metrov, prirodzene prepája mestské funkcie, ako je bývanie, práca aj služby, alebo aj špeciálnu funkciu coworkingu v teplárni. „Tá pestrosť a vzťahy medzi funkciami majú potenciál byť vzorovým príkladom. Preto sa okrem architektov z ateliéru ZHA venovali tvorbe koncepcií aj krajinní architekti Townshend Landscape Architects. Sústredenie tvorivej sily do parku bolo dobrým rozhodnutím,“ konštatuje Dušan Ševela.

Výnimočný návrh si vyžaduje dokonalé prevedenie
Veľkorysý verejný priestor sa architektom podarilo získať riešeniami, ktoré umožnili dostať čo najviac obslužných funkcií pod zem. „Pod zemou sa nachádzajú všetky parkoviská, technologické časti, odpadové hospodárstvo, zázemia a aj samotné vstupy do garáží. Stavby, ktoré vyšli nad terén a mali možnosť mať zelenú strechu, tak ju majú,“ prehlásil Dušan Ševela.

Výnimočný návrh si však vyžaduje aj dokonalé prevedenie. Túto skutočnosť potvrdil pokračovaním svojho vyjadrenia Dušan Ševela: „Na dosiahnutie najlepšieho výsledku potrebujete najlepších partnerov.“ Jedným z nich je aj firma Dörken, ktorej kvalitné systémové riešenia sa uplatnili na dvoch najcharakteristickejších prvkoch celej stavby - na parku a na fasáde.

Večne zelené plochy
Na terénnych úpravách i skladbe flóry si developer dal záležať. Výsadba bude druhovo pestrá. „Spoločným menovateľom je rozmanitosť: od vyšších stromov cez nižšie viackmenné polo stromy až po krásne kvitnúce trvalkové záhony v kombinácii s rôznymi cibuľovinami. Ľudia si budú môcť oddýchnuť na trávnatých plochách s drobnými prevýšeniami či v oddychových zónach,“ ozrejmil Martin Pomichal zo spoločnosti Zares, ktorá realizovala sadové úpravy.

Udržať zeleň v dobrej kondícii na intenzívnej vegetačnej streche pomôže zhotovenie hydroakumulačnej a drenážnej vrstvy pomocou systému DELTA-FLORAXX TOP. „Správne zhotovenie hydroakumulačnej a drenážnej vrstvy je podstatné na zadržanie určitého množstva vody pre udržanie optimálnej vlhkosti substrátu. To zabezpečí správny rast stromov, trvaliek a trávnika. Nadbytočné množstvo vody zároveň prepustí do nižších vrstiev, ktoré túto vodu odvedú,“ zdôraznil Martin Pomichal.

Pohľady z veží na strechy nižších budov nad úrovňou terénu budú vďaka zeleným strechám tiež mimoriadne príjemné. Na zhotovenie ochrannej a drenážnej vrstvy na extenzívnej vegetačnej streche administratívnej budovy sa použil systém DELTA-TERRAXX. Matúš Motko z realizačnej spoločnosti Konti, a. s. si prácu s oboma systémami od spoločnosti Dörken pochvaľuje: „Prvky netreba kotviť do podkladu, stačí priťažiť násypom. Diely do seba zapadajú, teda aj ich samotné spájanie je jednoduché.“

Zhotovenie ochrannej a drenážnej vrstvy na intenzívnej vegetačnej streche
Na projekte SKY PARK sa použilo viac ako 12 000 m2 fólie DELTAFLORAXX TOP, a to hneď v dvoch rôznych skladbách vegetačných striech. Spoľahlivý odvod vody z komplikovaného priestoru átria, ktoré tvoria vrstevnicovo zoradené betónové konštrukcie, zabezpečila neštandardná skladba vegetačnej strechy s použitím kameniva. V pavilóne C sa za pomoci fólie DELTA- FLORAXX TOP realizovala vegetačná strecha s obráteným poradím vrstiev.

Fasáda starnúca do krásy
Fasáda je najcharakteristickejším prvkom projektu a developer kládol pri jej zhotovení dôraz na udržateľnosť. „Udržateľnosť je jeden z najvážnejších pojmov v architektúre a my sa snažíme pracovať s riešeniami, ktoré umožnia architektúre starnúť do krásy. To si žiada pravdivé materiály s dobrým detailom,“ uviedol Dušan Ševela.

Fasáda je tvorená kombináciou hliníkovej prevetrávanej fasády a exoskeletu zo špeciálneho GRC betónu vystuženého skleneným vláknom. Komplexnosť prvkov na fasáde si žiadala spoľahlivé zabezpečenie ochrany nadčasovej fasády pred vodou.

V súvislosti s fasádou našiel teda developer opäť spoločnú reč s firmou Dörken, ktorá poukázala na výhody difúznej fólie DELTA-FASSADE S. Tá v kombinácii so špeciálnou páskou DELTA-TAPE FAS 60 ponúkla rozhodujúce vlastnosti: protipožiarne vlastnosti, UV stabilitu pri otvorených škárach a odolnosť proti vetru.

Andrej Považan zo spoločnosti ALUSTEEL, spol. s r. o., ktorá fasádu realizovala, hodnotí prácu s fasádnou fóliu v náročných podmienkach nasledovne: „S difúznou fóliou ako aj s páskou sa pracovalo veľmi dobre. V tejto súvislosti by som tiež vysoko kladne hodnotil spoluprácu so spoločnosťou Dörken. Najväčším prínosom počas realizácie bola rýchla spätná väzba.“

www.dorken.cz

podle podkladů společnosti Dörken

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz