Rodinný dům Kociánka

Rodinný dům Kociánka

(31. 3. 2017) Pavel Jura

   
 
 
 
 

Rodinný dům Kociánka

Určujícím faktorem urbanistického řešení byl stávající vjezd na pozemek v jeho cenné jižní části. Hmota domu se proto nachází blíž k severovýchodní části parcely tak, aby udržovala dostatečný odstup od veřejného prostoru a zachovala maximální část osluněné zahrady. Urbanistické řešení je definováno skladbou dvou objemů s různou funkcí, různým odstupem od veřejného prostoru a s různým výškovým osazením v terénu. Výškovému osazení hmot domu odpovídá také terénní úprava pozemku – rozdělení na veřejnou, sníženou část s příjezdem od komunikace a privátní, zvýšenou část se zahradní úpravou.
Architektonické řešení stavby vychází z charakteru lokality, zadávacích podmínek objednatele a limitů využití pozemku. Založené je na skladbě několika objemů s různou výškou a osazením v terénu. Na snížené úrovni vjezdu je umístěn objem vstupních a technických prostor s garáží. Tato hmota má menší odstup od veřejného prostoru a předstoupením vůči hmotě hlavní vymezuje – společně s výškovým uspořádáním – privátní prostor zahrady vůči polootevřenému vstupnímu prostoru. Hlavní hmota domu se nachází na úrovni zvýšené zahrady: dvoupodlažní korpus s předstupujícími loggiemi na osluněných fasádách a navazující terasou na sníženém objemu garáže.
Celkové objemové řešení – skladba různých výškových úrovní a drobnějších hmot – využívá prostorových možností pozemku a zároveň udržuje přívětivé měřítko stavby i velkou škálu prostorů od interiéru, přes venkovní kryté terasy až po otevřený exteriér.
Řešení stavby a zejména fasád respektuje principy energeticky pasivního domu. Na prosluněných fasádách jsou prosklené plochy s exteriérovým stíněním, zatímco severovýchodní fasáda je v maximální míře uzavřena, formována plastickou úpravou fasády s větší tloušťkou tepelné izolace.  Architektonické řešení vnějšího pláště stavby a kompozice hmot je střídmé, přiměřené, s minimem výrazových prostředků a materiálů, a to s cílem zajistit trvalou formální hodnotu stavby, imunní vůči krátkodobým módním trendům.

Dispoziční řešení je založeno na principech osvědčené „lodní“ dispozice, kterou v tomto případě doplňuje koncept polopater a snížené technické části. Dispoziční řešení využívá osluněné části pozemku a zakládá energeticky pasivní koncept stavby – všechny obytné místnosti jsou orientovány na jihozápadní stranu, zatímco prostory zázemí a komunikací jsou umístěny podél severní fasády. Garáž je vyčleněna mimo vytápěnou obytnou část dispozice. Pro optimalizaci návrhu bylo vypracováno posouzení PHPP a audit pro potřeby NZU, návrh předpokládá nároky stavby menší než 15 kWh/m2/rok.

Stavba byla realizována v tradičních technologiích a materiálech, v pasivním standardu s aktivní rekuperací. Základové konstrukce tvoří lokálně vyztužené betonové pasy s ustupující úrovní základové spáry. Svislé nosné konstrukce tvoří vápenopískové zdivo, lokálně nahrazené ocelovými sloupky v prosklených stěnách (vápenopískové zdivo se realizovalo systémem strojního zdění). Vodorovné nosné konstrukce jsou monolitické železobetonové desky, lokálně vyztužené žebry. Na jednoplášťové ploché střeše je pohledový násyp kačírkem. Příčky jsou zděné z vápenopískových tvárnic. Fasády se světlou omítkou, probarvenou ve hmotě, byly opatřeny kontaktním zateplovacím systémem z EPS. Okna a dveře mají dřevohliníkové rámy.

Autorská zpráva
Foto: Martin Vlček


Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2016

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz