Rodinný dům u Průhonického parku

Rodinný dům u Průhonického parku

Zdiměřice

(22. 3. 2018) Klanc architekti

   
 
 
 
 

Rodinný dům u Průhonického parku

Dvoupodlažní dům s plochou střechou se skládá z trojice hmot: vedle hlavní hmoty obytné části stojí směrem do ulice garáž s technickým zázemím, hlavní hmotu se zahradou propojuje zastřešená terasa. Kompozice stavby tak podtrhuje horizontálně ubíhající dynamické linie říms zastřešení teras v přízemí i patře. Ty spolu s prosklenými stěnami, okny, barevně zvýrazněnými vstupy a zámečnickými prvky fasád nejsou pouze konstrukčními prvky, ale tvoří gradující siluetu domu. Architektonické, konstrukční a interiérové prvky jsou přiznané a vrstvené přes sebe. Hloubka a vrstevnatost těchto detailů je na první pohled neviditelná, přesto klíčová vlastnost přirozeně zabydleného prostředí.

Inspiraci pro tvar domu a barevnost fasády jsme hledali v jihoamerických prérijních domech a indiánských pueblech. Do hlavní hmoty domu s hrubou hnědou omítkou, která imituje hliněný povrch, je vsazená terasa a zastřešený vstup. Na jejích stěnách je přiznán obtisk dřevěného prkenného bednění pohledového betonu. Stropy u teras a vstupu jsou z bílé hladké štukové omítky, která tak kontrastuje k hnědé hrubé omítce nejen barevně, ale i svojí strukturou.
Zahrada včetně malého stínicího valu podél jižní hranice pozemku byly realizované dle individuálně zpracovaného návrhu. Zastřešenou terasu v přízemí propojuje dřevěná paluba se zahradním bazénem s přelivovou hranou.

Interiér: Všechny prvky interiéru kromě židlí u stolu, světel a sanitárního vybavení byly navržené na míru. Truhlářskou část vyráběl jeden truhlář – tím se dá docílit 100% výsledku, kdy na sebe všechny prvky interiéru navazují. Teaková dýha, která je použitá na dveře, obklad stěn, vestavné knihovny, skříně a kusový nábytek, je z jednoho stromu, takže má v celém interiéru stejnou barvu a strukturu. To jsme zajistili tak, že jsme si s klienty vybrali balík nařezané dýhy u subdodavatele a nechali z ní odýhovat všechny prvky interiéru.
Kromě dřevěných ploch jsou tu další materiály, například plechové police v knihovně. Pracovní deska v kuchyni stejně jako koupelnový nábytek byly vyrobené z teakové masivní spárovky. Lakované plochy dvířek v kuchyni a některých interiérových dveří jsou z ručně stříkaného vysokého lesku. Charakteristickým rysem interiéru je litá epoxidová podlaha ve stejné barvě v celém domě. Stejný materiál je i na stěnách v koupelnách. Sedačka je dle individuálního návrhu vyrobená u čalouníka. Všechny interiérové dveře jsou bezfalcové na celou výšku podlaží a jsou až do stropu.

Konstrukce domu a jeho stavebně fyzikální vlastnosti
Dům je založený na základových pasech v nezámrzné hloubce, které ohraničují zhutněný štěrkový podklad pod základovou deskou. Základová železobetonová deska tl. 150 mm byla provedena na úrovni budoucího upraveného terénu tak, aby ze všech vnitřních prostor domu bylo možné vystoupit na zahradu bezbariérově.
Hlavní nosnou konstrukci domu tvoří obvodové a vnitřní nosné zdi z keramických tvarovek, strop nad 1. NP je také z keramických tvarovek. V místech velkých rozponů byl strop doplněný o skryté ocelové prvky HEA, propojené s obvodovým železobetonovým věncem v úrovni stropní desky. Ocelové sloupy, které pomáhají vynést tyto velké rozpony, jsou záměrně přiznané konstrukční prvky.
Strop na 2. NP, který je současně i nosnou konstrukcí ploché střechy, je do interiéru záměrně přiznaná dřevěná trámová konstrukce. Trámy jsou z lepených vazníků, záklop stropů je z biodesek.
Okna jsou dřevěná s trojskly, před všemi okny jsou předokenní hliníkové žaluzie. Jsou-li v době nejvyšší sluneční intenzity natočené proti slunci, nedojde ani při několikatýdenních tropických teplotách k akumulaci tepla uvnitř domu. I bez klimatizace se tak udrží vnitřní teplota domu na akceptovatelné teplotě.
Jedná se o nízkoenergetickou úspornou stavbu v kategorii B, vytápěnou nízkoemisním plynovým kondenzačním kotlem. V případě doplnění stavby o tepelné čerpadlo a rekuperaci a současně při převážné jižní orientaci oken do zahrady, by stavba mohla být i pasivní v kategorii A.

Autorská zpráva
Foto: Vavřinec Menšl


 

Autor: Ing. arch. Tomáš Klanc; spoluautor Ing. arch. Kryštof Spilka
Realizace: svépomocná koordinace více dodavatelů
Dodavatel truhlářských prací v interiéru: Truhlářství TITA, s.r.o.
Zastavěná plocha: 214 m2
Užitná plocha: Obytná část domu 1. a 2. NP - 275 m2, garáž a technické zázemí - 65 m2

 

 


Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2017

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz