Rodinný dům u Průhonického parku

Rodinný dům u Průhonického parku

Zdiměřice

(22. 3. 2018) Klanc architekti

   
 
 
 
 

Rodinný dům u Průhonického parku

Dvoupodlažní dům s plochou střechou se skládá z trojice hmot: vedle hlavní hmoty obytné části stojí směrem do ulice garáž s technickým zázemím, hlavní hmotu se zahradou propojuje zastřešená terasa. Kompozice stavby tak podtrhuje horizontálně ubíhající dynamické linie říms zastřešení teras v přízemí i patře. Ty spolu s prosklenými stěnami, okny, barevně zvýrazněnými vstupy a zámečnickými prvky fasád nejsou pouze konstrukčními prvky, ale tvoří gradující siluetu domu. Architektonické, konstrukční a interiérové prvky jsou přiznané a vrstvené přes sebe. Hloubka a vrstevnatost těchto detailů je na první pohled neviditelná, přesto klíčová vlastnost přirozeně zabydleného prostředí.

Inspiraci pro tvar domu a barevnost fasády jsme hledali v jihoamerických prérijních domech a indiánských pueblech. Do hlavní hmoty domu s hrubou hnědou omítkou, která imituje hliněný povrch, je vsazená terasa a zastřešený vstup. Na jejích stěnách je přiznán obtisk dřevěného prkenného bednění pohledového betonu. Stropy u teras a vstupu jsou z bílé hladké štukové omítky, která tak kontrastuje k hnědé hrubé omítce nejen barevně, ale i svojí strukturou.
Zahrada včetně malého stínicího valu podél jižní hranice pozemku byly realizované dle individuálně zpracovaného návrhu. Zastřešenou terasu v přízemí propojuje dřevěná paluba se zahradním bazénem s přelivovou hranou.

Interiér: Všechny prvky interiéru kromě židlí u stolu, světel a sanitárního vybavení byly navržené na míru. Truhlářskou část vyráběl jeden truhlář – tím se dá docílit 100% výsledku, kdy na sebe všechny prvky interiéru navazují. Teaková dýha, která je použitá na dveře, obklad stěn, vestavné knihovny, skříně a kusový nábytek, je z jednoho stromu, takže má v celém interiéru stejnou barvu a strukturu. To jsme zajistili tak, že jsme si s klienty vybrali balík nařezané dýhy u subdodavatele a nechali z ní odýhovat všechny prvky interiéru.
Kromě dřevěných ploch jsou tu další materiály, například plechové police v knihovně. Pracovní deska v kuchyni stejně jako koupelnový nábytek byly vyrobené z teakové masivní spárovky. Lakované plochy dvířek v kuchyni a některých interiérových dveří jsou z ručně stříkaného vysokého lesku. Charakteristickým rysem interiéru je litá epoxidová podlaha ve stejné barvě v celém domě. Stejný materiál je i na stěnách v koupelnách. Sedačka je dle individuálního návrhu vyrobená u čalouníka. Všechny interiérové dveře jsou bezfalcové na celou výšku podlaží a jsou až do stropu.

Konstrukce domu a jeho stavebně fyzikální vlastnosti
Dům je založený na základových pasech v nezámrzné hloubce, které ohraničují zhutněný štěrkový podklad pod základovou deskou. Základová železobetonová deska tl. 150 mm byla provedena na úrovni budoucího upraveného terénu tak, aby ze všech vnitřních prostor domu bylo možné vystoupit na zahradu bezbariérově.
Hlavní nosnou konstrukci domu tvoří obvodové a vnitřní nosné zdi z keramických tvarovek, strop nad 1. NP je také z keramických tvarovek. V místech velkých rozponů byl strop doplněný o skryté ocelové prvky HEA, propojené s obvodovým železobetonovým věncem v úrovni stropní desky. Ocelové sloupy, které pomáhají vynést tyto velké rozpony, jsou záměrně přiznané konstrukční prvky.
Strop na 2. NP, který je současně i nosnou konstrukcí ploché střechy, je do interiéru záměrně přiznaná dřevěná trámová konstrukce. Trámy jsou z lepených vazníků, záklop stropů je z biodesek.
Okna jsou dřevěná s trojskly, před všemi okny jsou předokenní hliníkové žaluzie. Jsou-li v době nejvyšší sluneční intenzity natočené proti slunci, nedojde ani při několikatýdenních tropických teplotách k akumulaci tepla uvnitř domu. I bez klimatizace se tak udrží vnitřní teplota domu na akceptovatelné teplotě.
Jedná se o nízkoenergetickou úspornou stavbu v kategorii B, vytápěnou nízkoemisním plynovým kondenzačním kotlem. V případě doplnění stavby o tepelné čerpadlo a rekuperaci a současně při převážné jižní orientaci oken do zahrady, by stavba mohla být i pasivní v kategorii A.

Autorská zpráva
Foto: Vavřinec Menšl


 

Autor: Ing. arch. Tomáš Klanc; spoluautor Ing. arch. Kryštof Spilka
Realizace: svépomocná koordinace více dodavatelů
Dodavatel truhlářských prací v interiéru: Truhlářství TITA, s.r.o.
Zastavěná plocha: 214 m2
Užitná plocha: Obytná část domu 1. a 2. NP - 275 m2, garáž a technické zázemí - 65 m2

 

 


Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2017

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

16. 4. 2021 15:44:03

Re: Praha má plán, jak zlepšit bytovou situaci

Velké fráze plné prázdných slov. Ani jedno o tom, jak se společně s růstem zastavěnosti a zahuštění stavbami zlepší životní prostředí bývalých industriálních ploch, často bez veřejné zeleně, ani jak se vyšší počet obyvatel projeví v přeplnění sítí MHD v době špiček. ani Ň o tom, jak bude ošetřena prostupnost přeplněných vnitřních pražských komunikací i magistrály a spojek a totéž platí o umístění parkovacích a odstavných ploch pro nové rezidenty, když dnes jich až 50% chybí pro ty stávající téměř v celé Praze. Samé plány plné ničeho. Jen byty, a související TI a DI je vedlejší, přitom je základnou pro další rozvíjení osídlení v Praze. Kapacity starých inženýrských sítí, ČOV i zdrojů vody jsou již dnes přetíženy. Významné orgrtanizace zásadní pro denní provoz města, jako je mj. i TSK, jsou bez potřebného počtu kvalifikovaných techniků a takové zajímavé, leč postradatelné organizace jako je IPR , ty mají lidí a schopných přebytek. Co vše se v Praze dělá špatně, na co lidé na Magistrátě absolutně nestačí? Na všechno. Pouze zaměstnanost úředníků pořád zvyšují. Jak hloupé, jak sebevražedné, jak nekompetentní! Pan Hřib celou tuto vážnou roli řídit moudře chod města nezvládá, zrovna jako VŠICHNI JEHO PŘEDCHŮDCI! I v Praze ryba smrdí od hlavy a je jedno, zda jde o vládu nebo Magistrát. Stejní lidé, nezodpovědní, s plnými kapsami peněž za své benefity, ale výsledek jejich činností pro občany je katastrofální.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz