Rodinný dům v Kostelci nad Orlicí

Rodinný dům v Kostelci nad Orlicí

Kostelec nad Orlicí

(2. 2. 2018) Med Pavlík architekti

   
 
 
 
 

Rodinný dům v Kostelci nad Orlicí

Novostavba je umístěna na svažitém pozemku v intravilánu města s výhledy do kraje. Architektonický koncept je založen na lapidárním působení kompaktní hmoty domu proříznuté hledím pásového okna otevírajícího dům slunci a výhledům. Celoskleněný kubus terasy vlomený do základní hmoty stavby člení hlavní obytný prostor a vytváří chráněný venkovní prostor. Výrazným kompozičním prvkem je také vnitřní průhledová osa procházející skrz dům od vstupu a směřující do volné krajiny. Volba materiálů umocňuje estetický účinek hmotové kompozice. Architektonický koncept vzešel ze základních vnějších podmínek návrhu (orientace ke světovým stranám, výhledy) a tématu skloubení prostorové velkorysosti pomocí optického zapojení volné krajiny do interiéru domu při zachování intimity bydlení.

Dům má jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží, které slouží jako servisní a skladovací zázemí a není uvnitř spojeno s nadzemní částí. První nadzemní podlaží se velkoryse otevírá do zahrady. Provozně je zónováno na vstupní, denní a klidovou část. Ze vstupní části se vstupuje do denní části domu členěné celoskleněným kubusem venkovní terasy na centrální prostor obytné haly sloužící jako jídelna s nikou kuchyně a obývací pokoj. Velkorysé prosklení těchto prostor opticky i uživatelsky rozšiřuje vnitřní prostor přes navazující terasu o zahradu a pocitově i o volnou krajinu.  Přímo z denní části se přes šatnu vstupuje do klidové části s ložnicí, pokojem pro hosty a hygienickým zázemím.

Konstrukční systém je stěnový, zděný, v úrovni 1. PP je ze zmonolitněných tvárnic ztraceného bednění tl. 300 mm (obvodové a vnitřní nosné stěny). V úrovni 1. NP je nosný systém stěnový z cihelných pálených bloků 30 P+D. U panoramatického prosklení je pak nosný systém doplněný ocelovými sloupky. Zdivo podkroví je z cihelných pálených bloků 17,5 P+D. Vnitřní příčky jsou provedeny z akustických cihelných pálených bloků, instalační přizdívky pro umístění rozvodů a uchycení zařizovacích předmětů v tl. 150 mm jsou ze silikátových tvárnic.
Obvodové zdivo bylo opatřeno kontaktním zateplovacím systémem s minerální tepelnou izolací tloušťky 200 mm, do úrovně minimálně 300 mm nad upraveným terénem deskami z extrudovaného polystyrenu. Střecha je lehká dvouplášťová pultová s provětrávanou mezerou. Odvodněná je do zaatikového liniového žlabu vyspádovaného do vyhřívaných střešních vpustí. Vlastní střešní plášť spočívá na jednoduchém pultovém dřevěném krovu. Krov tvoří krokve ve spádu spočívající na pozednicích a vnitřní vaznici, která je podpírána dřevěnou konstrukcí. Parozábrana střešního souvrství je z těžkého asfaltového pásu na betonovém stropu. Tepelnou izolaci tvoří nepochozí minerální vata. Hydroizolační vrstva střechy byla realizována ze systémového řešení titanzinkových pásů s dvojitou stojatou drážkou a pojistnou hydroizolační folií provětrávané mezery.

Autorská zpráva
Foto: Tomáš Kubelka (carokraj.cz)


Autoři návrhu  a generální projektant: Med Pavlík architekti s.r.o. – Ing. arch. Tomáš Med, Ph.D., Ing. arch. Lukáš Pavlík
Hlavní inženýr projektu: Ing. David Chvojka
Plocha pozemku: 1093 m2
Užitná plocha: 155 m2
Obestavěný prostor: 850 m3
Zastavěná plocha: 160 m2 + 68 m2 zpevněné plochy

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rodinné domy

Dokončení

2013

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz