Rozvoj komunitní zástavby města Brest v Bělorusku

Rozvoj komunitní zástavby města Brest v Bělorusku

(10. 5. 2016) Bc. Lukáš Skládal, Bc. Lenka Gliganičová - magisterský atelier, semestrální práce

   
 
 
 
 

Rozvoj komunitní zástavby města Brest v Bělorusku

Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, zimní semestr 2015/2016, projekt oceněn Žlutou kartou Katedry architektury

Zadání: Definovat budoucí podobu energeticky efektivního obytného modulu v Brestu, který bude integrován do městského prostoru s ohledem na kritéria multikomfortního domu. Podrobně navrhnout situaci dvou parcel a rozpracovat jeden rodinný dům a jeden bytový dům na úroveň studie.

Ateliér udržitelné a energeticky efektivní architektury
Vedoucí projektu: Ing. arch. Josef Smola, Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc.


Autorská zpráva
Brest se nachází na hranicích s Polskem na soutoku řek Bug a  Muchavec.  Vedení města se rozhodlo prozkoumat možnosti rozvoje udržitelných staveb, výzkum je založen na modulárním přístupu. Modulem je strukturní plánovaná jednotka o ploše 15–20 hektarů, jejíž území je po obvodu vymezeno hlavními dopravními tepnami a uvnitř rozčleněno ulicemi do ortogonální sítě.

Území je v bývalém vojenském areálu nedaleko od biotopu, který vytváří řeka Bug. Koncepcí urbanismu se propisuje kontakt člověka s přírodou v návaznosti na udržitelnost. Zanecháváme pomyslný ortogonální systém zástavby, ale jednotlivá kompozice zástavby napomáhá člověka provést územím až k řece, kde navrhujeme odpočinkovou a relaxační zónu. Kompozice obytných parcel je složena z dílů, které v případě parcely s rodinnými domy tvoří čtyři typy rodinných domů. U bytové parcely je sestavena ze dvou typů bytových domů a podnože se službami. Všechny domy jsou navrženy v pasivním standardu.
V rámci území i objektů je navrženo několik technologií, které zajišťují udržitelnost v území. Dominantní je výroba elektrické energie pomocí fotovoltaických panelů, které jsou umístěny na většině budov jako fasáda. Díky možnosti pokrýt panely nanofólií mohou mít libovolnou barevnost, přičemž účinnost ovlivňují minimálně. Dalším výrobcem elektrické energie je člověk. V parteru jsou navrženy „chytré“ chodníky, které využívají kinetickou energii chodců a přeměňují ji na elektrický proud, který slouží právě k osvětlení chodníků. Dalším důležitým bodem je využití dešťové vody - na většině objektů bude zelená střecha, která pomáhá dešťovou vodu zadržovat a zpomalovat její odtok. Dále se dešťová voda schraňuje v podzemních nádržích a v jezírkách či umělých vodních plochách v rámci parteru a je zpětně využita jako užitková voda na splachování či zalévání.

Rodinný dům je řadový, pochází ze čtveřice stejného typu. Jeho hmota vychází z jednoduchého a kompaktního tvaru kvádru, ze kterého na severní fasádě vybíhá na úrovni druhého podlaží výběžek jako protiváha hmotě garáží. Rodinný dům bude v pasivním standardu, okenní otvory jsou na severní straně minimalizované, naopak pro využití pasivních zisků a dostatečné osvětlenosti jsou na jižní straně větší prosklené plochy. Fasáda je provětrávaná, na severní straně pokrytá vláknocementovými panely, na jižní fotovoltaickými fasádními panely. Ty jsou potaženy nanofólií, která jim dává svou barevnost. Výrazně je řešena fasáda výběžku, která je pokrytá vegetačními panely.
Rodinný dům je navržený jako difuzně otevřená dřevostavba v systému two by four. Založen je na základové železobetonové desce, pod kterou je vrstva XPS. Nosnou konstrukci tvoří sloupky z KVH hranolů a strop je z dřevěných trámů. Příprava TUV a otopné vody je zabezpečena tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výměnu vzduchu zabezpečuje rekuperační jednotka umístěná v technické místnosti.

Bytový dům: Základem pro tvorbu hmoty bytového domu byl požadavek na opakovatelnost a zároveň nízkoenergetické až pasivní řešení stavby. To bylo třeba vzít v potaz již při hmotovém řešení, kde má kvádr ideální proporce z hlediska pasivní stavby. Tvar kvádru také umožňuje variabilní otáčení ke světovým stranám. Vzhledem k řešení urbanismu je zvolena orientace jedné fasády kolmo na jih. Čtvercový půdorys dává dostatek prostoru pro pět bytů se schodištěm ve středu, v přízemí budou služby. Na střeše se nachází zelená zahrada, která zlepšuje mikroklima, pomáhá zpomalovat odtok dešťové vody a také zvyšuje komfort obyvatelů domu. Kompozice oken na fasádách kopíruje funkční uspořádání půdorysů. Tato kompozice je pružná, lze ji měnit. Na osvětlených fasádách ji doplňují lodžie. Fasády jsou provětrávané, na osvětlených stranách pokryté fotovoltaickými fasádními panely a překryté bílou nanofólií.
Bytový dům je řešen jako dřevostavba z masivních dřevěných KLH panelů. Založen je na betonové desce, kvůli stabilitě je betonové jádro železobetonové. Mezibytové a obvodové konstrukce jsou z masivních dřevěných KLH panelů. Stropy jsou kvůli tuhosti z masivních KLH panelů spřažených se železobetonovou deskou.
V bytovém domě je navrženo centrální řízené větrání s rekuperací. Přívodní vzduch se nasává přes vodní plochy v parteru, dále je veden v zemním kolektoru do centrální strojovny. Vytápění je řešeno pomocí tepelných čerpadel. S chlazením se nepočítá, díky orientaci a inteligentnímu systému zastínění by nemělo k přehřívání docházet. 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz