Školní družina Újezd

Školní družina Újezd

(27. 9. 2018) Bohuslav Strejc, Jiří Korelus, projectstudio8

   
 
 
 
 

Školní družina Újezd

Družina je dimenzována tak, aby hmotově nekonkurovala stávajícímu dvoupodlažní objektu školy se sedlovou střechou. Ta je navržena jako dvoupodlažní se střechou plochou. Hlavní hmoty objektů jsou od sebe odsunuty, aby byla zvýrazněna návaznost v časové ose. Ke kontaktu dochází pouze v přízemí, ve vstupní část. Záměrem je jít v kontrastu k historizujícímu stylu školy, která byla vystavěna na počátku 19. stol. Nově vzniklý objekt je pojat v minimalistickém stylu, jako dřevěný hranol.
Vstupní část je zvýrazněna rukávcem, který chrání uživatele před nepřízní počasí a probíhá do zahrady, kde je ukončen stejným architektonickým prvkem. Hmota nástupu je zaklesnuta do hlavní hmoty objektu. Tu tvoří dřevěný hranol s propsaným schodištěm do fasády z uliční části. Pod vykonzolovaným schodištěm tak vzniká krytý servisní vchod, který je funkčně upozaděn oproti hlavnímu vchodu. Ze zahradní zóny se do objektu propisují dvě pásová okna vzájemně posunutá oproti sobě v horizontálním směru sloužící k vizuálnímu kontaktu se zahradou. Zbytek okenních otvorů je na fasádě potlačen dřevěným předsazeným roštem. Ten je v nárožních částech z ulice rozředěn větším rozpalem a jiným druhem řeziva, aby došlo k rytmizaci fasády a různým propustnostem světla ve večerních hodinách z interiéru do exteriéru. Rošt dále plní funkci estetickou, kde za použití přírodních materiálů dochází k většímu kontaktu a souznění s okolní zelení a dalšími přírodními prvky okolí. Vymezuje a akcentuje relaxační funkci nového objektu oproti strohé klasické budově k účelům výuky.
Autorská zpráva 
Zdroj: projectstudio8.cz
Vizualizace najdete na stránkách autorů
ZDE

Škola v Újezdě bude mít moderní přístavbu, minimalistický dřevěný hranol

Újezd bude mít novou družinu s jídelnou. Moderně pojatá přístavba výrazně ulehčí život žákům i pracovníkům školy, nebudou už muset docházet do kilometr vzdálené stísněné staré budovy. Nový dvoupodlažní objekt, jenž je připojen ke škole, je pojat v minimalistickém stylu jako dřevěný hranol. Obvodové a vnitřní nosné konstrukce přístavby se zastavěnou plochou 210 metrů čtverečních byly navrženy jako dřevostavba, fasáda je z modřínového dřeva. Zhotovitelem akce za 17 milionů korun včetně DPH je firma PALIS Plzeň, spol. s r. o., hotovo bude do konce října.

„Cílem je zpříjemnit a zkvalitnit dětem pobyt ve škole i v době, než si je rodiče vyzvednou. To plnohodnotné doplňkové vybavení školy, tedy družina s výdejnou jídel, v Újezdě chyběly. Jsem rád, že se podařilo navrhnout takto moderní objekt, navíc ve formě dřevostavby,“
uvedl primátor města Plzně Martin Zrzavecký. Součástí projektu jsou i stavební úpravy dispozic ve stávající budově školy vyvolané přístavbou.

Podle ředitelky školy Heleny Fenclové byl přesun žáků do kilometr vzdálené staré budovy náročný na koordinaci, zajišťování dohledu. „Děti také měly méně možností si hrát a využívat školní zahradu,“ uvedla ředitelka školy s kapacitou 140 dětí, škola má ročníky od prvního do pátého.

„V přízemí přístavby je chodba umožňující vstup z ulice Národní i ze dvora školy. Z této chodby je přístup do školní jídelny, sociálního zázemí jídelny, kabinetu i do stávající budovy školy a dále pak na schodiště do druhého patra přístavby. Výdejna jídel je pak přístupná přes chodbu přímo z jídelny nebo z vnějšího prostoru od Národní ulice,“
přiblížil technický náměstek primátora Pavel Šindelář. Stavba byla zahájena 14. května, hotova má být do 28. října, za město ji má na starost Odbor investic Magistrátu města Plzně.

Navazující prostory v přízemí původní budovy školy budou upraveny. Z šaten a místnosti správce bude zřízena odborná učebna s kabinetem, v původní rekreační učebně vznikne průchozí šatna, šatna bude zřízena i v části stávajícího nevyužitého prostoru, ve zbylé části bude stavebně oddělený sklad. Ve druhém patře přístavby jsou umístěny dvě místnosti vzájemně propojené skládací akustickou stěnou, každá se samostatným vstupem. Obě místnosti jsou určeny pro provoz a potřeby školní družiny, jedna z nich by navíc mohla sloužit jako výtvarná třída používaná pro účely školní výuky. Ve druhém patře jsou umístěny toalety zvlášť pro chlapce a dívky a úklidová místnost s plynovým kotlem pro vytápění přístavby. Součástí projektu je také připojení objektu přístavby na veřejnou infrastrukturu a vybudování nových zpevněných ploch.

„Finance se podařilo zajistit z přebytku rozpočtu. Je vidět, že se účelově využívají prostředky na projekty, které je nutné rychle zrealizovat,“
uvedl ekonomický náměstek primátora Pavel Kotas.  
tisková zpráva


Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Škola, věda

Dokončení

2018

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz