Slnečnice - Južné Mesto

Slnečnice - Južné Mesto

Bratislava - Petržalka

(4. 12. 2018) Compass architekti

   
 
 
 
 

Slnečnice - Južné Mesto

V druhej etape Slnečníc plynulo nadväzujeme na prvú etapu, ale snažíme sa priniesť opäť niečo nové. V prvej fáze Slnečníc sme navrhli uzavretý mestský blok s vnútorným poloverejným parkom. V druhej fáze Slnečníc sa vraciame ku koncepcii mestských víl. Medzi nimi vzniká veľmi zaujímavý vyvýšený verejný priestor. Na malom kopčeku tu vyrastú vysoké stromy, zeleň ihriská a športoviská.

Druhú etapu zóny C2 tvoria bytové domy (S7 až S10). Objekty sú komponované tak aby vytvorili polootvorený obytný priestor s vnútorným parkom. Urbanistické riešenie zabezpečuje odblokovanie vnútorného obytného prostredia od negatívnych vplyvov z budúcej výstavby v okolí a frekventovanej cesty na západe. Členenie súboru na samostatné objekty umožnilo etapizáciu výstavby.
Kompozičným ohniskom je pozdĺžny parkový priestor s vzrastlou zeleňou a pešími komunikáciami spájajúcimi areál so zónou C1. V centrálnom priestore v priamej nadväznosti na zadné vstupy do bytových domov sa nachádza vnútorný oddychový priestor s detským ihriskom.
Dôležitým aspektom architektonického konceptu je vertikálne členenie bytových domov.

Objekty Mestských víl majú garáže osadené na zasypanom podzemnom podlaží. Prvé podlažie je tvorené z časti bytovými priestormi – tam kde to výškové pomery vzhľadom na upravený terén dovoľujú – a z časti priestormi technického vybavenia, ako aj skladovými priestormi. Riešenie bolo zvolené s ohľadom na efektivitu výstavby a potrebu parkovacích miest a najmä optimálne výškové osadenie bytov voči verejnému priestoru.
V objekte S10 sú garáže polozapustené v úrovni 1. PP. Na úrovni 1. NP v priamej nadväznosti k peším trasám sú umiestnené obchodné prevádzky a služby. Druhé až šieste podlažie tvoria byty.

Ide o 4 samostatné stavebné celky. Prevládajúci konštrukčný modul 7,5 x 7,5 m vyhovuje kombinácii parkovacích plôch v suteréne a bytov na nadzemných podlažiach s ohľadom na flexibilitu ich dispozícií. Konštrukčná výška obytných podlaží je 3,0m. Konštrukčná výška vstupného podlažia objektu S10 s polyfunkciou je 3,55 m.  Konštrukčná výška garáže je 3,2 m.
Dispozícia vilových bytových domov má centrálny charakter – byty sú orientované okolo domovej komunikácie - a je delená na vždy na 2 sekcie so samostatnými vchodmi. Dispozícia bytového domu S10 má chodbový charakter a je delená na 2 sekcie so samostatnými vchodmi. Byty pri svojom rozmiestnení na podlaží sledujú výhľadové podmienky a orientujú sa hlavnými obytnými izbami smerom do voľného exteriérového priestoru. Na tento princíp sa viaže aj rozmiestnenie exteriérových priestorov balkónov a lodžií. Inštalačné jadrá a siete sú vedené pri centrálnom komunikačnom jadre a chodbách. Všetky objekty sú riešené bezbariérovo. Spoločným menovateľom všetkých bytov je priebežný balkón alebo terasa.

Autorská zpráva
Foto: Pavel Melus


Autori: Compass Architekti  – Ing. arch. Juraj Benetin, Ing. arch. Matej Grébert, Ing. arch. Miroslav Čatloš, Ing. arch. Juraj Česelský, Ing. arch. Miroslava Gašparová, Ing.arch. Matúš Grega-Jakub, Ing. Roman Čambal, Mgr.art, Ing. Juraj Kurpaš
Developer: Cresco Group

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2017

Komentáře ke článku

 
 
 
 

6. 12. 2018 10:10:38. Re: Slnečnice - Južné Město. Jitka
6. 12. 2018 11:34:55. Re: Re: Slnečnice - Južné Město. Redakce

 
 
 
 

6. 12. 2018 10:10:38. Re: Slnečnice - Južné Město. Jitka

  Prosím, můžete v nadpisu opravit gramatickou chybu? Slovensky jde o Južné Mesto.

6. 12. 2018 11:34:55. Re: Re: Slnečnice - Južné Město. Redakce

  Opraveno! Díky za upozornění :-)

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz