Sluneční pavilon

Sluneční pavilon

(31. 8. 2015) Petr Stolín

   
 
 
 
 

Sluneční pavilon

Projekt novostavby u přehrady vzbudil značné emoce, na internetu proběhly diskuse, kde velká část příspěvků novou stavbu kritizovala či přímo odmítala. Pavilon bude stát na místě, které má značný potenciál. Dnes jsou tu ještě staré Sluneční lázně, k nimž má spousta obyvatel Liberce a Jablonce nostalgický vztah. Přesto je těžké uvěřit, že by se veřejnost, většinou lhostejná i k daleko významnějším projektům, rozhodla posuzovat kvality plánované novostavby. Architekt Stolín tak musel s projektem seznámit místní občany i zastupitele - v průběhu diskuse je seznámil s podobnými realizacemi v ČR i zahraničí. Hlasování v zastupitelstvu, které rozhodne, zda se pavilon postaví či nikoli, dosud neproběhlo.

Mottem autorů se pro toto území stalo Místo setkání. Svou pozornost soustředili do jasné hmoty slunečního domu s ambitem. Definovali ho jako jasný bod s volným, otevřeným středem a vytvořili tak transparentní a průchozí stavbu, přitom ale její formu jasně vymezili vůči okolí. Nese symboliku rajské zahrady, poskytuje podloubí pro poutníky, místo pro spočinutí a občerstvení. Nabízí příchozím stín i přímé slunce tak, aby si tu každý mohl najít vlastní místo.
Objekty pavilonu a zázemí sportoviště jsou situovány na stávající body technicky i provozně nevyhovujícího současného zázemí jablonecké přehrady (starý pavilon Slunečních lázní a budova se sociálním zařízením na opačném konci řešeného území). Návrh tyto dva body respektuje, využívá i stávající infrastrukturu sítí a komunikací.
Nosná konstrukce dřevostavby vynáší horní sluneční terasu a fasádu, která bude opláštěna lehkým transparentním materiálem, V projektu autoři navrhli několik variant:
- Žlutý průhledný plast
- Transparentní opláštění plastem v přírodním opálovém odstínu s lehkými perleťovými odlesky. Kryje roznášecí rošt a chrání proti povětrnosti, nezamezuje průhledům do okolí, je finančně dostupný a dobře se udržuje. Lze s ním výborně pracovat v kombinaci s nasvětlením fasády.
- Variace na transparentní fasádu: roznášecí konstrukce fasády je potažena nerezovou sítí s oky, která slouží jako podklad pro život popínavých kvetoucích rostlin. Sítě tvoří zároveň také zábradlí.
- Varianta jednomateriálová formou opláštění různě dlouhými a strukturálně rozmístěnými dřevěnými lamelami na základním roštu fasády. Nepravidelné kotvení, směrování a délky lamel mají evokovat sluneční paprsky.

Dvoupatrový objekt pavilonu má rozměry 31 x 16 m, přízemí se otevírá ze tří stran, na jižní straně je restaurace s terasou. Převlékárny se sprchami a WC jsou při severním vstupu. V ose západ-východ je objekt otevřen kolonádami směrem ke břehu vodní nádrže a k pláži. Celé přízemí spojuje pochozí dřevěná terasa, na kterou navazují nástupní platformy. Z terasy vedou dvě schodiště do prvního patra se sluneční terasou. Centrální prostor bude osázen listnatými stromy typu osika, bříza nebo japonský topol. Pavilon může být vybaven venkovním mobiliářem a přistíněn slunečními plachtami.

Nový objekt zázemí sportoviště má základní rozměry 18 x 6 m. Měl by stát na východní straně území při hřištích plážového volejbalu a petangu. Výrazově i konstrukčně je řešen podobně jako pavilon, ale v menším rozsahu: přízemí je opět otevřené s malým centrálním atriem se stromy, jsou tu převlékárny, kiosek s občerstvením a WC, v patře bude klubovna skautů. Princip řešení pavilonu by mohl být základem pro další drobné objekty vybavení potřebné v dalších místech celé přehrady. Mezi Slunečním pavilonem a zázemím sportoviště je nádherná parková plocha, kde by mohlo být založeno nové arboretum.

Zpracováno na základě autorské zprávy
Foto: Roman Dobeš

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

31. 8. 2015 17:01:05. Re: Sluneční pavilon. Karelk4@atlas.cz

 
 
 
 

31. 8. 2015 17:01:05. Re: Sluneční pavilon. Karelk4@atlas.cz

  Veřejnost je velmi citlivá na svá oblibená místa. Vnímá poměrně správně, zda nové dílo je jednoznačným přínosem a pro koho. Zároveň přirozeně žádá moderní řešení a oceňuje snahu o zkulturnění dožilých staveb. Domnívám se, že tak vyjímečné a atraktivní místo by mělo mít kvalitně zpracované zadání ze strany města a teprve pak by mělo být řešeno - nejlépe veřejnou architektonickou soutěží. Účastníci soutěže i veřejnost by měli přesně vědět, jakou kapacitu stávajících Slunečních lázní nový záměr ruší a k čemu všemu bude nový objekt sloužit. Má objekt fungovat po celý rok? Kdo a za kolik bude objekt provozovat? Praktické postupy většinou formuluji projekt účinněji, než jen čistá architektova vize. Z tohoto úhlu se mi jeví představený projekt jako nehotový, rozporuplný i když je na první pohled líbivý. Zde několik otázek do diskuze : Proč je projekt bariérový? Proč tolik hran a úrovní? Proč je bufet/restaurace téměř bez zázemí s posezením až ve druhém plánu a kratší stranou s výhledem na vodu? Proč není rozpracováno venkovní sezení? Na této straně u RD to vidím jako problém. Bude kapacita šaten - převlékáren veřejnosti stačit? a bude v nich příjmné klima? - narážím na lehkost konstrukce a orientaci ke slunci. Proč je sluneční terasa s lehátky clonená zvýšenou konstrukcí a stromy v atriu? Pro koho má tedy sloužit? Proč se mají návštěvníci dívat na okolí průzory? Má sloužit pro sezení maminek se zakoupenou kávou a pozorovat s patra své ratolesti v pískovém atriu? Kdo má dítě ví, že takto to nefunguje. Otevřenost v přízemí vidím spíše jako problém - vítr, prach, neútolnost. Kde je místo na oblíbené kapely a kulturní večerní akce? Kde má sedět či stát obecenstvo? Kde tančit děti? Kam se poděli příznivci nuda klubu? Vyhradit jim zatravněnou sezónní střechu by možná bylo řešení - ale i se zázemím. Přál bych si více koplexněji a ekologičtěji pojaté řešení stavby s celoročním provozem a v kvalitních přírodních materiálech. Jednoduše, aby to byla stavba s delší životností, než současné Sluneční lázně, kde opalující naleznou to, co jim na vedlejší louce schází, úkryt, stín, občerstvení a služby -a "pavilón" zní poněkud provizorně.

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz