Smuteční síň v Oticích

Smuteční síň v Oticích

(10. 5. 2017) STUDIO-D Opava 

   
 
 
 
 

Smuteční síň v Oticích

Cena J. M. Olbricha za novostavbu

Smuteční síň je umístěna před hřbitovem v Oticích, který je charakteristický ohradní zdí a márnicí z pohledových cihel. Urbanistický prostor negativně ovlivňují sousední průmyslové areály, provoz na blízké komunikaci a venkovní vedení vysokého napětí. Tyto faktory, spolu s respektováním stávajícího přístupu na hřbitov podstatně ovlivnily velikost a tvar objektu.
Srozumitelná urbanistická a architektonická forma vychází ze středového principu, jehož těžištěm je průsečík několika urbanistických os. Snažili jsme se citlivě osadit stavbu do určeného území a vytvořit jasnou osnovu vnějšího i vnitřního prostoru včetně jejich propojení výrazným prosklením.
Materiálové řešení odráží sousední prvky – pohledovou cihlu a černou barvu kovaných hřbitovních vrat. Třetím materiálem je dřevo, které je použito na mobiliáři –venkovních a vnitřních lavicích a trelážích pro popínavé růže. Pro jednoduchý interiér síně je charakteristické nepřímé denní a umělé osvětlení.

Hlavní myšlenkou návrhu je dominantní účinek vstupního portálu stavby ve směru hlavního přístupu. Jeho jednoduchá forma nekonkuruje historické hřbitovní zdi se zdobnou kovanou bránou, která si spolu s márnicí nadále zachovává svůj osobitý charakter. Přístupový chodník je zachován a doplněn novými zpevněnými plochami, které prostor rozšiřují a sjednocují. Nástupní rozptylovou plochu doplňuje mobiliář (lavičky, koš, zábranové sloupky, zeleň a osvětlení).  V další etapě bude dotvořen nástupní prostor – kvalitní zeleň, plochy z přírodních materiálů, nové zděné oplocení navazující na stávající kapličku a paraván oddělující prostor pro ukládání hřbitovního odpadu.

Autorská zpráva

Investor: Obec Otice
Projektant: STUDIO-D Opava s.r.o.
Autor: Bc. Pavel Hendrych, Ing. Ondřej Kubesa, Ing. arch. Lubomír Dehner
Interiér: Ing. Josef Barták, FORM CZ a.s.
Stavební část: Ing. Jiří Šafránek
Dodavatel: Carman Invest a.s.

 

Cena J. M. Olbricha za novostavbu v letech 2015–2016
Cenu uděluje spolek Za Opavu od roku 2007. Každoročně se střídá udělování ceny za novostavbu s cenou za rekonstrukci u realizací uskutečněných na území Opavska v předchozím období. Hlavním smyslem Ceny J. M. Olbricha je akcentovat úlohu architektury v životě jedince a společnosti, rozproudit o ní debatu, kultivovat vkus a přinášet poučné konfrontace.
Sedmičlenná odborná porota hodnotila 17 nominací, mezi které bylo zařazeno sedm staveb financovaných z veřejných zdrojů a deset soukromých investic. V rámci veřejných staveb byla hodnocena realizace návsi ve Smolkově, architektonické řešení muzejní výstavy, smuteční síň v Oticích, knihovna Slezské univerzity, pavilón interních oddělení Slezské nemocnice, zázemí fotbalového hřiště se šatnami v Raduni a sportovní hala SFC. Mezi soukromými investicemi bylo hodnoceno osm rodinných domů, zahradní altán a interiér oční optiky.
Porota byla potěšena počtem a především kvalitou většiny nominovaných staveb. Ocenila ty návrhy a realizace, které mají nadregionální úroveň, respektují kontext dané lokality, mají přesvědčivé architektonické a dispoziční řešení a kvalitní detail. Rozhodla se udělit dvě ceny a dvě čestná uznání Ceny J. M. Olbricha a ocenila tak nejen přístup soukromých investorů, ale i pořizovatelů veřejných staveb. S politováním však porota konstatuje, že u investičně významných veřejných staveb nebyly vypsány architektonické soutěže, které by prověřily nejlepší možná řešení, což se odráží na konečném výsledku. S ohledem na výše zmíněné celkové zhodnocení nominovaných staveb uděluje spolek Za Opavu na základě doporučení odborné poroty následující ocenění těmto stavbám: Smuteční síň v Oticích, rodinný dům ve Chvalíkovicích (WMA architects – Ing. arch. Martin Materna, Ing. arch. Adam Weczerek v letech 2013–2014. Stavebníkem byli Mgr. Ivan Berger, Mgr. Lenka Borovičková. Dodavatelem stavby realizované v letech 2015–2016 byla společnost Kern s.r.o.). Čestné uznání za novostavbu získal interiér oční optiky Skryjová za osobitý a vtipný interiér, který očišťuje vnitřní prostor a obsahuje řadu nápaditých detailů (projekt zpracovali: Jarmila Skryjová a výtvarnice Jitka Škarohlídová v roce 2016, stavebníkem byla Jarmila Skryjová, dodavatelem stavby realizované v roce 2016 byla společnost ŠINDLER LUDĚK s.r.o.) Další čestné uznání za novostavbu obdrželo zázemí hřiště v Raduni za kultivované, ale přitom jednoduché řešení, dobře zapadající do daného prostředí s poetickým nábojem (projekt zpracoval Ing. Adam Kaštovský v roce 2014, stavebníkem byla Obec Raduň, dodavatelem stavby realizované v roce 2015 byla společnost NOSTA. s.r.o.). 


Porota: historik architektury Zdeněk Lukeš, architekti Kamil Mrva, Pavel Nasadil a Martin Rosa; dále Lucie Langerová, Venuše Drochytková a designér Daniel Barták.


Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2015

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz