Smuteční síň ve Spytihněvi

Smuteční síň ve Spytihněvi

(12. 5. 2017) Ivan Bergmann

   
 
 
 
 

Smuteční síň ve Spytihněvi

Obřadní síň využila stávající objekt márnice, novou náplň řeší jeho zvětšením - obestavěním novou konstrukcí.  Márnice (asi z padesátých let minulého století) o rozměrech 12,7 x 4,7 m s výškou 3,4 m byla po stavebních úpravách zahrnuta do nového řešení na principu „dům v domě". Přístavba rozšířila stávající půdorysné stopy na jižní a severní stranu o 1,6 m, na západní stranu o 3,875 m. Podél osy objektu bude na jižní a severní straně vysázena nová soliterní zeleň. Na ose smuteční síně je západně od hlavního vstupu navržena stavba kolumbária, která stejně jako nová hřbitovní zeď bude realizována v další etapě.

Architektonické řešení vychází z jednoduchého kubického tvaru - hranolu, který v sobě ukrývá stavebně upravený původní objekt. Ten je maximálně perforován – jak stěny, tak i strop – a vytváří tak neobvyklé interiérové řešení. Část márnice zůstává na východní (zadní) straně čitelná, se samostatnými vstupy na invalidní wc a do skladu nářadí údržby. Původní márnice byla konstrukčně řešena z bílých vápenopískových a spárovaných cihel s železobetonovou stropní deskou. Po stavebních úpravách jsou tyto konstrukce bíle omítnuty.
Zajímavě řešený portál zůstal zachován a zakomponován do vstupní části obřadní síně v návaznosti na novou prosklenou stěnu. Nové konstrukce, které původní stavbu „obalují", tvoří dřevěné lepené vazníky s obvodovými stěnami z fošen. Dřevěné prvky tvoří interiér stavby, v exteriéru jsou obloženy černými cembritovými fasádními deskami. Hlavní vstup do obřadní síně je zvýrazněn výrazným závětřím s možností úkrytu účastníků obřadu před sluncem či nepohodou. Přirozené denní světlo a větrání zajišťují dvě pásová okna na delších stranách formou bazilikálního osvětlení a střešní světlovod nad katafalkem.
Objekt o rozměrech 16,575 x 7,900 m s výškou 4,600 m od podlahy má ploché střechy. Hlavní vstupní závětří je širokou nástupní plochou spojeno s centrálním hřbitovním prostorem. Exteriérové plochy stavby tvoří především černé cembritové desky, zčásti pak světle bělošedá omítka východní ponechané části bývalé márnice. V interiéru je dominujícím materiálem dřevo v přírodní barevnosti a bílá omítka původních zděných konstrukcí. Na podlaze je světle šedá polyuretanová stěrka, mobiliář je černý (katafalk se zabudovaným vozíkem a lavice). Ve stropní desce je umístěn zakrytovaný dataprojektor. Kapacita stavby je dimenzována pro 50 až 60 osob.

Stavební konstrukce
Stávající objekt byl zachován a upraven tak, aby se jeho větší část stala součásti interiéru síně. Přístavba a nástavba byla řešena lehkou konstrukcí, která stávající objekt částečně obalila. Nosnou konstrukci tvoří dřevěné lepené rámy, na které jsou uloženy pohledově upravené fošny. Na tuto konstrukci byl z venku osazen nosný dřevěný rošt, do kterého je uložena tepelná izolace a ukotven fasádní obklad. Výplně okenních a dveřních otvorů byly navrženy formou horizontálních pásových oken, dveří a prosklených stěn a izolačním dvojskly a dřevěnými rámy. Plné dveřní výplně jsou atypické dřevěné, obložené černým ocelovým plechem, který je v případě hlavních vstupních dveří kotven mosaznými nýty.

Autorská zpráva
Foto: Dušan Tománek
Vizualizace: Jiří Dobeš


 
Přístavba a nástavba objektu márnice na Smuteční síń ve Spytihněvi
Autor: Ing. arch. Ivan Bergmann
Projektant stavební části: Ing. Pavel Srba
Investor: Obec Spytihněv  
Zhotovitel: ZESS Boršice

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2016

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz