Soutěž na nové sídlo České spořitelny v Praze

Soutěž na nové sídlo České spořitelny v Praze

(20. 9. 2017) Česká spořitelna dne 19. 9. 2017 oficiálně vyhlásila soutěž na návrh svého nového sídla v Praze

 
 
 
 

Soutěž na nové sídlo České spořitelny v Praze

Soutěž začíná otevřenou výzvou. Následuje anonymní návrhové kolo a finále se odehraje formou prezentace nejlepších projektů.
Probíhat bude v angličtině.

Open Call for participation in architectural design contest:

CAMPUS PRAGUE
NEW HEADQUARTERS FOR ČESKÁ SPOŘITELNA

http://cshq-citycampus.cz/

The biggest Czech bank is building its new headquarters – changing a brownfield neighbouring Prague’s historical core – supporting creation of a fresh, liveable city district – forming contemporary environment for its employees, visitors and inhabitants of Prague.

The subject of the competition is an architectural proposal for the new headquarters of Česká spořitelna: Campus Prague, including its surroundings. The Announcer’s vision is to develop a building complex, in the inner city of Prague, that will go beyond the norm of a generic office building and that will represent a new model for the administrative organisation by accommodating the Announcer’s activities, as well as public services and amenities accessible to both employees and the general public. The goal is to shift the notion of contemporary office buildings: to prevent the complex becoming a “ghost city” after working hours and to conceive it as a liveable and operational part of Prague.

For all the info, visit CSHQ-CityCampus.cz – check if you qualify – upload your portfolio – get selected by the jury among 15 to compete anonymously with your design – make the cut among 6 best to present your project in Prague – get a commission!

___
Open Call na účast v architektonické soutěži:
CAMPUS PRAGUE
NEW HEADQUARTERS FOR ČESKÁ SPOŘITELNA

http://cshq-citycampus.cz/

Největší česká banka staví své nové sídlo – proměňuje brownfield v sousedství pražského historického centra – podporuje vytvoření živé, obyvatelné části města – formuje současné prostředí pro své zaměstnance, návštěvníky a obyvatele Prahy.

Předmětem soutěže je architektonický návrh nového sídla České spořitelny: Campus Prague, včetně urbanistické koncepce zóny Smíchov-Jih a její infrastruktury. Cílem zadavatele je postavit v centru Prahy soubor staveb, který překračuje normu obecné kancelářské budovy a bude představovat nový model pro administrativní organizaci (tzv. Campus) tím, že bude vyhovovat zadavateli, stejně jako poskytovat služby a vybavenost přístupné zaměstnancům i široké veřejnosti. Cílem je posunout představu o současných kancelářských budovách: zabránit tomu, aby se komplex stal po pracovní době „městem duchů“ a představil ho jako živou a funkční část Prahy.

Všechny informace jsou na webu CSHQ-CityCampus.cz – ověřte, že splňujete kvalifikaci – nahrajte své portfolio – porota vás vybere mezi 15 soutěžících anonymně svým návrhem – dostaňte se mezi 6 nejlepších a prezentujte svůj návrh porotě v Praze – získejte zakázku!

Typ podle předmětu: architektonická, projektová
Typ podle účasti: veřejná výzva s následným užším výběrem
Počet fází: 2 fáze – první: anonymní, druhá: neanonymní
Vyhlášení soutěže: 19. 9. 2017
Vyhlašovatel: Česká spořitelna, a.s.
Organizátor: MOBA studio
Sekretář soutěže a přezkušovatel soutěžních návrhů: Ing. arch. Karin Grohmannová
E-mail: grohmannova@ccea.cz
Předpokládané ceny a odměny celkem: € 480 000,- (asi 12 500 000,- Kč)
Termín odevzdání předkvalifikačního portfolia (otevřená výzva): 16. 10. 2017
Workshop pro účastníky v Praze (1. fáze): 13.–14. 11. 2017
Termín odevzdání soutěžních návrhů (1. fáze): 5. 2. 2018
Diskuze s účastníky v Praze (2. fáze): 12.–13. 3. 2018
Termín odevzdání soutěžních návrhů (2. fáze): 19. 4. 2018
Prezentace návrhů v Praze (2. fáze): 4. 5. 2018
Jazyk soutěže: angličtina

Porota
Členové poroty závislí:
Tomáš Salomon, Česká spořitelna
Petr Brávek, Erste Group
Andrea Besenhofer, Erste Group Bank
Leoš Anderle, Sekyra Group
Členové poroty nezávislí:
Ivan Reimann, Müller Reimann Architekten
Miroslav Šik, ETH Zürich
Petr Hlaváček, Architekti Headhand
Petr Kolář, ADR
Zdeněk Fránek, Fránek Architects
Náhradníci poroty závislí:
Tomáš Velemínský, Erste Group Immorent
Marek Zděradička, IPR PRaha
Igor Klajmon, Sekyra Group
Náhradníci poroty nezávislí:
Lada Kolaříková, RKAW
Pavla Melková, MCA atelier

tisková zpráva


Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz