Sportovní areál ČVUT Praha 6 — Kotlářka

Sportovní areál ČVUT Praha 6 — Kotlářka

(19. 7. 2009)

 
 
 
 

Sportovní areál ČVUT Praha 6 — Kotlářka

Adresa: Na Kotlářce, Praha 6
Investor: ČVUT Praha, Zikova 4, Praha 6, 166 36
Architekt: ABM architekti, s. r. o., Petr Bouřil, Jan Mužík (projekt UR, SP)
Projektant: Iva Chorvátová (prov. projekt)
Dodavatel: Proxima a. s., Karel Chorvát
Stavbyvedoucí: Karel Vinecký
Projekt: UR — 8/2001, SP — 2/2002
Realizace: 10/2002
Plocha stavebního pozemku: 20 900 m2
Zastavěná plocha: 450 m2
Celkový obestavěný prostor: 2 835 m3

STAVEBNÍ NÁKLADY
I.ETAPA (polyfunkční sport. plocha — povrch
MONDO): celkové náklady bez DPH: 7,8 mil. Kč
II.ETAPA (objekt šaten a zázemí): celkové náklady bez DPH: 20,5 mil. Kč
Celkem bez DPH: 28,3 mil. Kč

ZADÁNÍ
Území v okolí historické usedlosti Kotlářka je dlouhodobě rezervováno pro sportovní areál ČVUT a tento způsob využití je zahrnut i v územním plánu hl.m.Prahy. Současná koncepce rozmístění sportovišť ČVUT počítá s umístěním pouze venkovních ploch v této lokalitě, což mnohem lépe odpovídá přírodnímu charakteru území, jeho památkové hodnotě i urbanistické struktuře okolní, převážně vilové obytné zástavbě. V prvních dvou etapách bylo cílem zrealizovat centrální šatnový objekt se zázemím, který bude vyhovovat potřebám celého budoucího areálu a hlavní polyfunkční sportovní plochu s umělým povrchem (tenis, volejbal, malá kopaná, florbal, házená atd.).
Krásná klidná lokalita s množstvím zeleně a členitým terénem dávala na jedné straně řadu kompozičních příležitostí, zároveň bylo nutné řešit řadu problémů — od ochrany vzrostlé zeleně, vztahu k sousední památkově chráněné usedlosti, malé kapacity inženýrských sítí, až po poměrně složité zakládání na návážkách v prostoru bývalé cihelny.

POPIS STAVBY
Jedná se o dvoupodlažní objekt (polosuterén a přízemí), který obsahuje celkem 8 šaten pro cca 20 osob, 2 kabinety pro pedagogy, soc.zařízení, prostor občerstvení s barem, zázemí správce a skladové prostory.

KONSTRUKCE
založení na pilotách
nosné — suterén — žb stěny + cihelné zdivo z keramic.
tvárnic s tepel.odporem
nosné — přízemí — cihelné zdivo z keramic.tvárnic
s tepel.odporem
stropy — žb monolitické desky
příčky — zděné, podlahy betonové + keram.dlažba,
převážně bez podhledů, přiznaná technologie VZT,
dřevěná okna a dveře
palubkový obklad fasády
střecha plochá — „zelená“, automatický zavlažovací
systém
přilehlé konstrukce terasy — kletovaný beton

TECHNOLOGIE
Objekt je napojen na centrální teplovod a je vybaven předávací stanicí. Splaškové vody jsou napojeny na kanalizaci, pro dešťové vody z hřišť a zpevněných ploch je navržen vsakovací systém se zdržnou jímkou s přepadem do vsakovací studny. V objektu je umístěna AT stanice pro čerpání vody z jímky pro závlahu zeleně.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Sport

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz