Stavba na Světovaru: Kulturní fabriku čeká rok do otevření

Stavba na Světovaru: Kulturní fabriku čeká rok do otevření

 
 
 
 

Stavba na Světovaru: Kulturní fabriku čeká rok do otevření

Za rok se v Plzni na Slovanech otevře bývalý pivovar a pozdější armádní areál, kde v rámci projektu Evropské hlavní město kultury 2015 vzniká moderní kulturní a společenské centrum. Takzvaná „Kulturní fabrika Světovar“ bude disponovat čtyřmi víceúčelovými sály, kavárnou, zkušebnami, tvůrčími ateliéry, administrativními prostory i rezidenčními byty pro umělce.

Světovar - vizualizace Helika Světovar - náměstí - vizualizace Helika
Světovar - provozní schéma
V tuto chvíli panuje v areálu čilý stavební ruch. V první fázi se činí hlavně demoliční technika, která odstraňuje nepotřebné vojenské přístavby a očišťuje hrubou stavbu. Veškeré práce probíhají v plánovaném termínu. „Na stavbě se provádí demolice, odstraňují se přístavby a staré střešní krytiny, bourají se vnitřní příčky. Obnažují se nosné prvky, zbavují se nevyhovujících nátěrů a nečistot, tak aby byl zachován památkový charakter. Základy se zabezpečují formou tryskové injektáže,“ přibližuje Jana Terčová z Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně.

Světovar se stane jedním z klíčových dějišť programu Evropského hlavního města kultury v roce 2015 a dál. „Prostor pojímáme jako kulturní fabriku, ve které se bude potkávat kultura, rozvoj tvůrčího podnikání i spolkový život obyvatel Slovan a celé Plzně. Našimi hlavními tématy je propojování umění a businessu v rámci kreativního inkubátoru, práce s veřejným prostorem prostřednictvím architektonické dílny a využívání tvůrčích uměleckých rezidencí, což je ideální nástroj pro dlouhodobé pobyty zahraničních umělců. Vize se momentálně snažíme naplnit intenzivním jednáním a pro každé z témat oslovujeme zahraniční sítě a partnery. Máme již také poměrně jasnou představu o podobě interiérů a připravujeme jejich konkrétní využití. V těchto dnech probíhají schůzky s potenciálními uživateli, kteří zde chtějí pořádat jednorázové akce, pronajímat si ateliéry nebo se plánují zapojit do kreativního inkubátoru. Počítáme samozřejmě i se zapojením místní komunity, bude tu místo pro dětské divadlo, seniorský klub nebo komunitní zahradu, plzeňští včelaři plánují na střeše umístit úly a připravit praktické přednášky o včelaření. V pravidelné nabídce budou divadelní dílny, kurzy animace nebo školička akrobacie,“ vyjmenovává programový ředitel Plzně 2015 Jiří Sulženko.  „Mezi tradiční akce, které by se zde měly v příštím roce odehrát, patří Mezinárodní festival divadlo nebo Tanec Praha. Těšit se můžete také na akce nové, za něž lze jmenovat například Festival nového cirkusu nebo Festival mimoevropských kultur, který bude o víkendech představovat umělce a kulturu z celého světa," doplňuje Jiří Sulženko.

„Věřím, že se Světovar stane centrem evropské kultury v Plzni, ale nejen to. Kromě kulturního zázemí poskytne prostory pro spolkové aktivity místních obyvatel. Ze zkušeností v zahraničí víme, že podobná centra dokáží být finančně soběstačná, pokud se správně nastaví jejich provozní model. Kultura dnes umí vytvářet peníze například v oboru tzv. kreativních průmyslů,“ uvádí plzeňský primátor Martin Baxa.

Celkové náklady na přeměnu části Světovaru na kulturní fabriku – projekt 4x4 Cultural Factory – činí téměř 136 mil. Kč bez DPH, z toho 40,5 mil. Kč tvoří dotace od Regionálního operačního programu Jihozápad.
tisková zpráva

Světovar - vizualizace Fact Světovar kavárna - vizualizace Fact

Doplněno Stavabweb:
Historie projektu
Město Plzeň prostřednictvím Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně uspořádalo v roce 2010 urbanisticko-architektonickou soutěž na řešení celého prostoru, ve které zvítězil ateliér D3A  spol. s r.o. Ten  následně rozpracoval svůj vítězný návrh do podrobné studie, kterou schválilo Zastupitelstvo města Plzně usnesením č. 317 ze dne 21. 6. 2012 jako závazný podklad pro výstavbu v území.

V prosinci 2012 bylo dokončeno rozpracování studie do podkladu pro rozhodování o nakládání s majetkem. Tento podklad je označován jako Světovar II. a obsahuje velmi podrobný přehled rozfázování výstavby území. Pro každou rozvojovou plochu jsou přesně popsány kapacity jednotlivých ploch (např. technika, zázemí, komunikace, garáže, prodejní plochy, kanceláře, byty).

Město samo v území už zahájilo práce na realizaci projektu 4x4 Cultural Factory a archiv, pro které byl zvolen objekt stáčírny a ležáckých sklepů (ve studii Světovar II. označováno jako nultá etapa, objekt B4). Zpracovatelem dokumentace je sdružení společností Helika – Sudop. Objekty budou dokončeny na jaře 2015.
zdroj: Světovar - Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Související články:

 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Kultura

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2018 Business Media CZ, s. r. o.