Steven Holl v Ostravě

Steven Holl v Ostravě

Ostrava

(15. 10. 2021) Pokračují přípravy projektu nového koncertního sálu a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy

   
 
 
 
 

Steven Holl v Ostravě

Tým architektů v čele se Stevenem Hollem pokračuje v přípravách projektu koncertního sálu v Ostravě. Pracovní jednání v online prostředí tentokrát vystřídala schůzka týmu na místě samotném, tedy v Domě kultury města Ostrava. Steven Holl však včera absolvoval i debatu s veřejností. Zájem o účast projevily stovky studentů architektury z vysokých škol v Ostravě, Brně, Praze a Liberci. Debatu pořádala MAPPA ve spolupráci s městem a Janáčkovou filharmonií Ostrava. Partnerem akce je spolek Kruh. „Věřím tomu, že architektura může změnit lidem život. Věřím, že pokud vnímáte okolní prostor a světlo, ovlivní to i způsob, jakým žijete svůj život. Architektura je důležitá. Obklopuje vás. Od soch se můžete odvrátit, stejně tak od obrazů, ale architektura vás pohltí,“ říká Steven Holl.


Přední světový architekt navštívil i Galerii výtvarného umění Ostrava, připravil komentář k výstavnímu projektu Steven Holl: Making Architecture Ostrava.

Podoba koncertního sálu je známa od července 2019, kdy byly vyhlášeny výsledky největší architektonické soutěže v novodobé historii města. Autory vítězného návrhu jsou studia Steven Holl Architects z New Yorku a Architecture Acts z Prahy. Aktuálně na projektu spolupracuje zhruba 70 odborníků, kteří architektonický návrh rozpracovávají do detailů.
 
Stavba, jež Ostravu pevně zakotví na mapu světové architektury, je unikátní v mnoha směrech. „Máme radost z komorního sálu, který kromě lepší akustiky nabídne větší variabilitu. Vnímáme možnosti jeho využití a využití celého souboru pro širokou škálu uživatelů jako důležitou kvalitu vycházející z původního řešení celé stavby Jaroslavem Fragnerem. Podařilo se obnovit i prostory bývalého Kina náročného diváka. Novému edukačnímu centru se zachováním projekce vrátíme nejen samostatný provoz, ale také propojení s ulicí a esplanádou. V tomto stupni projektové dokumentace se podařilo navrhnout také zpevněné plochy kolem koncertní haly a domu kultury včetně nové výsadby. Budova tak dostane důstojný veřejný prostor a návaznost na bulvár i na park Milady Horákové,“ přiblížil Martin Kropáč z Architecture Acts.

Návrh stavby z výšky tvarem připomíná pouzdro na hudební nástroj. Nový koncertní sál bude mít kapacitu téměř 1300 míst a nabídne zázemí pro stočlenný orchestr Janáčkovy filharmonie Ostrava. Poskytne také komorní sál s 515 místy či edukační centrum s 200 místy. Jeho součástí bude nahrávací studio světových parametrů, divadelní sál a přednáškový sál.

„Intenzivně pokračujeme v jednotlivých krocích příprav. Už byla zpracována a projednána dokumentace na úrovni územního rozhodnutí. Výsledkem je ověření realizovatelnosti projektu. V těchto dnech projektanti finalizují dokumentaci pro povolení stavby, které již reflektuje výsledky desítek průzkumů i požadavky dotčených subjektů. Zemní práce by mohly začít v příštím roce. Součástí příprav je i akustické posouzení sálu, proto pokračuje výroba akustického modelu koncertní síně v měřítku jedna ku deseti pro ověření akustických vlastností budoucího díla,“ dodává Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora.

Náklady na realizaci projektu jsou rozpočtovány na částku 2,6 miliardy korun, a kalkulují již s technickým zpřesněním projektu, především doporučeními z inženýrsko-geologického průzkumu, nárůstem rozsahu přípojek dle požadavků správců sítí, rozšířením rozsahu sadových úprav a okolních zpevněných ploch a náklady na pořízení varhan nad rámec původního zadání. Započítána je zároveň turbulentní změna cen stavebních prací, která nyní vychází přes deset procent z celkových stavebních nákladů a nelze predikovat jejich budoucí pozitivní či negativní trend. Znovu je však třeba akcentovat, že se jedná také o rekonstrukci Domu kultury města Ostravy, která je po šedesáti letech existence nezbytná. „Město pro projekt zajišťuje vícezdrojové financování. Nad rámec dříve zmiňovaného financování ze strany města, kraje a státu na základě uzavřeného memoranda z roku 2018 se nově otevřela také možnost financování z III. pilíře Fondu spravedlivé transformace. Jednání o těchto možnostech probíhají. Vzhledem k tomu, že projekt je postaven na aplikaci pokročilých řešení v oblasti ekologie a úspor energií, budeme se snažit získat i dodatečné externí zdroje z dalších dotačních titulů,“ upřesňuje Tomáš Macura, primátor města. 

Město se ve své historii o výstavbu kvalitního koncertního sálu pokusilo již šestkrát, nejprve v 60. letech 19. století, naposledy v roce 1969. Zatímco v jiných zemích střední a východní Evropy vzniklo za uplynulých 12 let již 14 koncertních sálů (převážně v Polsku), u nás je poslední postavenou koncertní síní Dvořákova síň v pražském Rudolfinu, slavnostně otevřeném v roce 1885.

Tisková zpráva

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

 
 
 
 
49.8209226
18.2625243
Steven Holl v Ostravě

Steven Holl v Ostravě
Ostrava

Komentáře ke článku

 
 
 
 

15. 10. 2021 14:39:53. Re: Steven Holl v Ostravě. Lubor

 
 
 
 

15. 10. 2021 14:39:53. Re: Steven Holl v Ostravě. Lubor

  Ostravákům, ale vlastně celý naší zemi tu stavbu moc přeju a doufám, že to dopadne. Ostrava tak bude mít vedle špičkovýho kulturního stánku jako bonus nepominutelnej počin světový moderní architektury. Nu a Praha? Praha bude mít svůj Klub za starou Prahu. A to se vyplatí :).

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz