Techmania Science Centrum Plzeň – Planetárium

Techmania Science Centrum Plzeň – Planetárium

Plzeň

(29. 5. 2015) Jan Soukup

   
 
 
 
 

Techmania Science Centrum Plzeň – Planetárium

Západočeská universita v Plzni a společnost Škoda Investment a.s. založily v roce 2005 obecně prospěšnou společnost s cílem vybudovat v areálu plzeňské Škodovky interaktivní centrum, ve světě označované jako science centrum. Zakladatelé se tak snaží reagovat na celospolečenský trend snížení zájmu o technické obory a science centra vnímají jako osvědčený způsob, vedoucí k posílení zájmu o vědu a techniku, přičemž hlavní cílovou skupinou jsou děti a mládež.

Pro umístění Techmanie byly vybrány dva objekty při východní hranici areálu u tzv. V. brány závodu, zároveň na okraji centrální části města Plzně. Ze severu přiléhá železniční těleso dráhy do Domažlic, na západní straně jsou objekty trochu tísněny estakádou komunikace. Mezi oběma částmi Techmanie probíhá závodní vlečka. Z hlediska přístupnosti lze konstatovat, že se jedná o dobře umístěné objekty, ale s omezujícími vnitroareálovými vazbami. Větší objekt, označovaný číslem 55, byl postaven v letech 1917 až 1918 plzeňskou firmou Müller a Kapsa a sloužil po většinu své existence závodu Škoda Ozubená kola jako výrobní hala s vývojovými konstrukcemi pro výrobu převodových skříní. Tento závod ukončil svoji činnost koncem 90. let 20. století a hala zůstala bez využití. Mezi roky 2007 až 2013 byla v části objektu otevřena první etapa expozice Techmanie. Celý objekt byl pro návštěvníky otevřen v dubnu 2014.
Pro účely planetária a vesmírné expozice byla vybrána budova č. 56, tzv. ASAP.  Tento objekt vznikl v roce 1917 jako kantýna zaměstnanců Škoda, později sloužil podniku ASAP, což byl předchůdce mladoboleslavského automobilového podniku, jehož vlastníkem byla Škoda Plzeň. Po osamostatnění mladoboleslavského podniku tu byla opět kantýna. Jednalo se o první stavbu na území dnešní České republiky, postavenou s použitím dřevěných lepených vazníků tzv. Hetzerovy konstrukce. Realizátorem byla opět firma Müller a Kapsa, která byla pro Čechy nositelem patentu této konstrukce.  Architektonický návrh vypracoval Ludwig Tremmel, profesor Německé průmyslové školy v Plzni. Objekt byl uzavřen v 90. letech z důvodu zhoršujícího se technického stavu.

Hlavními prezentačními prostorami jsou dvě kopule, vestavěné tak, aby konstrukce haly byla viditelná a plně se v prostoru uplatňovala. Ve velké kopuli je astronomický sál s hledištěm, sklopeným pod úhlem 35°a kapacitě 130 sedadel, který je řešen jako multifunkční sál s kulovou zobrazovací plochou tzv. virtuárium. V této kopuli je instalována 3D promítací technologie, která funguje jako digitální planetárium, první toho druhu v České republice. Pod touto kopulovitou stavbou je druhá menší kopule, kde je instalována technologie Science On a Sphere tzv. inverzní planetárium s digitálním promítáním na zavěšenou kouli.
V ostatních prostorech planetária jsou expozice z vývoje zkoumání vesmíru, kosmonautiky a interaktivní přístroje a zařízení pro seznámení se s problematikou kosmického prostoru. V přístavcích, které byly původně kuchyní se zázemím, jsou kanceláře, klubovny, knihovna a technické a hygienické zázemí. Hlavní vstup do budovy je ze severu, z mostu přes stávající vlečku, který tento objekt spojuje s objektem vlastní Techmanie.

Práce na obnově stavby byly řešeny s ohledem na její novou funkci, zároveň však s respektem k původnímu konstrukčnímu řešení. Jedná se o jeden z mála podobných objektů v České republice, jež se zachoval. Nosná konstrukce z polokruhových vazníků byla rozebrána, podrobena průzkumu a vyhovující vazníky se vrátily na místo. Technicky nevyhovující vazníky se nahradily kopiemi. Plášť budovy byl znovu vystavěn s dostatečnými tepelným izolacemi. Hmota stavby a architektonický výraz byl ponechán, včetně původních větracích věžiček.
Pro potřeby návštěvníků byl v areálu vybudován i dvoupodlažní parkovací objekt, částečně zapuštěný, s kapacitou 180 míst.
 
Vlastník objekt a investor: Techmania Science Center o.p.s.
Autoři projektu: Ing. arch. Jan Soukup, Ing. arch. Jitka Růžičková
Stavební projekt: Atelier Soukup s.r.o. Plzeň - Ing. Antonín Švehla, David Cígler dipl. tech., Ing. Michaela Hellerová, Ing. Drahomíra Cígler Žofková
Dodavatel stavby: Berger Bohemia a.s. Plzeň
Financování: dotace EU, operační program VaVpI
Časový postup: studie 2009, projekt 2011, realizace 2012 až 2013

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2013

 
 
 
 
49.7384314
13.3736371
Techmania Science Centrum Plzeň – Planetárium

Techmania Science Centrum Plzeň – Planetárium
Plzeň

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz