Technické požadavky na stavbu lesní vily

Technické požadavky na stavbu lesní vily

(10. 7. 2017) Stropní konstrukce Elegohouse

   
 
 
 
 

Technické požadavky na stavbu lesní vily

Lesní vila ve Staré Boleslavi
Autor: Mjölk architekti


Největší výzvou pro stavební firmu byla realizace neobvyklého obloukovitého tvaru stropu stavby. „Před samotnou realizací tohoto monolitického stropu bylo třeba domluvit hned několik konzultačních setkání s dodavatelem bednění s cílem nastavit přesný harmonogram stavebních prací a využít bednicí systém maximálně ekonomicky při splnění veškerých technologických potřeb a postupů,“ říká Patrik Legut ze společnosti CEMEX Construction Services. Vzhledem k nestandardnímu tvaru objektu zvolila stavební firma postup, při kterém se nejdříve realizovaly podkladní vrstvy okolo domu. V průběhu přípravy pak došlo oproti projektu ke změně – štěrk v podkladu byl nahrazen podkladním betonem, na kterém následně mohlo stát bednění. Celou konstrukci komplikovala skutečnost, že stropní konstrukce přesahovala nosné zdivo na všechny strany objektu, a to ve velmi nepravidelném tvaru. Obzvlášť náročná byla koordinace jednotlivých pracovníků ze strany dalších subdodavatelů. Ta vyžadovala denní plánovaní a sledování plnění úkolů jak z pohledu realizačního, tak i kvalitativního. „Stavba lesní vily byla velmi náročná a všem přinesla ponaučení, že bez precizní přípravy, následné koordinace a dozoru na dennodenní bázi nelze takovou zakázku realizovat včas a v požadované kvalitě,“ shrnuje na závěr Patrik Legut.

Stropní konstrukce Elegohouse
Realizace stropu a jeho zateplení v jednom kroku
Zateplení stropu je oproti fasádám možná méně frekventovaným tématem, ale pro tepelné parametry domu o to důležitějším. Teplý vzduch stoupající vzhůru snadno nevhodně zatepleným stropem pronikne. Ztráty jsou o to citelnější, když jde o strop mezi obytným prostorem a nevytápěnou půdou, strop mezi suterénem a přízemím, případně strop pod plochou střechou. V souvislosti s rychlostí a nákladovostí prováděných prací je výhodou, když je zateplení stropu realizováno v jednom kroku s jeho výstavbou. To umožňují stropní konstrukce Elegohouse od společnosti Cemex.

Systémové řešení stropních, ale i základových desek Elegohouse je založeno na kombinaci příhradových nosníků a speciálních polystyrenových tepelně izolačních vložek, které fungují jako ztracené bednění. Výsledkem je betonová monolitická samonosná konstrukce, jejíž součástí je tepelná izolace. Sílu tepelné izolace lze jednoduše uzpůsobit konkrétní stavbě. Základové a stropní desky Elegohouse tak vyhoví i nejnáročnějším požadavkům nízkoenergetických a pasivních domů.

Pro systém Elegohouse je vhodný beton Cemex Compacton
Realizace stropů systémem Elegohouse představuje technicky velmi variabilní řešení. Železobetonové nosníky se pokládají dle kladečského výkresu na spodní hranu budoucího stropu. Do připravených nosníků se poté vyskládají masivní systémové tepelně izolační dílce. V nabídce je několik variant dílců, přičemž volbou výšky polystyrenové vložky lze nastavit konkrétní tepelněizolační vlastnosti. Poté již následuje montáž obvodové věncové výztuže včetně zateplení, která je součástí stropu a je provázána s celoplošným vyztužením stropní konstrukce zpravidla kari sítěmi.

Při betonáži vrchní roznášecí desky se využívá nejčastěji beton třídy C 20/25, konzistence S4. Masivní izolační vložky z polystyrenu přitom fungují jako ztracené bednění. Výhodné je použít vysoce tekutý samozhutnitelný beton Cemex Compacton, který působením své vlastní váhy dokonale vyplní připravený tvar konstrukce, dostatečně obalí armaturu a zbaví se vzduchových pórů bez nutnosti strojního vibrování. Realizace této plošné konstrukce je díky němu velmi rychlá a přesná.

Nízká hmotnost stropu nezatěžuje konstrukci
Technologie stropních konstrukcí Elegohouse umožňuje i stavbu svépomocí. Izolační vložka délky 1 m má hmotnost jen cca 2 kg, zatímco například betonové stropní prefabrikované vložky váží několikanásobně více (dl. 25 cm asi 19 kg). „Pokud uvažujeme, že do jednoho metru délky bychom museli vyskládat čtyři betonové vložky, každou s hmotností 19 kilogramů, znamená to buď použít mechanizaci pro přesun hmot, anebo počítat s více pracovníky na stavbě,“ vysvětluje Ing. Petr Hoke, zástupce společnosti Cemex Elegohouse, a doplňuje: „U stropu Elegohouse se na 1 metr použije jediná tepelněizolační vložka s hmotností zhruba 2 kg, což představuje vysokou efektivitu práce,“ Nízká hmotnost stropu zatěžuje konstrukci minimálně a díky tomu dochází i k úspoře konstrukční výšky. Proto je systém Elegohouse vhodný i pro rekonstrukce, neboť nezatěžuje stávající zdivo a základy.

Stropní systém s příhradovými nosníky zajišťuje vysokou únosnost i při malé tloušťce konstrukce. Součástí stropní desky jsou ztužující věnce, které jsou prováděny do ztraceného bednění z tvrzeného izolačního materiálu, a celá konstrukce je proto kompaktní, tuhá a bez jakýchkoliv tepelných mostů.

Odpadá tepelná izolace podlah
Izolace stropu má samozřejmě pozitivní vliv na regulaci teploty v místnosti. Odpadá tím potřeba další speciální izolace do podlahy, což ocení obyvatelé podkrovních místností a interiérů s nízkou konstrukční výškou. Realizace je přitom velmi rychlá a efektivní – 100 m² lze realizovat již za 2 dny. Další úsporu zajistí snadné vyvedení rozvodů nad základovou desku – do izolačních vložek z polystyrenu totiž není problém připravit a poté zabetonovat jakékoliv prostupové otvory a přímo ve stropní desce lze vést technické instalace. Rovný a kompaktní podhled usnadňuje omítání. Dokonalá rovinatost a přesnost ulehčí provádění navazujících konstrukcí včetně podlah. Polystyrenové vložky použité v desce Elegohouse nejsou zatěžovány UV zářením a výkyvy teplot, díky tomu mají extrémně dlouhou životnost, stejně jako celý systém.

Stropní a základové desky Elegohouse vyhovují energeticky úsporným stavbám
Na obdobném principu jako stropy jsou realizovány základové desky Elegohouse. Tepelněizolační vložky zamezí únikům tepla a zabezpečí teplejší podlahu v přízemí. Technické řešení základové konstrukce minimalizuje vznik tepelných mostů, vzlínání vlhkosti a snižuje riziko poruch. Stropní i základové desky Elegohouse jsou ideálním řešením pro energeticky úsporné stavby. Kromě toho společnost Cemex Elegohouse nabízí hned několik dalších typů stropních i základových desek.

Více o jednotlivých variantách najdete na www.elegohouse.cz.
Panoramatické snímky z betonáže stropní desky najdete ZDE.

podle podkladů společnosti CEMEX
publikováno v časopise Stavba č. 1 /2017, str. 66-69

Související články:

Lesní vila ve Staré Boleslavi  29.6.2017

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rodinné domy

  Výrobci/dodavatelé

Laurinova 2800/4

155 00 Praha 5–Stodůlky

Telefon +420 257 257 400

info@cemex.cz

http://www.cemex.cz

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz