Trafo Smíchov

Trafo Smíchov

(30. 8. 2022) Atelier Hoffman 

   
 
 
 
 

Trafo Smíchov

NESPĚCHAT / POROZUMĚT místu, to byla cesta k transformaci bývalé Trafostanice a pozemků na Smíchově.


Trafostanice – malá, ale rozhodně nepřehlédnutelná budova v blízkosti proluky po bývalých lázních a městské tržnice. V severním cípu bylo nevelké trojúhelníkové prostranství vymezené opěrnou zdí z kyklopského zdiva, v jehož čele na protáhlé špičce směrem k ulici Plzeňské byla v roce 1925 postavena obecní trafostanice v rámci elektrizačního programu. 

Přestože podstatou ryze technická stavba, byla postavena ve střídmě rondo kubistickém slohu s prvky art deka a působila v parteru města jako artefakt městského „mobiliáře“. Krátce po roce 1989 byl zbořen secesní „palác“ s tržnicí a lázněmi a na jeho místě byla vybudovaná nová transformační stanice TR110/22kV, protože byla nezbytná pro nastupující stavební boom. Objekt svojí velikostí a povahou funkce celý původně městský́ prostor fatálně oslabil a degradoval, a tak místo získalo charakter periferie. Náměstí přestalo být náměstím, a změnilo se na zásobovací dvůr. Původní objekt trafostanice pozbyl svou původní funkci a stal se prázdnou chátrající schránkou, která se v roce 2003 stala kulturní památkou. 

Jak zvrátit tento stav? Důležité nám přišlo NEUSPĚCHAT TO / POROZUMĚT místu. V roce 2013 jsme začali pop-up akcí Atelier LIVE v rámci festivalu Design blok 2013, kdy jsme strávili 14 dní na místě, otevřeli kavárnu, pozorovali a naslouchali. Oceňovali jsme syrovost domu, místa. Autenticitu. A to jsme nechtěli vymazat.  Na to navázal záměr dočasného využití formou skládaných kontejnerů, Smíchov Design District – záměr, který měl prověřit potenciál místa po dobu projednávání změny UP.   
 
V roce 2020 se zde objevila galerie dokumentární fotografie ASA 400.  Pevně věříme, že obnovou trafostanice, s důrazem na zachování autenticity, začal rehabilitační proces toho architektonicky silně poškozeného území. Naše práce tímto nekončí, těšte se na další kroky. NESPĚCHÁME.

Autorská zpráva
Foto: Andrea Thiel Lhotáková, Radek Úlehla

Architekt: Atelier Hoffman / Ing. arch. Patrik Hoffman / www.atelierhoffman.eu
Spolupráce: Ing. arch. Vavřinec Jiránek, Ing. arch. Andrea Hůlová
Investor: Picton service s.r.o.
Projekt: 2013
Realizace: zatím 2019–2021

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2022 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz