Čtyři expertní posudky doporučují Brnu nechat nádraží v centru

Čtyři expertní posudky doporučují Brnu nechat nádraží v centru

(12. 1. 2018) KAMB v úterý na tiskové konferenci předložila ale jako jednoznačně výhodnější variantu odsunu

 
 
 
 

Čtyři expertní posudky doporučují Brnu nechat nádraží v centru

(ČTK) - Čtyři posudky expertů ze čtyř českých a slovenských univerzit, které si nechala zpracovat Kancelář architekta města Brna (KAMB) na žádost radních, doporučují umístit nové vlakové nádraží v centru, ne odsunuté poloze. Jako klíčové faktory uvádějí odborníci kratší přepravní časy, nižší stavební náklady na městskou infrastrukturu a její nižší provozní náklady. Dalším důvodem je mnohem výraznější přetížení některých silnic a křižovatek v případě odsunutého nádraží. Vyplývá to z posudků, které novinářům poskytla Miluše Zemanová, asistentka primátorova náměstka Martina Andera (SZ).

Přestože všechny posudky se shodují na variantě v centru, kancelář městského architekta v úterý na tiskové konferenci předložila jako jednoznačně výhodnější variantu odsunu a o posudcích neinformovala. "Posudky pouze duplikují informace obsažené ve studii proveditelnosti a jsou naší kanceláři dobře známé. Nedá se tedy říci, že jsou v protikladu s naším stanoviskem, které tyto výsledky zohledňuje a zahrnuli jsme je do prezentace na tiskové konferenci," uvedla mluvčí KAMB Jana Běhalová.

Brněnské hlavní nádraží, umístěné ve středu města, se dlouhodobě nechávalo "dožít", počítalo se totiž s tím, že v současnosti již bude existovat nové nádraží. Proto v posledních pěti letech prodělává nynější nádraží výrazné opravy. O jeho odsunu o kilometr na jih se sice mluví již téměř 100 let, v posledních 20 letech byl však hlas odpůrců tak silný, že se dosud nestaví. Požadují totiž zachování nádraží blízko centra města.

Zmíněné posudky odborníků ze čtyř univerzit vycházejí primárně ze studie proveditelnosti, kterou zveřejnila Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) a která uvádí, že není možné do budoucna používat současné nádraží kvůli nedostatečné kapacitě. Obě varianty nového nádraží jsou uskutečnitelné a ekonomicky výhodné. Nádraží může být buď odsunuté do míst nákladového dolního nádraží, nebo se jen mírně posunout od dnešního směrem k Malé Americe. Konečné rozhodnutí o variantě musí udělat vláda. Město má stejně jako kraj a SŽDC doporučující hlas.

Že je z dopravního hlediska spíše příznivější varianta nádraží v centru, vyplývá již ze studie proveditelnosti. Pojede k němu více tramvajových linek a z velké části města bude cesta trvat kratší dobu. Tento argument nezpochybňoval ani nikdo z těch, kteří prosazují odsunuté nádraží. Odsun má zatím podporu z kraje a kanceláře městského architekta, převážně však z procesních důvodů, jako je možnost stavět dřív a částečně ještě za evropské peníze. Negativem nádraží v centru, na něž upozornily i posudky, je několikaletá stavební činnost v centru města a dlouhodobé výluky. V odsunuté poloze lze stavět bez větších omezeních, jde totiž o vnitřní periferii města, kde neexistuje prakticky žádná ekonomická aktivita.

Cenově se obě varianty řádově neliší. Odsunuté nádraží má stát podle zvolené podvarianty 42 až 45 miliard, nádraží v centru 42 až 56 miliard.

Posudky se zaměřily především na to, jaký dopad bude mít zvolená varianta na cestující, kterým nádraží slouží. Expertizy se shodují v tom, že nárůst cestovních dob do cílů po Brně bude převážně vyšší u odsunuté varianty a podle cíle to může být až sedm minut.

Pavel Drdla z pardubické Dopravní fakulty Jana Pernera definoval také kritické body městské dopravní infrastruktury pro obě varianty. U odsunuté varianty jich bude podle něj více kvůli návrhu výrazně zvýšit počet spojů MHD během dopravní špičky.

Stejně jako ve studii proveditelnosti vyšlo odborníkům, že odsunutá varianta bude výrazně nákladnější na stavbu městské infrastruktury a především pak na její provoz. Podle některých je také pravděpodobné, že dopravní podnik by musel mít více vozidel než v současnosti, aby dokázal všechny plánované linky zajistit. 

Zastánci nádraží v centru Brna kritizují kraj, nezná postoj lidí
(ČTK) - Aliance Občané pro nádraží v centru kritizuje postup Jihomoravského kraje, jehož radní dali při řešení modernizace brněnského železničního uzlu přednost nádraží v odsunuté poloze v místech nákladového dolního nádraží před nádražím v centru. Kraj podle aliance nezjišťoval postoj obyvatel, kteří do Brna denně dojíždějí. Její zástupci se proto chystají v pondělí na krajské zastupitelstvo, kde chtějí apelovat na zastupitele, aby rozhodnutí odložili a udělali si průzkum veřejného mínění, řekl dnes na tiskové konferenci zástupce aliance Radek Kubala.

Podle něj je nutné, aby se při rozhodování bral ohled na cestující, kterým nádraží slouží. Spor o přesun se v Brně vede téměř 100 let. Jisté je, že nádraží přestalo kapacitně dostačovat, proto je nutné brzy stavět nové.

Kraj, který má stejně jako město a Správa železniční dopravní cesty poradní hlas, než rozhodne vláda, se dotazoval pouze starostů, od nichž dostal minimum odpovědí a jen jeden se jasně vyslovil pro nádraží v centru. "Starostové mají svých starostí dost. Je pro nás nepřijatelné, aby kraj rozhodoval o tak významné investici, aniž uspořádal mezi občany informační kampaň a zjistil si jejich názor," uvedl Kubala.

Brno v nejbližších dnech zahájí průzkum veřejného mínění
, přestože Kancelář architekta města Brna jednoznačně uvedla, že preferuje odsun nádraží. "Dikce architekta je velice podobná té, jakou měli v Brně dosud všichni zastánci odsunu nádraží včetně některých argumentů. Například, že současné je bariéra pro rozvoj Jižního centra, přitom to se bude rozvíjet v obou případech a nové nádraží v centru bude průchozí," řekl Miroslav Patrik, který je zároveň členem spolku Děti Země. Zdůraznil, že při rozhodování má hrát prim zájem cestujících, což se podle něj neděje.

Jako dlouhodobý zastánce nádraží v centru vnímá, že politické nálady se kloní ve městě i na krajské úrovni k odsunu. "Budeme apelovat na kraj, aby se zeptal lidí, a budeme lobbovat na národní i evropské úrovni pro nádraží v centru. Budeme upozorňovat, že existuje rozpor mezi snahami politiků a občanů," zmínil Patrik zhruba 60.000 obyvatel Brna, kteří v předloňském referendu hlasovali právě pro nádraží v centru. Výsledek nebyl závazný, přišla jen čtvrtina voličů.

Zastánci nádraží v centru argumentují tím, že studie proveditelnosti prokázala, že z dopravního hlediska je toto řešení lepší. Stejně tak se ve svých posudcích vyjádřili i čtyři městem oslovení odborníci a doporučili městu nádraží neodsunovat. Ze studie vyplývá, že dojezdové časy vlakem se zkrátí v obou případech, avšak při návazných cestách MHD je lepší nádraží v centru. Je od něj do většiny cílů kratší a rychlejší cesta, pojede k němu více linek a bude potřeba méně přestupů. Ve studii proveditelnosti vyšlo toto řešení také lépe v celkových přínosech a v ekonomické efektivitě.

Patrik zpochybnil procesní výhody, o které se opírají zastánci odsunu, tedy možnost stavět dříve a rychleji, tím pádem s pomocí evropských peněz. "Územní řízení pro odsunuté nádraží se táhne od roku 2005 a dosud není u konce. Zahájení v roce 2020 považuji za iluzorní. Na druhou stranu není důvod, proč by se mělo nádraží v centru stavět nejdříve v roce 2028. Územní plán města se změnil po rozhodnutí vlády o odsunu nádraží za dva roky a za tři roky už začalo územní řízení," uvedl Patrik.

Primátor Brna Vokřál podpořil stavbu nádraží v odsunuté poloze

(ČTK - 15.1.2018) - Primátor Brna Petr Vokřál (ANO) podpořil stavbu hlavního vlakového nádraží v odsunuté poloze u řeky. ČTK  dnes řekl, že chce, aby se stavělo co nejdříve a s přispěním peněz z Evropské unie. Jeho vyjádření se shoduje s rozhodnutím jihomoravských zastupitelů, kteří dnes podpořili odsun nádraží. Druhou variantou je stavba ve středu města pod Petrovem poblíž současného nádraží. Vokřál až dosud žádnou z variant nepodporoval. Konečné rozhodnutí o poloze vydá vláda, dnešní stanovisko kraje a také města, které se ještě nevyjádřilo, bude doporučující.

Současné nádraží už kapacitně nestačí. Stavba nového má trvat zhruba šest let. U řeky má stát od 42 do 45 miliard korun, pod Petrovem od 42 do 56 miliard korun. Podle studie proveditelnosti, kterou nechala zpracovat Správa železniční dopravní cesty, by se mohlo u řeky začít stavět v roce 2020, zatímco pod Petrovem nejdříve v roce 2026. U odsunu tak nejspíš bude možné čerpat peníze z EU, u Petrova je to nepravděpodobné.

Vokřál je i krajským zastupitelem, ale dnešního hlasování se nezúčastnil kvůli pracovnímu setkání ohledně stavby koncertního sálu v Brně. ČTK však řekl, že by hlasoval. "Je třeba začít co nejdříve, a pokud možno za peníze z Evropské unie. Uvolní se tím konečně rozvoj města směrem na jih, což se kvůli stávající poloze a diskusím od roku 1928 dosud nepodařilo," uvedl Vokřál. O novém nádraží v Brně se mluví bezmála 100 let.

Podle Vokřála je kultivované centrum směrem k Lužánkám a na Mendlovo náměstí, ale chybí směrem na jih. "Podle architektonické studie tam může vzniknout plnohodnotná městská část doplňující centrum města s bydlením pro 20.000 až 30.000 obyvatel," doplnil Vokřál. Podle něj by stavba nádraží pod Petrovem znamenala velké výluky na mnoho let, což by si nikdo z cestujících nepřál.

Brno zatím jasné stanovisko k variantám o nádraží nedalo. Chce si nejprve udělat průzkum veřejného mínění a rozhodnutí vydat v únoru. Vokřál dosud neřekl, kterou variantu podporuje. Vyjádřil se však poté, co někteří jeho koaliční kolegové z města ze Strany zelených podpořili na krajském zastupitelstvu nádraží pod Petrovem. Zastánci varianty pod Petrovem poukazují na to, že odsunutá varianta prodlouží lidem cestování a bude tam horší napojení městské hromadné dopravy. 

Jihomoravští zastupitelé podpořili odsun nádraží v Brně k řece
(ČTK - 15.1.2018) - Zastupitelé Jihomoravského kraje dnes podpořili stavbu brněnského vlakového nádraží v odsunuté poloze u řeky. Podle nich ho lze začít stavět dřív než v centru a ještě za peníze z Evropské unie. Druhou variantou je stavba ve středu města pod Petrovem poblíž současného nádraží. Rozhodnutí kraje je pouze doporučení vládě, která nakonec o poloze rozhodne. Doporučení vydá i Brno, které zatím ještě nerozhodlo.

Pro odsun hlasovalo 53 zastupitelů, jeden byl proti a tři zastupitelé se zdrželi. Stavba nádraží má trvat zhruba šest let. U řeky má stát od 42 do 45 miliard korun, pod Petrovem od 42 do 56 miliard korun. Podle studie proveditelnosti, kterou nechala zpracovat Správa železniční dopravní cesty, by se mohlo u řeky začít stavět v roce 2020, zatímco pod Petrovem nejdříve v roce 2026.

Proti byla zastupitelka kraje i Brna za Zelené Jana Drápalová, zdrželi se Jiří Hlavenka a Ivo Vašíček (oba SZ) a hejtmanův náměstek Jan Vitula (TOP 09). Přítomný nebyl primátor Brna Petr Vokřál (ANO), který je také krajským zastupitelem a k variantám se ještě nevyjádřil.

Podpořit variantu odsunu doporučili zastupitelstvu radní. Hlavní výhodu vidí v procesních záležitostech. Odsunuté nádraží se připravuje dlouho, je v územním plánu, a proto je reálné dřívější zahájení stavby. Tím pádem by se na to mohly čerpat ještě peníze z Evropské unie, což je u varianty v centru pod Petrovem méně pravděpodobné. Výhodou odsunutého nádraží by mělo být i pozdější snazší a levnější zaústění vysokorychlostních tratí.

Lidé, kteří před jednáním zastupitelstva proti odsunuté verzi protestovali, poukazovali na to, že takové nádraží prodlouží dobu cestování lidí a bude se tam hůř napojovat městská hromadná doprava.

Konečné rozhodnutí vydá vláda, rozhodnutí kraje a Brna, které se ještě k podpoře některé z variant nevyjádřilo, budou pouze doporučující. Pro odsun se nedávno vyjádřila i Kancelář architekta města Brna.

Opoziční zastupitel Hlavenka navrhl, aby kraj nechal zpracovat průzkum mezi lidmi, kteří do Brna denně dojíždějí. "Není dobré nic uspěchat. Průzkum navíc nezabere moc času. Měli bychom se zeptat těch 30.000 lidí, kteří do Brna denně dojíždějí, ale nikdo se jich zatím neptal," uvedl Hlavenka. Zastupitelé ho ale nepodpořili. Zelení upozornili na to, že pokud vznikne odsunuté nádraží, nebude dostatečně obsloužené městskou hromadnou dopravou a doba cestování se o několik minut prodlouží.

Koaliční zastupitel, bývalý hejtman Michal Hašek (ČSSD) připomněl, že se o novém nádraží diskutuje už od 20. let 20. století, takže není čas na další diskuse. Řekl, že výstavba u řeky je připravenější, u Petrova se riskuje, že nebude možné čerpat evropské dotace. U Petrova by se musely dělat tunely, což by stavbu prodražilo, práce pod Petrovem by výrazně zkomplikovaly dopravu, řekl. Při stavbě odsunutého nádraží může být současné v obvyklém provozu, v opačném případě by fungovalo šestileté provizorium a vlaky by využívaly dolní nádraží a další brněnská nádraží.

Opoziční zastupitel Antonín Tesařík (KDU-ČSL) uvedl, že pokud Brno nezačne nádraží stavět, mohlo by zmizet z železniční mapy. Stanislav Navrkal za opoziční KSČM řekl, že na počátku tisíciletí by odsun stál 27 miliard a nyní je to o 20 miliard dražší, takže jakékoliv posouvání termínu bude znamenat další prodražení. 

Doplněno Stavbaweb:
Podrobné informace o jednotlivých variantách ŽUB Brno jsou k dispozici zde: 
Projekt přestavby železničního uzlu
Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno je veřejnosti přístupná ke stažení pod tímto odkazem.
Studii si můžete prohlédnout ve formátu PDF zde:
Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno

Související články:
Městský architekt doporučuje nádraží u řeky  10.1.2018
Studie připouští možnost stavby nádraží v Brně na dvou místech  1.11.2017

 
 
 
 

12. 1. 2018 17:18:43. Re: Čtyři expertní posudky doporučují Brnu nechat nádraží v cent... Pavel

  Celkově je článek tendenční a vytváří dojem, že nic lepšího není, než stávající poloha nádraží. Zapomíná se na nové technické podmínky zařízení provozovaných na moderních žel. tratích. No a výsledek se dostaví. Na objednávku uděláme cokoliv a ono to nějak dopadne. My se toho stejně nedožijeme. Nové moderní a krásné nádraží mělo být dávno postavené a město se mohlo rozrůst o další zajímavý prostor a vyřešit sevřenost a neprůjezdnost dané oblasti.

12. 1. 2018 18:50:36. Re: Re: Čtyři expertní posudky doporučují Brnu nechat nádraží v ... Lea Nardová

  Prostudoval jste si, Pavle, Studii proveditelnosti ŽUB, která srovnává 3 možné varianty (variantu "NIC", variantu A ("Řeka"), variantu B ("Petrov")? A prostudoval jste si ty 4 posudky nezávislých expertů z různých koutů republiky a dokonce mimo ni?
Pokud ano, máte nějaké racionální vysvětlení, proč dospívají k témuž závěru, který je opačný, než je ten Váš?


12. 1. 2018 18:41:22. Re: Čtyři expertní posudky doporučují Brnu nechat nádraží v cent... Lea Nardová

  Kancelář městskéh architekta v Brně oslovila 4 nezávislé experty, kteří v rámci městem položených klíčových otázek dospěli k jedntnému závěru : Varianta B "Petrov" je v naprosto drtivé většíně kritérií výhodnější. KMA následně vydal doporučení pro horší variantu A (Řeka"= odsun nádraží). Tak nevím...školy nemám, ale není zde "něco", nebo "někdo", co je nad všechny experty ?

15. 1. 2018 09:52:33. Re: Čtyři expertní posudky doporučují Brnu nechat nádraží v cent... Stanislav Kovář

  Slavní brněnští urbanisté,kde jste? A politici, neselhali jste? Budou to muset za vás rozhodnout v Praze?

15. 1. 2018 15:23:12. Re: Čtyři expertní posudky doporučují Brnu nechat nádraží v cent... Redakce / ČTK

  Zprávu jsme doplnili o nové informace ČTK:
- Jihomoravští zastupitelé podpořili odsun nádraží v Brně k řece
- Primátor Brna Vokřál podpořil stavbu nádraží v odsunuté poloze

15. 1. 2018 16:57:41. Re: Re: Čtyři expertní posudky doporučují Brnu nechat nádraží v ... Lea Nardová

  Pan primátor a brněnští zastupitele jsou pozoruhodně erudovaní lidé...když ignorují doporučení 4 špičkových expertů ze 4 vysokých škol dopravního zaměření a rozhodli diametrálně jinak.
Není to náhodou tak, že zvolili sice horší, ale projekčně více připravenou variantu "Řeka"? Že stavební firmy jsou těhotné touhou nastartovat bagry o nějakých 6 let dříve? Že si potřebujeme líznout dotačních peněz, dokud jsou?

Nebylo by poctivé říci, že


16. 1. 2018 11:33:31. Re: Čtyři expertní posudky doporučují Brnu nechat nádraží v cent... Jitka

  Nikde jsem se nedočetla, jestli někdy někdo uvažoval o variantě, že by Brno mohlo mít obě nádraží. Proč by v centru nemohlo zůstat "malé" nádraží jen pro příměstskou dopravu (analogie s Masarykovým nádražím v Praze) a ostatní dopravu odvést do nové polohy? Tohle mohla být třetí varianta pro studii proveditelnosti. Aspoň by bylo jasné, jestli to je hloupost.

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

21. 9. 2022 15:24:41

Re: Tři nové koncertní síně

Veřejnost chápe pohnutky představitelů, kteří myslí, že mají pravdu. Otázka vytápění i chlazení těchto stavebních obrů v dnešních souvislostech ovšem nezmínil nikdo. Stavebními materiály lze jistě mnohé ovlivnit. Co ale bude jinak, jsou náklady na vybudování něčeho, co je jen kabátkem městského prostoru. O účelnosti tohoto zařízení v této době lze však polemizovat. Kromě provozních nákladů, které dnes nikdo nedokáže propočítat, jde o celkové investiční zátěži zejména Ostravy v celé šíři všech záměrů. Za primátora Macury investice skokově narůstají. Přitom není nikde prezentováno, tedy pro veřejnost, co to znamená pro splácení dluhů, které takto vznikají. V dnešní době obřího nárůstu zadlužení státního rozpočtu a podobně u měst jeto poměrně velká drzost vůči občanům města. Těch se to také svým způsobem bude týkat. Mj. zdražováním služeb, dopravy, úklidu, odvozu odpadů, správních poplatků předepisovaných městem. Není tady něco hodně v nepořádku, Povýšené vystupování Macury vůči jiným politikům i občanům je varováním, že c čele města stojí někdo s velmi pochybným charakterem a zcela povadlou mravností. Kupodivu to zastupitelům nevadí. Nebo mlčí protože se bojí o sebe, své pozice nebo zdraví? Víme přece, jak dominující politici jednají. Po celou dobu lidské moderní civilizace. U tohoto primátora jsem s jist, že se nedá ničím zastavit. Doufám, že se bude jednou zpovídat jinde, o tom, co se tu roky děje za jeho vedení města, ne jen před zastupiteli, které ponížil na pouhé držáky mandátů.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz