Úprava hospodářského dvora pro bydlení

Úprava hospodářského dvora pro bydlení

ulice Nad Mlýnem, Plzeň-Bukovec

(2. 5. 2018) projectstudio8

   
 
 
 
 

Úprava hospodářského dvora pro bydlení

Úzké a křivolaké ulice Bukovce, náves lemovaná statky, hluboké údolí, řeka. U jezu tajemný mlýn, v jehož blízkosti se tyčil na ostrohu statek osazený jako tvrz.
Po letech jsem narazil na inzerát o prodeji tohoto statku. Při prohlídce jsem si uvědomil, jak unikátní místo to je. Spatřil jsem usedlost, semknutou zdmi, stavením a hospodářskými objekty, odkud je výhled na řeku s přilehlým zalesněným kopcem bez známky civilizace. Bylo rozhodnuto a cesta začala. Výsledkem celého snažení je bydlení zapadající do historické struktury na principech baugruppe.

Urbanistické vztahy
Bukovec se nachází u řeky Berounky severovýchodně od Plzně-Doubravky, dnes už je součástí Plzně. V jižní části obec protíná železniční trať. Semknutá urbanistická struktura se odvíjí od historického jádra, odkud vedou paprskovitě tři ulice. V historii obec tvořilo šest zemědělských usedlostí, které obklopují centrální část. Původní stopy selských stavení a hospodářských dvorů se dochovaly, takže urbanistická struktura Bukovce je cenná a od roku 1995 je vesnickou památkovou zónou.
Při revitalizacích hospodářských dvorů je nutné zachovat v maximální míře původní stopu jejich stavení. Samozřejmě se soudobými nástroji návrhu a dnešní představou funkčních objektů, jak pro hospodářskou činnost, tak pro bydlení.

Projekt obnovy
Na konci ulice, která směřuje k mlýnu a řece, se nachází statek č. 12. Z jižní strany ho vymezuje komunikace, od severu Berounka. Nachází se tedy na ostrohu s masivními opěrnými zdmi z kamene. Patří k lépe zachovalým usedlostem, v minulosti zde neproběhla žádná rekonstrukce, byla však zdemolována stodola podél ulice a část stodoly na východním okraji. Skládá se ze tří samostatných objektů: obytného stavení včetně historicky cenné sýpky, bývalého hospodářského objektu a stodoly. Všechny jsou přístupné z uzavřeného dvora, který ohraničuje kamenná zeď (původně byla omítnuta). Na severní straně pozemku, kde terén začíná prudce klesat k Berounce, má tato zeď opěrnou funkci. V jižní části, od ulice Nad Mlýnem, se nachází stěna s historickým vjezdem. Její součásti byla dnes již neexistující stodola. Po levé straně je obytné stavení a k němu přilehlá sýpka, po pravé straně pozemku větší stodola. Ze severní části pozemek uzavírají chlévy. Budovy tak vytvářejí semknutou strukturu s centrálním dvorem.
Hlavní objemy a dvůr jsme při rekonstrukci zachovali. K zachovaným částem jsme přistupovali s úctou k jejich historickým hodnotám, doplnili jsme je drobnějšími přístavky. Architektonickými prostředky je ale potlačujeme tak, aby vynikly původní budovy. V domě, který vznikl na místě chlévů, jsou dvě bytové jednotky, v domě místo stodoly jeden byt a společenský prostor. Kryté parkovací stání bylo vybudováno na místě stodoly.
Nové objekty jsme navrhli se soudobými výrazovými prostředky a s respektem k původní struktuře. Snažili jsme se tak oddělit současné a historické, to vše ve vzájemné symbióze. Hlavní hmoty se sedlovými střechami doplňují objekty s plochou střechou tak, aby nekonkurovaly dominujícím stavbám a nenarušily původní strukturu dvora. Dominanty působí jako kompaktní bloky s dřevěnými doplňkovými konstrukcemi. Obvodová zeď statku je v jižní části zachována a sanována, jediným zásahem je tu průjezd do dvora.

Autorská zpráva
Foto: Kompost.works

Rekonstrukce hospodářského dvora získala Cenu Hanuše Zápala 2014-2017 - Cena poroty.


Autor: projectstudio8 – Bohuslav Strejc, Ondřej Janout, Martin Spěváček

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2015

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz