UrbanAdapt

(26. 11. 2015) Adaptace měst na změnu klimatu

 
 
 
 

UrbanAdapt

Plzeň pokračuje v plánování přizpůsobení se dopadům změny klimat
V úterý 24. listopadu 2015 se v Plzni uskutečnilo druhé kolo seminářů „Adaptace města Plzně na klimatické změny II“. Akce byla součástí mezinárodního projektu UrbanAdapt. „Cílem semináře bylo seznámit účastníky s průběžnými výstupy řešení projektu a diskutovat přípravu adaptačního plánu města, rovněž v kontextu vládou nedávno schválené národní Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, kde je urbanizovaná krajina jedním z klíčových témat,“ uvedl k účelu seminářů hlavní řešitel projektu UrbanAdapt David Vačkář z CzechGlobe.

Seminář v Plzni je součástí projektu UrbanAdapt, který se zaměřuje na přípravu adaptačních strategií a začlenění ekosystémově založených přístupů do strategických a plánovacích procesů města. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně (ÚKRMP) je jednou z osmi partnerských organizací podílejících se na řešení projektu a přípravě podkladů pro účinná adaptační řešení v pilotních městech Praze, Brně a Plzni.

V rámci plzeňského semináře se účastníci zabývali mimo jiné výsledky zpracovaných ekonomických analýz nákladů a přínosů (např. Vodní plochy Lobezská louka), přístupy k hodnocení a mapování tzv. „tepelného ostrova města“, institucionální analýzou problematiky zadržování srážkových vod, či zahraničními příklady k adaptacím na změnu klimatu v oblasti územního plánování. Součástí byla i diskuze přípravy adaptačního plánu města. Jak uvedla Eva Velebná Brejchová z ÚKRMP: „Konkrétní výstupy z projektu UrbanAdapt budou využity jako podklady pro analytickou část strategického plánu města Plzně.“

V rámci semináře byla představena publikace Adaptace na změnu klimatu ve městech: Pomocí přírodě blízkých opatření. Tato publikace představuje příklady přírodě blízkých řešení ve městech, ilustruje širokou škálu přínosů těchto adaptačních opatření. Publikace je ke stažení ve formátu PDF zde.

„Příklady realizovaných adaptačních opatření ukazují, že i přes různé překážky (majetkoprávní vztahy, finanční či institucionální aspekty), které zavádění těchto netradičních a mnohdy inovativních záměrů přináší, je možné ekosystémově založená opatření v praxi úspěšně realizovat,“ uvedla Pavlína Valentová z ÚKRMP.

„Jako největší výzvu vnímám v zastavěném území vlastní uliční prostor, který se nejvíc přehřívá, kde chybí zeleň a plochy pro zasakování srážkových vod. Zároveň se v tomto prostoru nejhůře dělají změny, i když některé prezentované příklady dobré praxe ukazují, že je to možné,“ říká Michala Kopečková, předsedkyně Komise životního prostředí města Plzně.

Projekt UrbanAdapt – Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím (EHP-CZ02-OV-1-036-2015) byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
tisková zpráva, Stavbaweb


Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Veřejný prostor/landscaping

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz