Urbanistický projekt roku 2021

Urbanistický projekt roku 2021

(17. 12. 2020) Přihlášky do soutěže jsou aktuálně otevřené do 10. března 2021

   
 
 
 
 

Urbanistický projekt roku 2021

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj, Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českým svazem stavebních inženýrů vypisují již 7. ročník tradiční soutěžní přehlídky URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2021, která je zcela výjimečná svým obsahem a představuje studie území a územní plánování široké odborné i laické veřejnosti.


Přihlášky do soutěže URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2021 jsou aktuálně otevřené do 10.března 2021. Přihlášky najdete na www.stavbaroku.cz.

„Dobrá územní regulace tvoří základ pro rozvoj území i pro úspěšnou tvorbu prostoru, pro život nás všech,“ připomíná důvody pro vypsání samostatné soutěže zaměřené na urbanismus a územní plánování, Petr Durdík, předseda Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR.

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s důležitostí územního plánování. Soutěž je vypsána na podporu realizace kvalitních územních i regulačních plánů, urbanistických studií i koncepčních řešení částí územních celků, měst, obcí i krajiny.

Jednotlivé přihlášené projekty a studie budou posuzovány v návaznosti na stupeň a typ předložené dokumentace podle nejrůznějších kritérií, kterými jsou mimo jiné i kvalita a prezentace urbanistického řešení, úroveň celkové navržené koncepce řešení, kvalita a způsob řešení trvalé udržitelnosti z hledisek environmentálních, ekonomických a sociálních. Dalším kritériem pak je i vytvoření podmínek pro kvalitní architektonicko-urbanistický vývoj území, zároveň vytvoření podmínek pro kvalitní dopravní a inženýrskou obsluhu území. Neméně důležitým hlediskem je začlenění řešené části území z hlediska širších vazeb, způsob řešení veřejných prostranství, metodika zpracování předloženého soutěžního projektu, ale také komplexnost řešené problematiky, přehlednost, srozumitelnost a grafické zpracování a další aspekty, které bude posuzovat vypisovateli jmenovaná nezávislá odborná porota. 

Odborná porota Urbanistického projektu roku 2021 je složená tradičně ze zástupců vypisovatelů, kterými jsou Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českého svazu stavebních inženýrů.

Soutěž i v letošním roce organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program, za aktivní účasti všech vypisovatelů. Hlavním oceněním je prestižní titul Urbanistický projekt roku 2021.

Na vyhlášení výsledků soutěže URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2021, který bude součástí galavečera tradiční celorepublikové soutěže STAVBA ROKU 2021, se můžete těšit v říjnu 2021.

Více o URBANISTICKÉM PROJEKTU ROKU 2021 na www.stavbaroku.cz

Zdroj: Nadace ABF

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz