Vinařství Přátelé Pavlova

Vinařství Přátelé Pavlova

(22. 2. 2023) Atelier Štěpán

   
 
 
 
 

Vinařství Přátelé Pavlova

Pálavská stodola s antickými přesahy

Objekt vinařství je ve vinici na mírném severovýchodním úbočí Pálavských kopců s krásným výhledem do údolí Dyje s Novomlýnskými nádržemi. Krajina jej ovlivňuje. Budova je horizontální, klidná, plynulá, jako okolní vinice. Splývá s krajinou, zbytečně na sebe neupozorňuje. Zároveň je velmi racionální struktury, inspirovaná stavbou jednoduchých stodol. Užívá minimum stavebních materiálů a možnost výstavby z místních zdrojů. Má strukturu okolních vinic, má jejich slunce i stín.

„Objekt vinařství jsem navrhoval po svém pobytu ve Středomoří, odráží se na něm středomořská kultura a slunce. A je to logická spojitost, protože na Pálavě kdysi zakládali vinice Římané. Pavlov a víno jsou jedno a totéž."

Budova je navržena s využitím přírodních vlivů (stínění, přesahy střech, převaha přirozeného větrání, materiálové členění, zasazení do terénu, retence vody), doplněných zdrojem tepla a chladu. Dá se říci selsko-ekologicky, tedy se zvážením souvztažností moderních technologií a starých principů.

„Jednou mi na kontrolním dni při odbednění betonových pilířů stavby vytanula souvislost mezi jejich archetypálním výrazem a siluetou hradu Děvičky na sousedním kopci. Toto propojení byl pro mne silný zážitek, ke kterému se ještě přidala vášeň stavět stavbyvedoucího Pavla Konečného (Bystroň Group). Kontrolní dny byly na tak krásném místě a ještě se zmíněnými souvislostmi osvěžující.“

Za zmínku určitě stojí, že stavba je umístěna v zóně CHKO a je provedena v souladu s jejími podmínkami a požadavky. Díky tomu je v části zapuštěna do terénu a její střecha na sebe přebírá sklon terénu. Racionální inženýrská konstrukce staví na modulu 6×6 m. Materiálově je rozdělena na část nosnou - betonovou a nesenou - dřevěnou, na horizontálu a vertikálu. Tektonika domu se inspiruje antickým architrávem a kladím. Pilíře z litého betonu s příměsí vápence nesou dřevěnou střechu tvořenou z prvků kolmo kladených na sebe. Čím výše, tím jsou prvky subtilnější. Vlastní střecha je pak vegetační, aby splynula s krajinou při dálkových pohledech.

„V Pavlově je nádherná tradiční architektura. Soudobá a moderní architektura přichází do Pavlova až v posledních letech například v podobě archeoparku či tohoto vinařství.“

V době, kdy se staví spektakulární vinařství, se toto naopak obrací k přirozenosti a přímočarosti. Návštěvníkům je věnována jedna degustační místnost s výhledem na hrad a vodní hladinu. Vše ostatní slouží výrobě a skladování vína.

Materiály
Železobeton litý do rámového bednění – nosné pilíře s přerušením tepelného mostu mezerou
Lepené smrkové dřevo KVH, BSH – střecha
Modřínové dřevo – fasáda, vrata
Tahokov – fasáda přístřešku, posuvná vrata
Nerez – vinné tanky

Autorská zpráva

Foto: BoysPlayNice

Studio: Atelier Štěpán
Autor: Marek Jan Štěpán
Projekční tým: Jan Vodička, Marin Kopecký, Dalibor Klusáček, Jan Martínek, Alena Dvořáčková
Umístění projektu: Slunný vrch 333, 692 01 Pavlov
Rok projektu: 2019
Rok dokončení: 2021
Zastavěná plocha: 720 m²
Plocha pozemku: 6500 m²
Rozměry: obestavěný prostor 4200 m3
Náklady: 40 mil. CZK
Klient: Přátelé Pavlova
Spolupráce:
Dodavatel stavby: Bystroň Group (Pavel Konečný)

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2021

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2023 a href="https://bmone.cz/" target="_blank"Business Media One, s. r. o./a Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: a href="mailto:stavbaweb@bmone.cz"stavbaweb@bmone.cz/a