Viniční usedlost Sklenářka

Viniční usedlost Sklenářka

Pod Hrachovkou 6, Praha 7

(18. 1. 2018) Libor Habanec, Jakub Pachta

   
 
 
 
 

Viniční usedlost Sklenářka

Viniční usedlost zvaná Sklenářka pochází patrně z první poloviny 17. století. Dominantní a výjimečné je umístění stavby na vrcholu návrší nad ohybem Vltavy. Objekt je zapsán v Operativním seznamu nemovitých kulturních památek hlavního města Prahy. Usedlost po ztrátě původní funkce léta chátrala až do rekonstrukce z roku 1990, která sice objekt zachránila před totální destrukcí, ale došlo k degradaci jeho památkové hodnoty. Nedochovaly se téměř žádné autentické architektonické prvky. Zadáním rekonstrukce bylo vytvořit ubytování pro hosty zoologické zahrady s maximální možností variability. Vznikly tak dva apartmány v přízemí a prvním patře, doplněné podkrovním pokojem s příslušenstvím. Každý apartmán je vybaven koupelnou a kuchyňským koutem. Jednotlivá podlaží jsou propojena novým domovním schodištěm.
Cílem rekonstrukce bylo navrátit objektu autenticitu použitím adekvátních architektonických prvků, původních materiálů a povrchů, vše v duchu barokní stavby. Byl kladen důraz na řemeslné zpracování jednotlivých prvků. Sousední novodobý objekt garáže byl záměrně odlišen od vlastní historické budovy použitím zjednodušené formy a moderních materiálů. Součástí rekonstrukce byly nové rozvody technického vybavení. Pro dosažení energetické úspory byl instalován nový systém ekologického vytápění tepelným čerpadlem umístěným v objektu garáže.
Koncepce řešení interiéru navazuje na celkové řešení rekonstrukce objektu, kde se prolínají historické architektonické prvky a materiály s prvky novými. Interiér byl navržen z tradičních přírodních materiálů, ale prostorová forma jednotlivých kusů, jejich zpracování a povrchová úprava jsou ryze soudobé.
Autorská zpráva

Z historie
Usedlost Sklenářka vystavěná uprostřed viničních svahů dnešní pražské čtvrti Trója na sebe upozorní již z dálky. Snad právě kvůli své pozici získala lidový název Katovna. Stavba je již od počátku devadesátých let 20. století majetkem Zoologické zahrady hlavního města Prahy. Vzhledem ke špatnému stavu bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci objektu.
Sklenářka byla postavena kolem poloviny 17. století, fungoval tady vinný lis. Někteří odborníci se domnívají, že zde mohl existovat i větrný mlýn. V okolí Sklenářky se vinice nacházely zřejmě již od vlády Václava II. (1283-1305), písemné zmínky jsou doloženy z roku 1358, tedy z dob Karla IV. Svahy nesou již tradičně název vinice sv. Kláry a patří do dnešních dnů k největším pražským vinicím. Samotný objekt Sklenářky byl vystavěn jako věžovitá stavba s valbovou střechou, základy tak může mít i z období středověku, kdy zde pravděpodobně fungovala jakási předsunutá hlídka v obranném systému Prahy. Pro svoji polohu a romantickou atmosféru se venkovská usedlost objevuje ve filmu Psohlavci od Svatopluka Innemana natočeného v roce 1931. V květnu 1958 byla Sklenářka zapsána na seznam státem chráněných památek.
Celková rekonstrukce zahrnovala zemní práce, zpevnění stavby, opravy vnitřních omítek a štuků, tepelnou izolaci střech, úpravy podlahy, zámečnické konstrukce, montáže obkladů či novou elektroinstalaci. Odborné restaurátorské práce se týkaly zejména obnovy původních malovaných dřevěných trámů a podhledů. Po kompletní renovaci je objekt využíván k ubytování významných hostů Zoologické zahrady hl. města Prahy.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2013

 
 
 
 
50.1216181
14.4026570
Viniční usedlost Sklenářka

Viniční usedlost Sklenářka
Pod Hrachovkou 6
Praha 7

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

6. 10. 2022 14:46:02

Re: Elysium spa

Paráda!

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz