Vinohradská třída se změní, charakter a funkce zůstanou zachovány

Vinohradská třída se změní, charakter a funkce zůstanou zachovány

(25. 11. 2014) Rada hlavního města Prahy zadala Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy zpracování koncepční studie Vinohradské ulice, která má sloužit jako podklad pro její další rozvoj.

 
 
 
 

Vinohradská třída se změní, charakter a funkce zůstanou zachovány

Rada hlavního města Prahy zadala Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy zpracování koncepční studie Vinohradské ulice, která má sloužit jako podklad pro její další rozvoj.„Vinohradská ulice je jednou z nejvýznamnějších pražských tříd, tvoří nejen hlavní osu lokality, ale také přispívá k celkovému obrazu města. Protože ulici čeká celá řada rekonstrukčních prací a úprav, které budou mít zásadní vliv na kvalitu života a veřejného prostranství, je důležité věnovat velkou pozornost koordinovanému řešení všech jednotlivých zásahů do prostoru,“
říká architekt Jan Šépka z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha), který bude nad vytvořením koordinační studie Vinohradské ulice dohlížet. Studie bude hotová v roce 2015, na její koncepci pak standardně naváže projektová příprava.
Část ulice na Vinohradech, pohled od Třebízského ulice směrem k Vinohradské tržnici, směrem zpět k Václavskému náměstí (zdroj: Wikipedie Commons / autor. ŠJů)
Z pohledu IPR Praha ve městě příliš často docházelo k zásahům do veřejného prostoru a modernizaci zastaralých zařízení bez vzájemné koordinace. Výsledkem pak bylo nežádoucí překrývání různých revitalizačních aktivit jednotlivých subjektů. To se projevilo zbytečně vynaloženými investicemi na straně města a nepochopením těchto kroků ze strany občanů, kteří si stěžovali na permanentně rozkopané ulice.

Revitalizace Vinohradské ulice, kde se střetávají veškeré typy pohybu ve městě, se má stát příkladem odlišné praxe do budoucna. Probíhat bude koordinovaně a nebude mít nijak zásadní vliv na současný charakter ani stávající funkce. Zásluhu na tom má vzájemná komunikace IPR Praha a Dopravního podniku hlavního města Prahy, který včas informoval o tom, že tramvajové koleje čeká za dva roky celková rekonstrukce. „S dostatečným předstihem je zde tedy šance zrekonstruovat celou ulici ve vzájemném souladu s plánovanou výměnou kolejí a úpravou vozovek, chodníků a dalších prvků spoluutvářejících tento prostor,“ dodává Šépka.

Studie zhodnotí stav a navrhne polohu a uspořádání tramvajových zastávek, přechodů pro chodce, vymezení jízdních pruhů a parkování, způsob uspořádání křižovatek, použití městského mobiliáře, doplnění stromořadí a vazby na přilehlá náměstí a parter přilehlých budov. Úpravy se zároveň budou připravovat ve spolupráci s městskými částmi Praha 2 a Praha 3. 

Wikipedie / Vinohradská

 

 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Veřejný prostor/landscaping

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz