Vltavská vodní cesta

Vltavská vodní cesta

České Vrbné, Hluboká nad Vltavou, Hněvkovice

(9. 7. 2018) Atelier 8000

   
  • Kapitanát České Vrbné

  • Velín České Vrbné

  • Kapitanát Hluboká

  • Přístav Hluboká

  • Velín Hluboká

  • Velín Hněvkovice

 
 
 
 

Vltavská vodní cesta

Trendem je v České republice vracet život nábřežím, vracet vodu a vodní toky do organismu města. Projekt Splavnění vodní cesty Vltavy toto úsilí do jisté míry inicioval, podporuje a vrací život přímo na vodní hladinu i do jejího okolí – což je přirozenou vedlejší součástí projektu.
Myšlenku splavnění řeky Vltavy jsme v Atelieru 8000 začali formovat před více než deseti lety. Vizí bylo projektovat splavnění Vltavy dle jednotné typologie. Navrhli jsme designové provedení pro vodní mobiliář – zábradlí, stožárová světla, oplocení, prvky komunikačního zařízení a technického vybavení marin, prvky dopravní komunikace. Architektonické řešení námi navržených staveb tedy má jednotný koncept, konkrétně v případě projektování velínů.
Vltavská cesta a naplnění tohoto cíle se stalo naší srdcovou záležitostí. Doufáme, že po všech velkých projektech, které v naší zemi vznikaly (jako například dálnice D1) se zařadí po jejich bok a přinese rozvoj Povltaví.

Velíny České Vrbné, Hluboká nad Vltavou, Hněvkovice
Velíny jsou součástí plavebních komor Hluboká nad Vltavou, České Vrbné a vodního díla Hněvkovice a jezu v Hněvkovicích. Byla jim vtisknuta jednotná podoba – strohé, kovem opláštěné objemy tvaru kvádrů doplňují a vizuálně změkčují barevné membrány, připomínající napnuté plachty plachetnic či zčeřenou vodní hladinu. Souznění s okolní krajinou a citlivé doplnění o nový technický tvar je základním estetickým kritériem velínů. Velíny vychází z premisy, že krajinu je důležité respektovat a neupozadit, naopak vytvářet v tomto velmi specifickém prostředí kontextuální a harmonické stavby.

Přístav Hluboká nad Vltavou
Sportovní přístav využívá meandru řeky. Jeho tvar jsme respektovali, ve vymezeném prostoru došlo pouze k odtěžení nánosů ve dně a jen k dílčím korekcím průběhu obrysu. Přístav je členěn na dva spojené vodní bazény (stání pro malá plavidla + návrhové plavidla). Hrany břehů i horní plocha ostrova jsou porostlé vyšším stromovým porostem. Plavidla jsou vyvázána ve vyznačených úsecích obvodu k molům zpravidla dřevěné konstrukce na ocelových pilotách. Mola jsou umístěna v linii paty svahu a místně spojená lávkami s břehem. Pro zavážení plavidel je navržena spouštěcí lodní rampa.
Dominantu přístavu tvoří vjezdový objekt s architektonicky řešeným zdvižným mostem.  Součástí je i stání pro osobní lodní dopravu na řece umístěné na levém břehu nad vjezdem do přístavu. Je tvořeno dvěma pevně spojenými pontony. Součástí přístaviště je Kapitanát s informačním a servisním centrem.

Přístaviště České Vrbné
Oproti předcházejícímu projektu je přístaviště České Vrbné (stání pro malá plavidla a návrhové plavidlo) zcela nově vyhloubené podél břehu Vltavy. Podél obvodu přístavu jsou alokována pevná kamenem dlážděná mola. I zde je součástí spouštěcí rampa s prostorem pro jeřáb a zdvižný most propojující přístaviště s vodní cestou – vůbec první zvedací most v České republice. Pozitivem tohoto přístaviště je umístění čerpací stanice.
Součástí přístaviště České Vrbné je Kapitanát s informačním a servisním centrem. Jednoduchou, pevnou hmotu objektu doplňují subtilní konstrukce lávek a stínicích prvků. Ze tří stran kamenem obložený kvádr se směrem do přístavu otevírá výrazně členěným průčelím. Ze strany od Vltavy je objekt zapuštěn do terénního valu tvořící břeh řeky. Obě přístaviště jsou napojena na místní komunikace i na cyklotrasu lemující přístaviště.

Architektonické řešení velínů
Tvar velínů respektuje limity, které vyplývají ze složitého provozu na plavební komoře. Velíny v Hluboké nad Vltavou a Českém Vrbném mají železobetonovou základnu v 1. NP, v ní je umístěno WC a místa pro rozvaděče. Velín na vodním díle Hněvkovice je osazen na původní objekt rozvodny. Ve 2. NP všech velínů jsou umístěny panely řídicího systému plavební komory a kuchyňky. Pásová okna po obvodu 2. NP umožňují výhled všemi směry, patro je přístupné venkovním schodištěm. Objekty jsou z čelní strany zalícovány s hranou plavební komory.
Fasáda 1. NP je ze systémových, polyuretanových, obkladových, sendvičových hliníkových panelů s PUR výplní. Ve 2. NP je řešena jako provětrávaná skládaná fasáda s minerální, difuzní hydroizolací a vrchním systémovým obkladem hliníkovými děrovanými kazetami na nosném roštu.
Membránové konstrukce, lemující atiky velínů po obvodu, zajišťují odstínění a chrání obsluhu před oslněním. Membrány jsou ze speciálního nepromokavého textilního materiálu v odstínech dle jednotlivých velínů (červená, žlutá, stříbrná), vypnutého pomocí konzol, lanek a táhel k nosné konstrukci střechy. Konstrukce je vyložena z východní, jižní a západní strany 2 m a ze strany severní 1 m. Na plochou střechu objektu lze umístit klimatizační jednotku, radiostanici, meteorologickou stanici a další potřebné systémy.

Autorská zpráva
Foto: Jan Mahr


Investor: Ředitelství vodních cest ČR, Statutární město České Budějovice

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2017

 
 
 
 
49.1801322
14.4479870
Vltavská vodní cesta

Vltavská vodní cesta
České Vrbné, Hluboká nad Vltavou, Hněvkovice

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz