Vodojem a vyhlídka

Vodojem a vyhlídka

(16. 11. 2023) Zette Ateliér, vyšlo v časopise Stavba 4/2022.

   
 
 
 
 

Vodojem a vyhlídka

Stavba získala v soutěžní přehlídce Stavba roku 2023 titul Stavba roku.

Proč stavět rozhlednu, když jsem na kopci s krásným výhledem do kraje všemi směry? Rozhodl jsem se začlenit rozhlednu do objektu vodojemu a udělat z nich jeden celek. Polní brázda. Přirozeně jako cesty vznikají brázdy v poli, je to reakce na překážku. Překážku, kterou nutno obejít – po trajektorii křivky. Vznikla vlnka na kraji pole. Vlna, která nepřekáží. Jemně si vybíhá do prostoru, aby nás vtáhla do svého světa a odkryla nám krajinu pod námi. Vzniká tak nový zemní útvar vymezený betonovými stěnami. Vodojem je překrytý zemním valem a osetý luční směsí. Návštěvník prochází valem. Na jeho konci se před ním objeví výhled na Trosky a okolí s možností posedět v uměle vytvořené jeskyni z čela vodojemu a kochat se pohledem do dáli.
Z technického hlediska jde o betonový monolit. Stavba je z vodostavebného monolitického železobetonu včetně opěrných stěn zemního valu. Měla být první vlaštovkou tohoto typu, protože běžně se vodojemy nedělají přístupné veřejnosti. Pracoval jsem navíc s edukativním, ekologickým rozměrem, hravostí a atraktivitou pro kolemjdoucí a jedoucí, se záměrem zpřístupnit pramen tekoucí vody. To vše by potřebovalo součinnost investora a lidí, kteří měli proces výstavby v rukou. Bohužel se tak nestalo.
Autorská zpráva 

Místo stavby / Building location: Markvartice, Královéhradecký kraj
Autor / Architect: Zdenek Balík / Zette Ateliér
Spolupráce / Cooperation: Jakub Dvořák / IKKO Hradec Králové
Investor: VOS a.s. Jičín
Zastavěná plocha / Built-up area: 157 m2 (vodojem) a 781 m2 (zemní val)
Obestavěný prostor/ Volume: 890 m3
Projekt / Design phase: 2014–2019
Realizace / Implementation: 2021–2022
Foto: Ivan Hoza, Zdenek Balík

Vyšlo v časopise Stavba 4/2022

Water tank
Why build an observation tower when I'm on a hill with a beautiful view of the region in all directions? I decided to integrate the observation tower into the water tank and make them one whole.
Field furrow. Naturally, like ways, furrows form in the field, it is a reaction to an obstacle. An obstacle that must be bypassed – following a curve trajectory. A ripple formed at the edge of the field. A wave that doesn't get in the way. It gently runs out into space to draw us into its world and reveal the landscape below us. This creates a new earth formation defined by concrete walls. The reservoir is covered with an earth mound and sown with a meadow mixture. A visitor walks through a rampart that evokes the nearby Imperial Corridor in the Prachov Rocks. At its end, a view of Trosky Castle and the surrounding area appears in front of him; and there is the possibility of sitting in an artificially created cave at the head of the water tank and enjoying the view into the distance.
From a technical point of view, it is a concrete monolith with 300 m3 of water stored underground. The building is made of waterproof monolithic reinforced concrete, including the supporting walls of the earthen embankment. It was supposed to be the first swallow of this type, because water tanks normally are not made accessible to the public. In addition, I worked with an educational, ecological dimension, playfulness and attractiveness for passers-by and drivers, a spring of flowing water. All this would need the cooperation of the investor and the people who had the construction process in their hands. Unfortunately, that didn't happen.
Architect´s report

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2023 Business Media One, s. r. o., Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz