VŠVU Bratislava

VŠVU Bratislava

(20. 5. 2019) MS architekti

   
 
 
 
 

VŠVU Bratislava

Návrh nového kampusu pro bratislavskou VŠVU vychází z elementární pravoúhlé geometrie. Otevřená forma suverénní hmoty vytváří vitální veřejný prostor, kterým pulsují veškeré aktivity uměleckého kampusu. Princip masterplanu naplňuje individuální požadavky jednotlivých budov; maximální přísun denního světla do ateliérů, dílen, učeben a dostatečný prostor pro manipulaci rozměrných výtvarných děl, ale i dopravní a pěší obslužnosti celého campusu.

Nová východní část tvoří těžiště celého areálu – akademické náměstí vymezené novými budovami rektorátu, velké auly, knihovny a katedry dějin umění. Ze severozápadního cípu náměstí vede nově koncipovaná hlavní pěší třída, která zpřístupní zbytek areálu; novostavbu propojené menzy a studentských kolejí, vstupy do budovy stávajících ateliérů, nový technologický pavilon, exteriérový sochařský atelier i katedru malířství a architektury v severozápadní části. Celý prstenec kampusu artikuluje vitální veřejný prostor i zelené plochy pro volnočasovou aktivitu. Nový univerzitní areál vytváří rámec pro uměleckou tvorbu i mimoškolní aktivity. Definovali jsem nejen kvalitní zázemí pro studenty a akademiky, ale i společenské a kulturní centrum, kde se život univerzity prolíná s veřejným životem Bratislavy.

Architektonickou soutěž o návrh nového kampusu jsme nevyhráli, ale i tak jsme přesvědčeni, že nový a vitální veřejný prostor moderního komplexu by docenili nejen studenti, ale i veřejnost. Soutěž byla vyhlášena 25.10.2018 bratislavskou VŠVU a zaměřena na návrh internátu a jídelny, technologického pavilonu a parkovací zóny. Cílem soutěže bylo vytvořit ucelený umělecko-vzdělávací komplex, kde se budou uskutečňovat všechny činnosti VŠVU.
Více informací o soutěži naleznete zde: http://artcampus.sk/o-sutazi
Autorská zpráva
 

AUTOR: MS architekti s. r. o., Ing. arch. Kateřina Holotová, akad. arch. Pavel Hřebecký, Bc. Jan Novotný, doc. Ing.  arch. Michal Šourek
Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz