Výstava: Lávka Holešovice – Karlín

Výstava: Lávka Holešovice – Karlín

(19. 3. 2018) Výstava 48 návrhů na novou lávku v areálu Kasárna Karlín

   
 
 
 
 

Výstava: Lávka Holešovice – Karlín

Výstava architektonické soutěže Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.
Ke shlédnutí bude všech 48 návrhů včetně modelu vítězného návrhu. 

Lávka Holešovice – Karlín
V loňském roce město vyhlásilo soutěž na podobu nové Lávky propojující Holešovice a Karlín. Nyní si veřejnost může prohlédnout všech 48 odevzdaných návrhů ve zbrusu nově otevřené kavárně v areálu Kasárna Karlín. Vítězný návrh je k vidění i na fyzickém modelu. Výstava, kterou uspořádal Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), potrvá do 6. dubna, přístupná bude denně od 13 do 20 hodin. 

„Díky nové lávce vznikne nové propojení dvou městských čtvrtí. Usnadní život především pěším a cyklistům – nejsnazší propojení Karlína a Holešovic doposud představoval oblíbený přívoz, který ovšem v zimě nejezdí. Štvanice tak bude konečně přístupná po celý rok,“
říká Petr Dolínek, radní pro dopravu.

Výstava představuje všech 48 odevzdaných soutěžních návrhů a podrobněji pak ukazuje vítězný návrh, jeho inovativní řešení a důvody, na základě kterých byl odbornou porotou vybrán jako nejvhodnější. Vítězný návrh je prezentován na modelu v měřítku 1:100.

Na straně Holešovic bude lávka navazovat na hustě obydlenou rezidenční čtvrt a rozvíjející se areál Pražské tržnice, který se jednou může stát významným kulturně-společenským centrem. Na karlínské straně pak lávka bezprostředně naváže na území Rohanského nábřeží, kde v posledním desetiletí vzniká nová zástavba.

„V současnosti se na ostrov dá dostat jen přes Hlávkův most, který je ovšem zatížen hustým automobilovým provozem – přístup pro pěší je zdlouhavý a nekomfortní,“
vysvětluje Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

Lávka také propojí cyklistické trasy vedoucí podél řeky na obou březích a podpoří možnost významné cyklistické linie Žižkov-Karlín-Holešovice-Troja. Lávka bude překlenovat koryto řeky v šířce 38 m mezi Karlínem a Štvanicí a 149 m mezi Štvanicí a Holešovicemi.

Návrhy, které se umístily na prvním a třetím místě (druhé místo nebylo uděleno, kvůli velkému rozdílu v kvalitě mezi vítězným návrhem a ostatními návrhy) postoupily do tzv. jednací řízení bez uveřejnění, kde se rozhodne o finální podobě lávky. 

Výstava potrvá do 6. dubna, denně od 13 do 20 hodin v areálu Kasárna Karlín. 
vstup zdarma

Komentované prohlídky s autory
pondělí 19. 3. 2018 19.00
čtvrtek 29. 3. 2018 19.00

Soutěž byla vyhlášena se záměrem nalézt nejvhodnější návrh řešení nové lávky, na jehož základě bude vypracována projektová dokumentace a následně lávka realizována. Ve spolupráci s dotčenými institucemi a odborníky bylo vytvořeno zadání, v souladu s nímž soutěžní týmy zpracovaly své návrhy. Soutěže se zúčastnilo 48 týmů, z toho 16 zahraničních. Odborná porota mezi nimi vybrala dva, které podaly nejkvalitnější návrhy a udělila jim první a třetí cenu.
http://www.iprpraha.cz/lavkaholka

Oceněné a odměněné návrhy
Návrh č. 20,
1. místo, Autoři Ing. arch. Marek Blank, Ing. arch. MgA. Petr Tej, Ph.D. Spolupráce Ing. Jan Mourek, Janek Srnka, Ing. Jiří Hejzlar
Konceptem mostu je prostorová křivka (niveleta mostu) vinoucí se krajinou a reagující plynule na výškové a půdorysné požadavky zadání. Koncepce konstrukce mostu reaguje pokorně na panorama Prahy, na napojení na holešovický a karlínský břeh i na vítězný urbanistický návrh řešení ostrova Štvanice. Je zvolena konstrukce, která nejde do výšky, nebrání chodcům a cyklistům v pohledech na město, vodu a stromy. Architektura mostu využívá minimalistického sochařského tvarosloví. Most je vyroben z ušlechtilého materiálu ultra-vysokohodnotného betonu (UHPC – ultra-high-performance-concrete) s lesklým bílým mramorovým povrchem.

Návrh č. 38,
3. místo, Autoři Ing. arch. Lukáš Landa, Arch. Pavel Rak. Spolupráce Ferrari Gartmann AG, Patrick Gartmann, Patrick Tester, Gábor Gyenese
V části Prahy mezi Holešovicemi a Karlínem nám nepřijde vhodné jakkoliv zasahovat do panoramatu a vytvářet v oblasti novou „dominantu”. Proto volíme jednoduché liniové vedení lávky, která svou formou nenápadně zapadá do existujícího kontextu.
Schodišti v ose lávky je zajištěn nejpřímější možný přístup na lávku. Přes rampy kolmé k její ose je na obou březích a na ostrově umožněn plynulý a intuitivní pohyb cyklistů.
Před Pražskou tržnicí vzniká smíšená pěší zóna se sníženou rychlostí, na straně Karlína malá piazzeta plynule propojuje Rohanské nábřeží s nástupem na most.
Při návrhu lávky byly dodrženy nezávazné požadavky na řešení předmětu soutěže týkající se protipovodňové ochrany.

Návrh č. 2,
odměna
Petr Hájek Architekti, s.r.o. Autoři: Petr Hájek, Martin Stoss, Nikoleta Slováková, Tereza Keilová. Spolupráce: Jiří Čepelka, Jan Vyštejn
Navržená konstrukce je romantickou představou lávky (pro pěší a cyklisty) kombinované s přívozem. Přívoz je navržený jako soustava samostatných šlapacích vozíků zavěšených na trojici samostatných vodících kolejnic. Šlapací vozíky mohou být v čase doplňovány jak početně, tak i z hlediska jejich doplňkové funkce. Vozíky lze použít k dopravě z jednoho konce na druhý a převézt cestující nebo náklad. Lze si je však také představit jako individuální kabiny pro piknik nad hladinou řeky, rybářský domek, pozorovatelnu, ateliér v plenéru a jinak…

Návrh č. 41,
odměna, Sdružení architektů – Jurák, Filsak. Autoři: Ing. arch. Přemysl Jurák, Ing. arch. Karel Filsak. Spolupráce: Ing. arch. Roman Chvilíček, Ing. Libor Pokorný, Ing. Martin Kovář
Předepsaná minimální světlá výška pro dolní plavební kanál a snaha o co nejjednodušší propojení obou břehů nás vede ke zvolení trámové konstrukce, na kterou je zavěšená konstrukce pochozí lávky. Toto řešení umožnuje jednoduché propojení, aniž by nosná konstrukce ovlivňovala průtok vody v případě povodně. Vytvořili jsme lávku lapidární, která je příjemnou komunikací s úzkou vazbou na hladinu řeky a ostrov Štvanici. Pochozí plocha je při její konstantní výšce v nejnižší přípustné vzdálenosti od hladiny řeky. Domníváme se, že přirozené řešení bez komplikovaných mimoúrovňových nástupů je nutný předpoklad pro vytvoření nové příjemné městské spojnice pro pohodlné každodenní využití.

Více informací zde: http://www.iprpraha.cz/lavkaholka
tisková zpráva, Stavbaweb

Související články:
Soutěž na návrh lávky spojující Holešovice a Karlín zná vítěze  6.12.2017
Lávka mezi Holešovicemi a Karlínem  18.4.2017

Lávka přes Štvanici?  15.12.2017
Praha 7 se nevzdává plánu na vybudování lávky na Štvanici 6.1.2016
Lávka pro chodce a cyklisty mezi Holešovicemi a Karlínem  16.5.2008

Komentáře ke článku

 
 
 
 

28. 2. 2023 17:31:21. Re: Výstava: Lávka Holešovice – Karlín. Lucie Kroupová
1. 3. 2023 21:16:36. Re: Re: Výstava: Lávka Holešovice – Karlín. Jitka

 
 
 
 

28. 2. 2023 17:31:21. Re: Výstava: Lávka Holešovice – Karlín. Lucie Kroupová

  Vážení,
Holka!?Super!Návrh - velká škoda, že místo bílého betonu není obyčejné průhledné zábradlí!!! I děti by viděli na řeku, také psi - a drželi by se kraje! A co na to teprve řeknou pražští sprejeři! Snad si té dlouhé bílé plochy nevšimnou. Lávka v Příboře by Praze slušela víc. Škoda.

1. 3. 2023 21:16:36. Re: Re: Výstava: Lávka Holešovice – Karlín. Jitka

  Jo, kdyby se tak architekti dívali na svět očima dětí a psů :-) , jaké by asi vznikaly stavby.

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2023 a href="https://bmone.cz/" target="_blank"Business Media One, s. r. o./a Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: a href="mailto:stavbaweb@bmone.cz"stavbaweb@bmone.cz/a