Wienerberger vyhlásil druhý ročník soutěže pro studenty středních průmyslových škol

Wienerberger vyhlásil druhý ročník soutěže pro studenty středních průmyslových škol

(12. 1. 2011) Studenti třetích a čtvrtých ročníků středních průmyslových škol stavebních si mohou vyzkoušet svůj um v soutěži „O nejlepší projekt“, kterou připravila společnost Wienerberger. V druhém ročníku soutěže, jenž bude probíhat ve školním roce 2010/2011, se studenti mohou nově pochlubit i svými schopnostmi při tvorbě vizualizací navržených objektů. Pro vítěze jsou připraveny zajímavé finanční odměny.

 
 
 
 

Wienerberger vyhlásil druhý ročník soutěže pro studenty středních průmyslových škol

Studenti třetích a čtvrtých ročníků středních průmyslových škol stavebních si mohou vyzkoušet svůj um v soutěži „O nejlepší projekt“, kterou připravila společnost Wienerberger. V druhém ročníku soutěže, jenž bude probíhat ve školním roce 2010/2011, se studenti mohou nově pochlubit i svými schopnostmi při tvorbě vizualizací navržených objektů. Pro vítěze jsou připraveny zajímavé finanční odměny.

Neanonymní soutěž, jejíhož prvního ročníku se zúčastnilo 11 škol a celkem bylo odevzdáno 80 prací, je opět rozdělena do dvou kategorií podle navštěvovaných tříd. Třeťákům je určen návrh projektu rodinného domu. Úkolem pro studenty ze čtvrtých ročníků je zhotovit projekt občanské stavby. Do této kategorie budou nově spadat i projekty bytových domů.

 
Studenti mohou připravit i vizualizaci objektu
I v tomto ročníku musí soutěžní práce obsahovat půdorysy jednotlivých podlaží (přízemí, podkroví) a kladecí výkres stropu. Požadován je také řez budovou, pohledy a detaily. V rámci návrhu přitom musí být v maximální možné míře použity výrobky POROTHERMvčetně typových detailů a konstrukčních řešení. Dobrovolnou částí práce je vizualizace navrženého objektu. Zde záleží pouze na studentech, zda ji k soutěžnímu návrhu doplní.
Práce lze vypracovat ručně nebo na počítači, požadováno je obvykle v měřítku 1:50 (detaily, studie apod. v měřítku dle složitosti a rozsahu podrobností pro jasnou prezentaci práce). Práce se odevzdávají ve formě výkresů na libovolném materiálu (papír, světlotisk, pauzovací papír), poskládané do desek formátu A4.
 
Dvoukolová soutěž bude mít slavnostní finále
V prvním kole klání budou přihlášené práce hodnoceny zástupci společnosti Wienerberger a pedagogy na každé zúčastněné škole samostatně. Ti vyberou vítěze v každé kategorii. První v pořadí získá 1 500 Kč, druhý si odnese 1 000 Kč a pro třetího je připraveno 500 Kč. Odměnu 500 Kč získá za každý oceněný projekt i škola a pedagog, který studenta odborně vedl.
V druhém kole se bude vybírat pouze z projektů, které zvítězily v jednotlivých školách. O vítězích rozhodne odborná porota složená ze zástupců společnosti Wienerberger a mediálních partnerů – titulů Materiály pro stavbu, Stavba a Stavebnictví a interiér. Členem hodnotící komise bude i doc. Ing. František Kulhánek, CSc., z Katedry konstrukcí pozemních staveb ČVUT Praha. Autoři vítězných prací v každé kategorii obdrží za 1. místo 10 000 Kč, za 2. místo 5 000 Kč a za 3. místo 3 000 Kč. Škola, z níž bude autor vítězného projektu, získá 3 000 Kč, za druhé místo obdrží 2 000 Kč a za 3. místo 1 000 Kč. Každá škola, jejíž student bude mezi prvními třemi v celostátním finále, navíc obdrží 30 vstupenek na mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH v Praze - Letňanech.
 
 
Hodnocení v několika rovinách
Při posuzování prací budou odborníci posuzovat technickou a grafickou úroveň zpracování dokumentace, případnou vizualizaci objektu, celkové prostorové a funkční řešení díla a originalitu stavebně-technického řešení. Podstatným hlediskem bude také rozsah využití výrobků firmy Wienerberger při konstrukčním řešení projektu (konstrukční detaily stěn, různé druhy překladů, stropy apod.).
 
Dva termíny uzávěrky
„Soutěž o nejlepší projekt“ probíhá ve školním roce 2010/2011. Formulář přihlášky je k dispozici v sekretariátu soutěže, zájemci si ho mohou vyžádat i na emailové adrese soutez_skoly@porotherm.cz nebo stáhnout na internetových stránkách www.porotherm.cz/soutez_skoly.
Zájemci ze čtvrtých ročníků se mohou přihlásit nejpozději do 22. 4. 2011. Pro účastníky z třetích ročníků je nejzazší termín odevzdání přihlášky do 27. 5. 2011. Přihláška musí být zřetelně označena heslem „Soutěž o nejlepší projekt“ pro studenty SPŠS.
K uvedeným termínům musí studenti odevzdat i přihlašované práce. Předají je osobě určené vedením školy, která převzetí písemně potvrdí.
 
Více informací o podmínkách soutěže naleznete na www.porotherm.cz/soutez_skoly.
 
 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

19. 2. 2020 11:04:39

Re: Re: Pankrác.

Je nyní 6141.

18. 2. 2020 22:08:26

Re: Žaloba ombudsmanky kvůli Šantovce Tower

Druhá největší městská památková rezervace Olomouc má pro svoji ochranu vyhlášené ochranné pásmo, které ale nic nechrání - chybí v něm totiž výrok... Magistrátní památkáři si tak flexibilně vymýšlejí podmínky ochrany či neochrany jak se jim zamane a jak kdo přitlačí. A nemohou si to vynachválit: v památkově identickém území sem tam zamítnou nadstavbu rodinného domu a sem tam „pustí“ 22 patrový mrakodrap, jak je vidět. Dovolím si prognózu: dojemná shoda mezi špičkami už několikáté olomoucké politické garnitury a úředníky magistrátu už prošla mnohokrát ohněm, a je na ni 100% spolehnutí. Jen pro připomenutí: 3-letá nečinnost magistrátu při soudem nařízené nápravě zrušené části územního plánu a při nevyhlášení dílčí stavební uzávěry, kladné stanovisko šéfky magistrátních památkářů (na třetí pokus) poté co ho 2x zrušil nadřízený orgán. A abych nezapomněla na „zásluhy“ jednoho z největších malých mužů Olomouce – ministra kultury Staňka, který tak dlouho odkládal jednoznačné rozhodnutí svého ministerstva k této cause, až ho pro jistotu raději vůbec nestihl udělat. Nebojte. Klapne to, A když bude nejhůř, pan Křeček není paní Šabatová. Šantovka Tower bude! A protože žijeme v právní státě, který garantuje rovnost šancí a předvídatelnost práva, po Šantovka Tower začnou v prstenci ochranného pásma kolem Městské památkové rezervace vyrůstat další a další a hanácké mrakodrápky. Magistrát totiž už nebude moci otočit na obrtlíku a další stavby nepovolit. Protože precedent je precedent, tak proč toho nevyužít? Byty v oblacích, z jejichž oken se při nedělním vepřo-zelo-knedlo a lahváči budete moci dívat na barokní skvosty hluboko pod vámi…No řekněte: kdo to má? Myslíte, že bude o zájemce nouze? A město Olomouc konečně prolomí svoji provinciálnost, konečně prorazí a stane se urbanistickou raritou Evropy. Ne kvůli už dávnou okoukanému historickému jádru, ale kvůli náhrdelníků „Nabob“ Towerů kolem něj.

18. 2. 2020 13:03:55

Re: Chata u jezera

siuper

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz