Začala výstavba Smíchov City

Začala výstavba Smíchov City

(2. 10. 2020) Jde o největší projekt v moderních dějinách Prahy

   
 
 
 
 

Začala výstavba Smíchov City

Zástupci společnosti Sekyra Group, magistrátu a Prahy 5 položili základní kámen nové čtvrti Smíchov City. Zahájili tím výstavbu, která nemá v pražském kontextu obdoby.


Přestavba jednoho z nejatraktivnějších pražských brownfieldů, území kolem nádraží na Smíchově, se tak stane symbolem proměny města v 21. století. Vznikne zde téměř 400 000 m2 bytových, administrativních, obchodních či veřejných ploch včetně kilometrového pěšího bulváru, který bude těžištěm celého projektu. Nebude chybět ani škola nebo rozsáhlé plochy zeleně. Předpokládá se, že po dokončení projektu, tedy za 12 let, zde bude pracovat či bydlet 12 000 lidí. Celková investice dosáhne 20 miliard Kč.

Vznikne nové centrum Prahy
„Věřím, že výstavba Smíchov City bude klíčovým impulzem pro rozvoj města. Naší ambicí je vytvořit nové centrum Prahy, které se stane moderní alternativou k historickému jádru metropole,“ říká v této souvislosti Luděk Sekyra, předseda představenstva Sekyra Group, a dodává, že jeho „ambicí je, aby kilometrová pěší zóna, která protne celý projekt, vytvořila kulturu korza, kulturu pěšího bulváru jako komunikační osy, ale i městotvorného místa setkávání a občanských aktivit,“ a přeje si, „aby jeden z nově vzniklých parků měl charakter Hyde Parku a stal se jejich těžištěm.“

Zahájení projektu předcházela pečlivá patnáctiletá příprava, která zahrnovala řadu předběžných studií, změnu územního plánu, řešení dopravní infrastruktury, a především velké mezinárodní architektonické soutěže, které hodnotila porota složená z reprezentantů developera, města i předních expertů. Promyšlenou koncepci výjimečně ocenili i přísní komisaři UNESCO, podle nichž nová zástavba nenaruší světové památkové dědictví Prahy.

„Prioritní důraz jsme položili na veřejný prostor, neboť to je to nejcennější, co můžeme městu nabídnout. Na jeho dvojí interakci – jak s prostorem soukromým, tak s veřejným životem, s občanskou společností, to je podstatou naší filozofie. Tím se lišíme od mnohých investorů, kteří zpravidla maximalizují objemy na úkor ploch s veřejnou funkcí. Poprvé v našem hlavním městě jsme aplikovali model komplexní transformace rozsáhlého brownfieldu, jakož i myšlenku participativního plánování, tedy zapojení všech dotčených subjektů, včetně občanských spolků, do přípravy projektu. Výsledkem je pozoruhodný konsenzus, neboť v procesu územního a stavebního řízení jsme nezaznamenali žádné odvolání. Domníváme se, že tento projekt nastavuje nové standardy rozvoje velkých území,“ vyjadřuje své přesvědčení Luděk Sekyra.

Smíchov City bude plně funkční čtvrtí, kde rezidence, administrativní a obchodní plochy doplní škola, parky či komunitní centrum. To vše propojí integrující pěší zóna jako výraz skutečnosti, že prioritou je pohyb lidí, ne aut.

„Dovoluji si říci, že takto připravený projekt na toto rozsáhlé území nově vznikající městské čtvrti je ukázkovým příkladem prvotřídního urbanismu, kvality veřejného prostoru i architektury samotné. Vím, že za celým projektem a procesem je ohromné množství práce. Tento projekt by měl být příkladem pro všechny městské projekty velkého měřítka v Praze v novém tisíciletí a měl by udávat správný směr pro revitalizace brownfieldů a kvalitu tvorby vystavěného prostředí vůbec v hlavním městě i v celé České republice. Gratuluji k tomuto výsledku a těším se na další kroky,“ zdůrazňuje doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora.

Mezinárodní architektonická soutěž a veřejnost
„Lidé v nové čtvrti Smíchov City najdou vše, co skutečně potřebují k životu. Nová čtvrť je navržena podle principů města krátkých vzdáleností. Nabídne práci, bydlení, služby, veškerou občanskou vybavenost a perfektní dostupnost,“ shrnul Leoš Anderle, výkonný ředitel Sekyra Group, hlavní myšlenky největšího developerského projektu v moderních dějinách Prahy.

Architektonická podoba Smíchov City vzešla ze dvou mezinárodních soutěží. Kvůli dosažení skutečné atmosféry města a vnitřní různorodosti se na její podobě podílí celá řada tuzemských i zahraničních architektů. Rozdílné přístupy i řešení budov jsou totiž zárukou, že nová smíchovská zástavba bude vynikat pestrostí a jedinečností. Mezinárodní soutěž byla rovněž inspirací pro unikátní koncepci respektující tradiční smíchovskou zástavbu, která však nepůsobí jednotvárně. Každý domovní blok je totiž dále členěn do více domů navržených několika architekty z různých zemí. Toto řešení je citlivé k okolí a vychází z tradičně rostlého města.

Inovativní bylo i zapojení veřejnosti, která výrazně ovlivnila formu integrace zelených ploch i rozsáhlé pěší zóny do projektu i rozhodnutí developera o zachování Radlické Kulturní Sportovny. Součástí přípravy byla řada veřejných projednání, diskuzí s občany i prezentací jak ve spolupráci s městskou částí, tak s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Komunitní centrum Radlická Kulturní Sportovna bude žít dál
„Zachování a oživení komunitního centra je výrazem respektu ke géniu loci této části Smíchova, autentického prostoru mezi kdysi schwarzenberskou Knížecí a proslulou Magorovou Oázou v budově nádraží, jejíž příběh se také pomalu chýlí ke konci,“ připomíná s jistou nostalgií Luděk Sekyra.

Radlická Kulturní Sportovna je unikátní prostor, který vytvořila skupina nadšenců z opuštěného drážního skladu jako místo pro setkávání, kulturu a sportovní vyžití. S jeho zprovozněním pomohla i veřejnost v crowdfundingové sbírce na internetu. Nyní se jako odkaz na tradici místa stane středobodem nového náměstí, které bude přiléhat k Radlické ulici. Zachován bude i realizační tým Sportovny a pestrý program, jenž zahrnuje hudbu, divadlo, stand-upy, tanec, film, výstavy, sport a další kulturní zážitky.

„Pětka je pestrá, rychle roste, je atraktivní. Proměna smíchovského brownfieldu je jejím přirozeným vývojem. Smíchov City nám přináší moderní infrastrukturu, respektuje genia loci Smíchova, kombinuje novou i původní architekturu a zachovává místa, která zde utváří tradiční, živou atmosféru – třeba Radlickou Kulturní Sportovnu. Developer tu odvedl příkladnou urbanistickou práci. Těší mě důraz, který je kladen na originalitu a bezpečnost veřejného prostoru i kvalitu života. Vzniknou zde krásná místa pro setkávání a odpočinek i potřebné školy. Projekt zkrátka v mnoha ohledech vyniká přístupem k lokalitě a posouvá celou Prahu mezi moderní západní metropole,” říká Mgr. Renáta Zajíčková, starostka městské části Praha 5.

„Jsme rádi, že naše aktivity přesvědčily místní obyvatele, městskou část Prahy 5 i Sekyra Group, že má smysl tenhle nádherný prostor zachovat. Jistotu dlouhodobé smlouvy využijeme k investicím do areálu a ke zvelebení okolí,“ říká Lukáš Žďárský, aktivista a zakladatel Radlické Kulturní Sportovny.

Úvodní fáze, rezidence v objemu 3,5 miliardy
Stavba první etapy projektu, jejíž podoba vzešla ze sedmi renomovaných architektonických ateliérů, potrvá 28 měsíců a je v investičním objemu 3,5 miliardy. Dodavateli stavby jsou konsorcium Strabag, Aspira Construction a Instalace Praha. První městský blok vyroste na křižovatce ulic Za Ženskými domovy a Nádražní. Nabízí 195 bytových jednotek, z nichž už za prvních šest měsíců od zahájení prodeje našlo přes 60 % své majitele. Následovat bude kancelářská budova s rozlohou deset tisíc metrů čtverečních a další bytový blok o 210 bytových jednotkách. Domy mají v parteru prostor pro obchod, služby i restaurace. Počítá se také s moderním nájemním bydlením. Individuálně řešené domy jednotlivých bloků propojí společný dvůr a recepce. 

Nedílnou součástí Smíchov City bude i příjemný veřejný prostor. Rušný Smíchov získá nová klidná místa, vhodná pro piknik i relaxaci. Rezidenční část doplní park, který bude mít charakter širokého, téměř kilometr dlouhého městského bulváru. Celkově na Smíchově přibydou více než dva hektary zelených ploch. Aleje stromů nabídnou průhledy na Pražský hrad, zlíchovský kostelík nebo Vyšehrad. V plánu je i vybudování nové základní školy, zdravotnických zařízení a spojení lávkou s rekonstruovaným smíchovským nádražím.

V jižní části téměř kilometrového pěšího bulváru pak v druhé etapě projektu Smíchov City vyroste celá komerční čtvrť (business district) včetně rozsáhlého kampusu pro Českou spořitelnu o celkové ploše 130 000 m2. Zároveň dojde k dostavbě bulváru v celé jeho délce a založení parkových ploch. Celková investice do všech čtyř etap projektu dosáhne 20 miliard.

„Těší mě, že se nám postupně daří zacelovat jizvy Prahy. Smíchov City je v tomto ohledu první brownfield, který se promění v živou a funkční čtvrť. Podobných míst je ovšem ještě mnoho – Bubny-Zátory, Nákladové nádraží Žižkov nebo třeba Hloubětín jsou další výzvy, které před námi stojí,“ říká Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR).

„Jsme opravdu rádi, že po patnácti letech intenzivního a pečlivého plánování začínáme konečně všechny naše vize realizovat. Smíchov City je významný celogenerační projekt. Věříme, že na konci téhle cesty bude atraktivní městská čtvrť, ve které se bude dobře žít i pracovat,“ uzavírá Leoš Anderle.

Smíchov City jako infrastrukturní projekt
Součástí celkového záměru jsou i velkorysé infrastrukturní a dopravní investice. Dojde k vybudování záchytného parkoviště (Park and Ride) pro autobusy a více než 1 000 aut v sousedství smíchovského vlakového nádraží, do něhož se přesune podstatná část provozu z dnešní Knížecí. Tato investice, kterou realizuje hl. m. Praha, si vyžádá více jak 2,5 miliardy. Správa železnic zároveň realizuje zásadní modernizaci budovy smíchovského nádraží a jeho okolí za přibližně 3 miliardy. Projekt výrazně ovlivní celkovou koncepci dopravy, neboť jak pěší zóna, která protne celé rozvíjené území, tak okolní ulice lemované novou výstavbou vytvoří komunikační osy s novou kvalitou i funkcí.

„Tento projekt představuje komplexní návrh daného území, zahrnující výstavbu s vyváženým poměrem bytové a nebytové funkce, včetně řešení přilehlých veřejných prostranství, pěších komunikací a dopravního systému. Řešené území přímo navazuje na vznikající projekty revitalizace celé této části města, zahrnující zásadní úpravy týkající se vlakového a autobusového terminálu, celého dopravního systému a dalších projektů s tímto územím souvisejících. Plánovaný bulvár s aktivním městským parterem, prostranstvími a vegetací akcentuje přímé propojení směrem od severní části území k uvedenému dopravnímu uzlu a stane se výrazným novým prvkem, nově definujícím charakter a prostupnost území. Blokové uspořádání objektů navazuje na historické členění zástavby Smíchova,“ doplňuje doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora.

tisková zpráva

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

21. 9. 2022 15:24:41

Re: Tři nové koncertní síně

Veřejnost chápe pohnutky představitelů, kteří myslí, že mají pravdu. Otázka vytápění i chlazení těchto stavebních obrů v dnešních souvislostech ovšem nezmínil nikdo. Stavebními materiály lze jistě mnohé ovlivnit. Co ale bude jinak, jsou náklady na vybudování něčeho, co je jen kabátkem městského prostoru. O účelnosti tohoto zařízení v této době lze však polemizovat. Kromě provozních nákladů, které dnes nikdo nedokáže propočítat, jde o celkové investiční zátěži zejména Ostravy v celé šíři všech záměrů. Za primátora Macury investice skokově narůstají. Přitom není nikde prezentováno, tedy pro veřejnost, co to znamená pro splácení dluhů, které takto vznikají. V dnešní době obřího nárůstu zadlužení státního rozpočtu a podobně u měst jeto poměrně velká drzost vůči občanům města. Těch se to také svým způsobem bude týkat. Mj. zdražováním služeb, dopravy, úklidu, odvozu odpadů, správních poplatků předepisovaných městem. Není tady něco hodně v nepořádku, Povýšené vystupování Macury vůči jiným politikům i občanům je varováním, že c čele města stojí někdo s velmi pochybným charakterem a zcela povadlou mravností. Kupodivu to zastupitelům nevadí. Nebo mlčí protože se bojí o sebe, své pozice nebo zdraví? Víme přece, jak dominující politici jednají. Po celou dobu lidské moderní civilizace. U tohoto primátora jsem s jist, že se nedá ničím zastavit. Doufám, že se bude jednou zpovídat jinde, o tom, co se tu roky děje za jeho vedení města, ne jen před zastupiteli, které ponížil na pouhé držáky mandátů.

2. 9. 2022 23:12:28

Re: Věcná novela nového stavebního zákona

Zaujalo mě tvrzení, že "vláda není schopná prosadit změny, které by posílily pravomoci obcí v oblasti územního plánování" a že je to vinou pořizovatelů. To je přece úplný nesmysl. Vždyť už dnes jsou to obce, které si vybírají pořizovatele a které schvalují každou fázi pořizovacího procesu. A jestli si stěžují na pořizovatele, tak je to stejné, jako by si majitel firmy stěžoval na zákon, když má problémy se svým zaměstnancem. Pokud mají smlouvu, tak ji mohou zrušit a vybrat si jiného. A pokud ji zrušit nemohou, tak je to jejich vina, že ji mají špatnou. Vždy to ale mají ve svých rukách. Nechápu, jaké pravomoci by chtěli posilovat. Pak je tu ale téma, které je v podmínkách státní správy těžko představitelná. Že by se různí pracovníci jednotlivých dotčených orgánů ke každému záměru dokázali ve stejnou dobu sejít a dohadovali se, kdo o kolik může ze svého zákona ustoupit? Žádný úředník si nedovolí říct, že nějakou část zákona není nutné dodržet. A ani organizačně to nemůže fungovat. Ty lidi přece neřeší jen společné záměry, nemusí mít stejnou pracovní dobu nebo pracovní úvazky - a pak tu jsou ještě nemoci a dovolené a když máte na úřadu pro některé agendy jednoho pracovníka, tak by stáli všichni. Nevěřím. že by to mohlo nějak efektivně fungovat, I když by se mi taková kolektivní práce líbila.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz