Záchrana paláce na hradě Helfštýn

Záchrana paláce na hradě Helfštýn

751 32 Týn nad Bečvou

(27. 4. 2017) atelier-r

   
 
 
 
 

Záchrana paláce na hradě Helfštýn

Muzeum na hradě Helfštýn disponuje množstvím exponátů, sbírky uměleckého kovářství a kamenných artefaktů hradního paláce jsou však zatím uskladněny v nevyhovujících podmínkách. Dosud nebyl prezentován ani stavební vývoj hradního komplexu. Bylo proto rozhodnuto o rozšíření výstavních prostor a exponátem se stane i samotný palác, který svým významem přesahuje hranice naší republiky. V úrovni druhého podlaží vznikne nová trasa přibližující pohledy na architektonicky zajímavé prvky z nové perspektivy, navrženy jsou úpravy 11 místností. Některé z nich budou sloužit jako komunikace, další jako výstavní prostory.

V paláci zůstalo zachováno obvodové a dělicí zdivo dvou nadzemních podlaží, střechy a klenby mezi prvním a druhým podlažím se zřítily. Spodnímu podlaží, které kdysi bylo vstupním podlažím gotického paláce, architekti ponechávají soudobou funkci i řešení (v současnosti je tu expozice uměleckého kovářství). V úrovni východního křídla je v jižní části pozůstatek gotické kaple – záměrem autorů je kapli odkrýt, odhalit její zdivo a prostor zastřešit.
První podlaží je jedinou úrovní, která umožňuje prohlídku renesančního paláce. Velké místnosti budou využity pro umístění expozic, vznikne zde síť pochozích ploch a chodníčků z desek z matného pohledového betonu. Beton ohraničí ocelové profily, které budou mít odstup od nerovných stěn. Největším prostorem 1. a 2. podlaží je rytířský sál, který bude také zastřešen.
Ve druhém podlaží je navržena vložená konstrukce prohlídkové trasy ve výšce původního stropu. Vznikne tak prohlídkový okruh v úrovni, která nabídne nové pohledy na konstrukce hradního paláce, takže bude možné se seznámit s historickým vývojem stavby. Lávky tvoří jednoduché hmoty z plechů z patinující oceli, podlahové konstrukce částečného nebo úplného přestropení prostor budou z nepravidelně uložených přetínaných uzavřených nosníků rovněž z patinujícího plechu. Nepravidelnost nosníků je volena se snahou o maximální využití stávajících otvorů, výklenků a výstupků, na které je možné nosníky uložit a omezit tak zásahy do zdiva. Nosníky ze spodní strany vytvoří pohledově přiznanou nepravidelnou síť. Na této konstrukci budou uloženy pochozí plechy.

Architekt Miroslav Pospíšil říká: „Zásadním požadavkem památkového ústavu bylo zastřešení paláce zaatikovým způsobem, které nepřesáhne výšku a objem hradu. Řešení tedy vychází z principu, na jehož základě pracujeme s celým objektem – šetrně vkládáme nové konstrukce v místech, kde je to funkčně nebo architektonicky zdůvodnitelné. V případě zastřešení neprůsvitnou konstrukcí bychom se chovali v protikladu s naší koncepcí. Z prostor by se staly tmavé místnosti a čitelnost stávajících konstrukcí by se tím významně snížila. Proto jsme pro střechy zvolili subtilní průsvitnou membránu skla. Sklo je mezi stěny vloženo, takže vznikne distanční mezera, chráněná lištou. Z funkčních i estetických důvodů jsme se rozhodli pro pískované sklo – ulehčí údržbu, rozptýlí světlo a poskytne vynikající světelné podmínky pro expozici a nasvětlení architektury paláce.“
Tvar skleněných střech je výběrem nejvhodnější varianty, která nepřevyšuje korunu zdiva a umožní jednoduché odvodnění. Jedná se o obrácenou sedlovou střechu, tedy dvě pultové střechy spádované do úžlabí. Nad místností, která je považována za renesanční kapli, autoři projektu zvolili zastřešení sklem čirým, jež symbolizuje otevřené nebe.
Skleněnou střechu by mělo mít celkem pět prostor, střešní konstrukci mají i dvě schodiště. Přímé schodiště ve východním křídle umožňuje výstup až na úroveň koruny zdiva – zde vznikne zastřešení z patinující oceli, které svým materiálem a tvarem navazuje na schodiště. Zábradlí střechy bude z antireflexního skla. Kruhové schodiště je zastropeno podlahou provozní plošiny, která bude sloužit jako přístup pro čištění skleněných střech.
Autorská zpráva

Na rekonstrukci renesančního paláce hradu Helfštýn na Přerovsku vyhlásil Olomoucký kraj výběrové řízení letos v dubnu. Peníze získal z dotací, předpokládané náklady činí 55 milionů korun bez DPH. Práce by mohly začít již v druhé polovině tohoto roku: „Předpokládáme, že smlouva s vítěznou firmou na stavební práce bude podepsána v červnu a od července by se mohlo začít pracovat,“ uvedla mluvčí hejtmanství Kamila Navrátilová.
Podle správy hradu bude zahájení záchrany hradního paláce obrovským úspěchem. „Po dvaceti letech od vypsání první studie, mnohých změnách koncepcí a hledání kompromisu pro aktuální projekt, kdy skupina expertů odvedla velký kus práce, věříme, že se vše povede. Palác je bez střechy více než 200 let a záchranný zásah už je nevyhnutelný, pokud jej chceme zachovat,“ říká kastelán Jan Lauro.
Tisková zpráva

 
Muzeum Komenského v Přerově – záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn
Místo stavby: hradní palác hradu Helfštýn, Týn nad Bečvou
Investor: Olomoucký kraj
Autor: atelier-r, spol. s r.o. – Miroslav Pospíšil; spolupráce Martin Karlík, Robert Randys, Lucie Rohelová, Adéla Tomečková

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

 
 
 
 
49.5178683
17.6282706
Záchrana paláce na hradě Helfštýn

Záchrana paláce na hradě Helfštýn
751 32 Týn nad Bečvou

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz