Železniční most s novou konstrukcí

Železniční most s novou konstrukcí

(6. 12. 2016) TOP CON SERVIS

   
 
 
 
 

Železniční most s novou konstrukcí

Rekonstrukce mostu přes Labe na trati Lovosice – Česká Lípa spočívala v odstranění ocelové nosné konstrukce o sedmi polích a celkové délce 336 m, zesílení pilířů v řece předepnutými tyčemi a ve zlepšení podloží všech pilířů tryskovou injektáží. Dále byly vybudovány nové úložné prahy, osazena nová ocelová konstrukce a železniční svršek. Demontáž a montáž obloukové nosné konstrukce nad vodou se prováděla zaplavováním na soulodích.
Rozhodující částí stavby Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa, která odstranila špatný stavebně-technický stav tříkilometrového úseku železniční tratě a deseti mostních objektů, byla rekonstrukce mostu přes Labe. Železniční most se nachází na okraji Lovosic v průmyslové zóně. Stav konstrukce už byl za hranicí životnosti, koroze a opotřebení snížilo její únosnost a přechodnost, která už nedosahovala požadované přechodnosti vlakové třídy D4/90. Na mostě a ve všech polích bylo rovněž nevyhovující prostorové šířkové uspořádání. Spodní stavba byla sanována v letech 1994, 2005 a 2013.

Nosná ocelová konstrukce
Nosná ocelová konstrukce byla navržena jako celosvařovaná s tuhými trámovými hlavními nosníky, vyztuženými oblouky se svislými závěsy (tzv. Langerův trám). Konstrukce má dolní ortotropní mostovku. Ze statického hlediska se jedná o tři prostá pole s rozpětím 74,37 m. Hmotnost jednoho pole je 408 tun. Trám hlavního nosníku je svařovaný I-nosník výšky 2,5 m, s obloukem uzavřeného komorového průřezu. Vzepětí oblouku činí cca 12,3 m. Svislé závěsy byly navrženy z plných kruhových tyčí průměru 110 mm přivařených do styčníkových plechů. Vzdálenost hlavních nosníků je 6,05 m.
Mostovku představuje ocelový žlab kolejového lože, navržený jako ortotropní konstrukce s příčníky a s podélnými výztuhami. Podélné výztuhy jsou vedeny v osové vzdálenosti 460 mm, příčné výztuhy sledují pravidelný modul 2,01 m.
Výroba konstrukce byla rozdělena z hlediska kapacity, traťové devadesátidenní výluky a možnosti manipulace s dílci o hmotnosti až 27 tun mezi společnosti MCE Slaný a Metrostav. Montáž vedla firma MCE Slaný. Pole 3 a 4 vyráběla společnost Bilfinger MCE Slaný, pole 5 Metrostav. Ocelová konstrukce byla rozdělena do montážních dílců na mostovkovou a obloukovou část. Mostovková část byla dělena do čtyř sekcí, které tvořily dvojice hlavních nosníků a mostovka. Oblouková část byla dělena do tří sekcí.

Průběh montáže
Původní návrh montáže byl postaven na konceptu založení podpěrných konstrukcí na zbudovaných poloostrovech a rozšířených základů kolem pilířů v řece. Z důvodu zkrácení termínu, kvality provedení a bezpečnosti práce byl postup pozměněn tak, že se předmontážní plocha posunula na levý břeh řeky Labe. Součástí plochy byla výrobna pro sestavování dílů obsluhované portálovým jeřábem, dráha pro příčný posun do vybudovaného přístavu a krokový jeřáb pro manipulaci s konstrukcí celého pole na soulodí.
Před zahájením výluky byly na předmontážní plochu transportovány dílce nosné ocelové konstrukce, které se sestavily a svařily. Poté proběhly příčné přesuny konstrukcí na odkládací plochu tak, aby se uvolnilo místo pro snesení stávajících konstrukcí. Snesení stávajících konstrukcí a osazení nových proběhlo pomocí soulodí s celkovou nosností 1 000 t. Zdvih a spouštění konstrukcí probíhalo vypouštěním a napouštěním vody do soulodí. Vzhledem k režimu výluky byly stávající konstrukce včetně podpěrné konstrukce o celkové hmotnosti 957 tun a nové konstrukce o celkové hmotnosti 1395 tun sneseny a osazeny za 24 dnů.

Článek vyšel v časopise STAVITEL č. 11/2016
Obnova mostu obdržela titul Česká dopravní stavba a technologie v kategorii mosty a tunely.


Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa
Investor: Správa železniční dopravní cesty
Projektant: TOP CON SERVIS
Dodavatelé: SMP CZ, Chládek & Tintěra, HABAU CZ, MCE Slaný
Realizace: 02/2015 - 06/2016, vyloučení železničního provozu 07/2015 - 09/2015

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2016

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz