Akademie Madeta

Akademie Madeta

Tovární 236/14, České Budějovice

(18. 11. 2019) +arch/ Jan Pala, Adéla Palová, Marek Raab

   
 
 
 
 

Akademie Madeta

Historie
Objekt byl původně součástí areálu ZZN České Budějovice. Byly v něm byty a část administrativy. Navazoval na něj přístřešek s velkým skladem na krmiva pro hospodářská zvířata. Součástí areálu byla i železniční vlečka. Začátkem 90. let vše přešlo do majetku tehdejších Jihočeských mlékáren. Hlavní budova skladu na krmiva byla odstraněna v roce 2005, o rok později i vlečka. Objekt i nadále sloužil částečně jako bytový a částečně jako archiv a sklady CO. V posledních letech již ale využíván nebyl a vzhledem k jeho stavu bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci, v rámci které byl rozšířen o vstupní část a přistavěnou šachtu pro hydraulický výtah obsluhující jednotlivá podlaží. Rekonstrukce začala demolicí původní vrátnice společnosti a stavební úpravy byly zahájeny v roce 2015. Současně s přestavbou bylo upraveno i jeho okolí a bylo vybudováno dostatečné množství parkovacích stání.

Soubor tří staveb tvoří reprezentativní část rozsáhlého areálu továrny Madeta v Českých Budějovicích. Je samostatně přístupný i provozovatelný. Sestává z hlavního objektu Akademie a dvou scelených staveb pro ubytování. Vše je doplněno parkováním a veřejným prostorem s parkovou úpravou.
Záměrem bylo vytvořit architektonicky ucelené prostory, které budou variabilně využitelné pro školení, konference, jednání i reprezentaci a budou mít adekvátní zázemí. Ideou investora bylo probudit tento kout opět k životu a vtisknout mu jasnou vizuální identitu s nádechem industriální atmosféry. Kapacitní požadavek byl získat devět učeben různých velikostí, prezentační sál pro 50 osob, soukromou restauraci s možností prezentací a adekvátní ubytovací prostory pro krátkodobé i dlouhodobější ubytování (celkem 36 lůžek).

Původní objekt Akademie bylo nezbytné zásadním způsobem upravit ať už kvůli nekoncepčním přestavbám z minulosti (sklady, administrativa, bydlení), tak kvůli stáří konstrukcí. Byla tedy obnovena a dotvořena kompozice historických fasád. Do takto scelené a očištěné stavby jsou vloženy jasně identifikovatelné výrazné zásahy. Nosným architektonickým prvkem je především vertikála věže (nový výtah, schodiště, hygienické zázemí), do které vstupuje horizontálně komponované zastřešení u vstupu. Věž je pojednána tradičním cihelným materiálem, ve kterém jsou perforace v kombinaci s vystupujícím zdivem. Tento princip děr ve zdivu a vystupujících cihel vytváří poutavou hru světla a stínu ať už ve dne, nebo při nočním osvětlení.
Perforovaná cihelná fasáda se pak díky velkoformátovým proskleným stěnám propisuje také do vnitřní části a tento moderní prvek lze vnímat jednak v ploše z exteriéru, ale i v detailu z interiéru. Strohá cihelná hmota se díky textuře fasády zjemnila a při bližším pozorování nabízí sympatický drobný detail, který lze opakovaně objevovat v proměnách času a pozice.
Nová okna, podkrovní terasa a vstupní část budovy jsou lemovány plechem v grafitové barvě a takto jasně odlišitelné od původních historických prvků.

Ubytování
Jedním z hlavních úkolů bylo v konstrukčně komplikovaných starších budovách vyřešit provozní sjednocení. Každá z budov má jinou podlažnost i výškové uspořádání. Rovněž nosný systém byl podmíněn dřívějšímu využití (garáže, bydlení, malé kanceláře). Dispoziční zásahy bylo nutné navrhnout s ohledem na požadavek na zachování fasády a stávajících oken.
Vizuální řešení přirozeně navazuje na hlavní budovu Akademie, nicméně ji nezastiňuje, cihelný obklad výtahové věže je světlejší a méně dominantní. Bíle omítaná část fasády je doplněna jemnými reliéfními liniemi.
Dispoziční řešení odpovídá rozvržení hotelu a sestává z lobby, pěti apartmánů pro dlouhodobější ubytování a 11 standardních hotelových pokojů.
Navržené řešení respektuje již existující konstrukce. Namísto demolice, nebo rozsáhlé přestavby přináší v podstatě jemné zásahy, které však umožňují vyžilým stavbám nový život.
Autorská zpráva

Místo: Tovární 236/14, České Budějovice
Autoři: Jan Pala, Adéla Palová, Marek Raab / +arch – architektonický ateliér
Spolupráce – technické řešení: Jan Prokeš – MADETA, a. s.
Realizace: Stavební firma Jica, s. r. o.
Zastavěná plocha: 450 m2
Realizace: 2018


Použité materiály Wienerberger:
• Lícové cihly TERCA Klinker – rakouský formát, plná a děrovaná – červená tmavá (250 x 120 x 65 mm)
• Obkladový pásek TERCA Klinker – rakouský formát, rovný a rohový – červená tmavá (250 x 15 x 65 mm)
• POROTHERM Aku
Režné zdivo bylo použito v kombinaci s ostatními prvky sendvičového zdiva – lícové cihly, vzduchová vrstva, tepelná izolace, nosné zdivo tvoří cihly Porotherm Aku.

Lícové cihly a pásky TERCA Klinker
Lícové cihly, tzv. klinkery, nabízejí široké využití jak při řešení fasád domů, prvků zahradní architektury, tak je lze uplatnit i v interiérech. Kromě estetické funkce zaručují u vrstveného zdiva i velmi dobré tepelně-akustické vlastnosti. Na výběr je přitom řada formátů i barevností.
Výrobky TERCA Klinker se vypalují ze speciálních druhů cihlářských hlín při vysokých teplotách (cca 1100 °C) až do slinutí. Dobře odolávají povětrnostním vlivům, zaručují stálou krásu po mnoho let a nevyžadují údržbu. Tyto cihly jsou málo porézní, mají vysokou objemovou hmotnost a pevnost a díky tomu dobře snášejí mechanickou i chemickou zátěž.
V rámci sortimentu TERCA Klinker si lze vybrat ze tří základních rozměrů (ve variantách cihla plná a děrovaná, reliéf, různé tvarovky a rohový pásek) a několika barevných možností. Řezáním těchto cihel na poloviny a jejich použitím s celými cihlami je možné dosáhnout širokou škálu zajímavých a architektonicky působivých vazeb.
Český formát: 290 x 140 x 65 mm
Německý formát: 240 x 115 x 65 mm (svými rozměry zapadají do komplexního systému POROTHERM)
Rakouský formát: 250 x 120 x 65 mm
Všechny rozměrové řady se vyrábí ve formátu lícová cihla plná a děrovaná a mají kromě lícovek s povrchem antique hladký povrch. Ke každému druhu lícové cihly TERCA se vyrábí také obkladový pásek a rohový pásek vhodný pro obklad exteriéru i interiéru.
Sortiment lícových cihel TERCA doplňují i speciální zdicí a spárovací malty dodávané taktéž společností Wienerberger.

Hlavní přednosti výrobků z pálené hlíny – lícových cihel, obkladových pásků a dlažeb TERCA Klinker
• Vysoká pevnost a mechanická odolnost.
• Neomezená životnost prověřená dlouholetou tradicí.
• Mrazuvzdornost a kyselinovzdornost.
• Elegance a krása ryze přírodního materiálu.

www.terca.cz

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2018

Komentáře ke článku

 
 
 
 

18. 11. 2019 15:27:38. Re: Akademie Madeta. BlueBoss

 
 
 
 

18. 11. 2019 15:27:38. Re: Akademie Madeta. BlueBoss

  A dotace pro malou a střední firmu byly?

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

16. 4. 2021 15:44:03

Re: Praha má plán, jak zlepšit bytovou situaci

Velké fráze plné prázdných slov. Ani jedno o tom, jak se společně s růstem zastavěnosti a zahuštění stavbami zlepší životní prostředí bývalých industriálních ploch, často bez veřejné zeleně, ani jak se vyšší počet obyvatel projeví v přeplnění sítí MHD v době špiček. ani Ň o tom, jak bude ošetřena prostupnost přeplněných vnitřních pražských komunikací i magistrály a spojek a totéž platí o umístění parkovacích a odstavných ploch pro nové rezidenty, když dnes jich až 50% chybí pro ty stávající téměř v celé Praze. Samé plány plné ničeho. Jen byty, a související TI a DI je vedlejší, přitom je základnou pro další rozvíjení osídlení v Praze. Kapacity starých inženýrských sítí, ČOV i zdrojů vody jsou již dnes přetíženy. Významné orgrtanizace zásadní pro denní provoz města, jako je mj. i TSK, jsou bez potřebného počtu kvalifikovaných techniků a takové zajímavé, leč postradatelné organizace jako je IPR , ty mají lidí a schopných přebytek. Co vše se v Praze dělá špatně, na co lidé na Magistrátě absolutně nestačí? Na všechno. Pouze zaměstnanost úředníků pořád zvyšují. Jak hloupé, jak sebevražedné, jak nekompetentní! Pan Hřib celou tuto vážnou roli řídit moudře chod města nezvládá, zrovna jako VŠICHNI JEHO PŘEDCHŮDCI! I v Praze ryba smrdí od hlavy a je jedno, zda jde o vládu nebo Magistrát. Stejní lidé, nezodpovědní, s plnými kapsami peněž za své benefity, ale výsledek jejich činností pro občany je katastrofální.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz