Akademie Madeta

Historie
Objekt byl původně součástí areálu ZZN České Budějovice. Byly v něm byty a část administrativy. Navazoval na něj přístřešek s velkým skladem na krmiva pro hospodářská zvířata. Součástí areálu byla i železniční vlečka. Začátkem 90. let vše přešlo do majetku tehdejších Jihočeských mlékáren. Hlavní budova skladu na krmiva byla odstraněna v roce 2005, o rok později i vlečka. Objekt i nadále sloužil částečně jako bytový a částečně jako archiv a sklady CO. V posledních letech již ale využíván nebyl a vzhledem k jeho stavu bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci, v rámci které byl rozšířen o vstupní část a přistavěnou šachtu pro hydraulický výtah obsluhující jednotlivá podlaží. Rekonstrukce začala demolicí původní vrátnice společnosti a stavební úpravy byly zahájeny v roce 2015. Současně s přestavbou bylo upraveno i jeho okolí a bylo vybudováno dostatečné množství parkovacích stání.

Soubor tří staveb tvoří reprezentativní část rozsáhlého areálu továrny Madeta v Českých Budějovicích. Je samostatně přístupný i provozovatelný. Sestává z hlavního objektu Akademie a dvou scelených staveb pro ubytování. Vše je doplněno parkováním a veřejným prostorem s parkovou úpravou.
Záměrem bylo vytvořit architektonicky ucelené prostory, které budou variabilně využitelné pro školení, konference, jednání i reprezentaci a budou mít adekvátní zázemí. Ideou investora bylo probudit tento kout opět k životu a vtisknout mu jasnou vizuální identitu s nádechem industriální atmosféry. Kapacitní požadavek byl získat devět učeben různých velikostí, prezentační sál pro 50 osob, soukromou restauraci s možností prezentací a adekvátní ubytovací prostory pro krátkodobé i dlouhodobější ubytování (celkem 36 lůžek).

Původní objekt Akademie bylo nezbytné zásadním způsobem upravit ať už kvůli nekoncepčním přestavbám z minulosti (sklady, administrativa, bydlení), tak kvůli stáří konstrukcí. Byla tedy obnovena a dotvořena kompozice historických fasád. Do takto scelené a očištěné stavby jsou vloženy jasně identifikovatelné výrazné zásahy. Nosným architektonickým prvkem je především vertikála věže (nový výtah, schodiště, hygienické zázemí), do které vstupuje horizontálně komponované zastřešení u vstupu. Věž je pojednána tradičním cihelným materiálem, ve kterém jsou perforace v kombinaci s vystupujícím zdivem. Tento princip děr ve zdivu a vystupujících cihel vytváří poutavou hru světla a stínu ať už ve dne, nebo při nočním osvětlení.
Perforovaná cihelná fasáda se pak díky velkoformátovým proskleným stěnám propisuje také do vnitřní části a tento moderní prvek lze vnímat jednak v ploše z exteriéru, ale i v detailu z interiéru. Strohá cihelná hmota se díky textuře fasády zjemnila a při bližším pozorování nabízí sympatický drobný detail, který lze opakovaně objevovat v proměnách času a pozice.
Nová okna, podkrovní terasa a vstupní část budovy jsou lemovány plechem v grafitové barvě a takto jasně odlišitelné od původních historických prvků.

Ubytování
Jedním z hlavních úkolů bylo v konstrukčně komplikovaných starších budovách vyřešit provozní sjednocení. Každá z budov má jinou podlažnost i výškové uspořádání. Rovněž nosný systém byl podmíněn dřívějšímu využití (garáže, bydlení, malé kanceláře). Dispoziční zásahy bylo nutné navrhnout s ohledem na požadavek na zachování fasády a stávajících oken.
Vizuální řešení přirozeně navazuje na hlavní budovu Akademie, nicméně ji nezastiňuje, cihelný obklad výtahové věže je světlejší a méně dominantní. Bíle omítaná část fasády je doplněna jemnými reliéfními liniemi.
Dispoziční řešení odpovídá rozvržení hotelu a sestává z lobby, pěti apartmánů pro dlouhodobější ubytování a 11 standardních hotelových pokojů.
Navržené řešení respektuje již existující konstrukce. Namísto demolice, nebo rozsáhlé přestavby přináší v podstatě jemné zásahy, které však umožňují vyžilým stavbám nový život.
Autorská zpráva

Místo: Tovární 236/14, České Budějovice
Autoři: Jan Pala, Adéla Palová, Marek Raab / +arch – architektonický ateliér
Spolupráce – technické řešení: Jan Prokeš – MADETA, a. s.
Realizace: Stavební firma Jica, s. r. o.
Zastavěná plocha: 450 m2
Realizace: 2018


Použité materiály Wienerberger:
• Lícové cihly TERCA Klinker – rakouský formát, plná a děrovaná – červená tmavá (250 x 120 x 65 mm)
• Obkladový pásek TERCA Klinker – rakouský formát, rovný a rohový – červená tmavá (250 x 15 x 65 mm)
• POROTHERM Aku
Režné zdivo bylo použito v kombinaci s ostatními prvky sendvičového zdiva – lícové cihly, vzduchová vrstva, tepelná izolace, nosné zdivo tvoří cihly Porotherm Aku.

Lícové cihly a pásky TERCA Klinker
Lícové cihly, tzv. klinkery, nabízejí široké využití jak při řešení fasád domů, prvků zahradní architektury, tak je lze uplatnit i v interiérech. Kromě estetické funkce zaručují u vrstveného zdiva i velmi dobré tepelně-akustické vlastnosti. Na výběr je přitom řada formátů i barevností.
Výrobky TERCA Klinker se vypalují ze speciálních druhů cihlářských hlín při vysokých teplotách (cca 1100 °C) až do slinutí. Dobře odolávají povětrnostním vlivům, zaručují stálou krásu po mnoho let a nevyžadují údržbu. Tyto cihly jsou málo porézní, mají vysokou objemovou hmotnost a pevnost a díky tomu dobře snášejí mechanickou i chemickou zátěž.
V rámci sortimentu TERCA Klinker si lze vybrat ze tří základních rozměrů (ve variantách cihla plná a děrovaná, reliéf, různé tvarovky a rohový pásek) a několika barevných možností. Řezáním těchto cihel na poloviny a jejich použitím s celými cihlami je možné dosáhnout širokou škálu zajímavých a architektonicky působivých vazeb.
Český formát: 290 x 140 x 65 mm
Německý formát: 240 x 115 x 65 mm (svými rozměry zapadají do komplexního systému POROTHERM)
Rakouský formát: 250 x 120 x 65 mm
Všechny rozměrové řady se vyrábí ve formátu lícová cihla plná a děrovaná a mají kromě lícovek s povrchem antique hladký povrch. Ke každému druhu lícové cihly TERCA se vyrábí také obkladový pásek a rohový pásek vhodný pro obklad exteriéru i interiéru.
Sortiment lícových cihel TERCA doplňují i speciální zdicí a spárovací malty dodávané taktéž společností Wienerberger.

Hlavní přednosti výrobků z pálené hlíny – lícových cihel, obkladových pásků a dlažeb TERCA Klinker
• Vysoká pevnost a mechanická odolnost.
• Neomezená životnost prověřená dlouholetou tradicí.
• Mrazuvzdornost a kyselinovzdornost.
• Elegance a krása ryze přírodního materiálu.

www.terca.cz

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    A dotace pro malou a střední firmu byly?

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*