Akátová věž

Akátová věž

(15. 9. 2015) Pavel Jura

   
 
 
 
 

Akátová věž

Lokalita stavby - kopec Výhon, i záměr stavby – rozhledna, byly do jisté míry výjimečné, sváděly k exhibici a ke zneužití možností zadání, k prvoplánové reklamě. „Na truc" těmto svůdným okolnostem jsme se rozhodli realizovat stavbu, která nebude mít potřebu a priori poutat pozornost či šokovat. Stejně tak nebylo cílem exhumovat historické stavební formy - od výsledné podoby stavby nelze očekávat více než obraz principů při stavbě použitých. Cílem úsilí byla stavba normální a přiměřená, která nebude svědkem toho, čeho jsme (v krajině) schopni, ale toho, co považujeme za rozumné.

Zvolili jsme obyčejný tvar a materiály. Věž má pravidelný kruhový půdorys s třiceti dřevěnými akátovými sloupy, který odpovídá topografii místa s rovnocenným výhledem v celém rozsahu 360°. Kruhový profil zaručuje zároveň tuhost vůči vodorovnému zatížení větrem.
Každý ze sloupů je složen z několika fošen, jejichž počet se po výšce sloupu zmenšuje. Řídnutí nosné konstrukce odpovídá snižování napětí v materiálu, od nejvíce zatíženého masivního soklu až po korunu věže - balustrádu subtilních prvků bez zatížení. Řídnutí konstrukce sleduje vinoucí se spirálu vnitřního schodiště, při výstupu na věž se výhled postupně otevírá - od téměř uzavřeného soklu až po otevřenou vyhlídku v nejvyšší úrovni.
Vnitřní schodiště potvrzuje řád stavby - každý stupeň je proveden jako konzola fošen z nosného sloupu. Prostorová spirála vzájemně provázaných konzol ztužuje stavbu, definuje vnitřní prostor se shora osvětleným volným jádrem. Prostorovou tuhost kruhového průřezu zajišťují (stejně jako u sudů ve sklepě dole pod kopcem) ocelové obruče, doplněné dřevěnými rozpěrami mezi sloupy.

Dřevěná konstrukce stavby je provedena z typické místní dřeviny - akátu, všechny prvky mají stejnou tloušťku 40 mm. Ocelové prvky jsou pozinkované, bez další povrchové úpravy. Při návrhu i realizaci byl důležitý celek, nikoliv detail stavby; ostatně řada detailů byla předem určena dodržením řádu stavby. Způsob zpracování odpovídá podmínkám staveniště bez elektrické energie, míra opracování detailů nemá ambici importovat na kopec Výhon průmyslový perfekcionismus.

Autorská zpráva

 
Místo: kopec Výhon u Židlochovic
Investor: Město Židlochovice

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2009

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz