Aparthotel sv. Vavřinec

Aparthotel sv. Vavřinec

Pec pod Sněžkou

(30. 1. 2020) ov architekti

   
 
 
 
 

Aparthotel sv. Vavřinec

Čtyři apartmánové domy vznikly na místě prodejny z 80. let minulého století. Umístěné jsou na „louce“ - zelené střeše nad obchodním parterem budovy. Prostor mezi nimi nabízí průhledy na horizonty horských luk. Mezi domy panuje komorní sousedská atmosféra.

Horské městečko a lyžařské středisko Pec pod Sněžkou vzniklo v údolí, zástavba se pak rozšiřovala do okolních strání. Postupně přibyly větší turistické ubytovny a hotely. Charakter místa tvoří solitérní domy podél hlavní ulice, které jsou v kontaktu s okolní přírodou. Atmosféru vystihuje cesta stoupající údolím podél potoků a průhledy mezi domy do zadních plánů obce s boudami rozesetými po loukách. Návrh se čtyřmi bytovými domy na tyto kvality navazuje a rozvíjí je.
Na parcele v centru obce na pohledově exponovaném místě stála budova prodejny Sněžka. Její dlouhá hmota působila v místě jako bariéra, bránila průhledům do zadních plánů obce. Kolem budovy zbyl nevyužitý a neudržovaný prostor, který nepatřil k domu ani k ulici. Zadáním investora bylo na místě původních budov a na přilehlých parcelách postavit 90 bytů v apartmánových domech.
Objekt nákupního střediska byl odstraněn, na jeho místě vnikl nový obchodní parter, který překryla louka. Na střeše-louce vyrostly čtyři domy. Jsou různě velké a různě orientované. Vznikají mezi nimi napínavé prostorové vztahy posílené stoupajícím terénem. Střešní louka je polosoukromý volný prostor určený různým aktivitám a událostem. Je tu venkovní gril s posezením, dětské hřiště, prostory před byty slouží jako terasy jednotlivých apartmánů.

Hotel má dvě podzemní garáže v různých úrovních. Společný parter je přístupný interiérem ze všech bytů. Vstup vede přes recepci s lobby, zimní vstup k lyžárnám, v nichž má každý vlastník apartmánu skibox. Společný parter obsahuje servis pro ubytované: dospělou hernu s golfovým 3d simulátorem, teenage hernu, dětskou hernu, vinárnu s chlazenou vinotékou, v které mají vlastníci své soukromé vinné boxy., lobby s krbem, a restauraci orientovanou na grilovaná masa. Obchodní plochy zahrnují supermarket se zázemím, lékárnu v režimu shop in shop spojenou se supermarketem, obchod se sportovním zbožím, ski a bike servis.
Bytové věže jsou organizované kolem čtyř výtahů se schodišti. Do bytů se vstupuje ze společného náměstí před výtahem. Organizace bytů ve čtyřech věžích vyloučila dlouhé chodby, což podporuje sousedské vztahy na patře a v domě.

Budova je založena na pilotech na dvou výškových úrovních – lavici ve svahu. Konstrukce domu je železobetonová, v horních podlažích bytových domů přechází v cihelný systém s betonovými stropy, šikmé střechy jsou monolitické železobetonové. Nosné obvodové stěny byly zatepleny minerální vatou a kryté obkladem z červeného cedru. Parter budovy má kamenný obklad. Louka nad parterem je intenzivní zelená střecha systému Optigrün se zádržnými žebry na šikmých plochách. Střechy věží jsou kryty extenzivní zelenou střechou s rozchodníkovými rohožemi.

Aparthotel slouží k rekreaci vlastníkům, ale zároveň jejich bytové jednotky nabízí k pronájmu v termínech, kdy vlastník byt neužívá. Systém pronájmu má zajištěnou recepční službu, úklid a veškerý servis ubytovaných hostů. Pro vlastníka se tak koupě bytu stává investicí se zaručeným výnosem.
Interiéry bytů byly navrženy ve čtyřech variantách, z nichž mohli vlastnící volit. Autorský interiér byl podmínkou zapojení vlastníků do systému pronájmů. Každý styl zastupuje jeho grafický symbol, který se objevuje v interiéru.
Glamour – zlatá hvězdička: Interiér je založen na tmavších tónech dubu, zlatavých výšivkách a ornamentech.
Skandinávie – ševron: Přináší světlé odstíny běleného smrku v kombinaci s bílým ornamentem na tmavě modrých látkách. Koupelnu zdobí sob.
Modern – trojúhelník: Navazuje na design padesátých a šedesátých let, přináší světlou nestárnoucí eleganci.
Krkonoše – modrý křížek: Křížek na světlém podkladu odkazuje k výšivkám a lidové historii hor, obklady jsou z borové překližky, obytný prostor doplňuje tradiční krkonošská židle.

Autorská zpráva
Foto: BoysPlayNice

 

Autor: ov architekti s.r.o. – Jiří Opočenský, Štěpán Valouch; spoluautoři EDIT! – Ivan Boroš, Juraj Calaj, Vítězslav Danda, Šimon Dočekal, Kateřina Blahutová; spolupráce Vojtěch Kratochvíl, Anna Schneiderová, Jan Stibral, Františka Podzimková, Tomáš Kubelka
Klient: Kubík Sněžka s.r.o.
Zastavěná plocha: 2367 m2
Hrubá podlahová plocha: 10 580 m2
Užitná plocha 7176 m2

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2018

Komentáře ke článku

 
 
 
 

31. 1. 2020 03:30:55. Re: Aparthotel sv. Vavřinec. Zdeněk Meisner

 
 
 
 

30. 1. 2020 23:54:38. Aparthotel sv. Vavřinec-jedna z posledních ran Peci pod Sněžkou. DUSPRO

  Pec pod Sněžkou dostala jednu z posledních architektonických ran. Ale je pravda, že v Peci už snad není co zkazit....
Petr

31. 1. 2020 03:21:09. Re: Aparthotel sv. Vavřinec-jedna z posledních ran Peci pod Sněž... Zdeněk Meisner

  Kouckého plánovací "regublina" v praxi. Po plyšáku nás podnikatelé vrátili do baroka co nebylo tak docela baroko, dnes do brutalismu co není tak docela brutalismus. Pokrok nezastavíš.

31. 1. 2020 03:30:55. Re: Aparthotel sv. Vavřinec. Zdeněk Meisner

  Zajímavé, kolik je v podkrkonoší a pak cestou do Pece pozoruhodných budov mlýnů, tkalcoven, fabrik a fabriček z 19. a poč 20 stol. Majitelé jistě každou zlatku zvažovali, přesto ten vzhled...
A propos, neprojektovali je žádní "architekti" ale obvykle jeden "stavitel". Zde uveden celý tucet doopravdických architektů. Pokrok nezastavíš.

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

24. 3. 2020 17:03:00

Re: Polemika o panoramatu a mrakodrapech pokračuje

K polemice a selhávání dialogu nad pražskou metropolí čili o obtížné cestě od polemiky k dialogu Dialog se nekoná, v tom se shodneme. Tristní shoda. O to víc, že přitom v řadě věcí s článkem K. Bečkové a R. Šváchy (Polemika o panoramatu a mrakodrapech pokračuje. STAVBA, 27. roč., 2020, č, s, ) souhlasíme. I v tom, co nám navzdory liteře a smyslu našeho příspěvku vytýkají. Míjíme se a o to šlo a jde. Předporozumění, uzavírání se do jednoho společenství stejně smýšlejících a dogma vylučují dialog. Zásadní otázky, které jsme položili, tak zůstávají na pořadu dne: Může se v metropoli – Praze – stavět a rozvíjet – v souladu se světovými trendy, aniž by ztrácela na své identitě? A když se rozvíjela po staletí, proč to má být právě v naší době fatálně nemožné? Může se vést, jsme schopni a ochotni vést, produktivní dialog nejen mezi dvěma stranami – mezi architekty a památkáři, ale mezi společností, památkáři, historiky, architekty a urbanisty? Dialog o balancování mezi tím, co je historicky dané, vzácné a tím, co může být novým vkladem, přínosem pro Prahu? Tyto otázky zůstávají na pořadu dne. Co dialogu brání? Odpověď K. Bečkové a R. Šváchy: „Nenastává tak moment hypolepse, ukázněného navázání na argumenty protivníka, jaký za podmínku skutečného dialogu pokládá historik Jan Assmann. Domníváme se, že bez takové hypolepse se debata o Praze nikam nepohne a všichni zůstanou zakopaní ve svých dosavadních pozicích.“ Neospravedlňuje se tímto zvláštním odkazem na teze historika ranných kultur a civilizací egyptologa Assmana sama nemožnost dialogu? Navrhujeme radikální zjednodušení přes otázku - co je jádrem toho, co ničí podstatu dialogu v daném případě o architektuře a perspektivách Prahy Přidržíme se definice Jeana Lacroix. Dialog vyžaduje vzájemnost porozumění, tj. musím pochopit názorového protivníka, pochopit ho lépe než si rozumí on sám. To vyžaduje vystavit se síle jeho názorů, procítit je silněji než on sám. S rizikem, že se mé vlastní názory odkryji jako slabší. Bez metodologické sympatie není dialogu. To nám v diskuzích, polemikách – a především v možném dialogu nad tématem perspektiv Prahy chybí. Opravdu vychází selhání a nemožnost skutečného dialogu o pražské metropoli z toho, že „autoři textů, totiž architekti nejsou zvyklí přesně reagovat na názory druhých, jak to musejí praktikovat vědci“? (R. Švácha v „EAM. Euroamerické myšlení 1936-2011“, R. Švácha, M. Sršňová, J Tichá (eds.), str. 33, srv. i násl.)? Pochybujeme. Ona zdůrazňovaná hypolepse, zdisciplinované navazování na myšlenky a teze druhých, je důležitá, patří ke kultuře dialogu i v soudobé společnosti; dialog není mince, kterou si dám jako výhru do kapsy, je to cesta k společnému nalézání argumentů a „pravdy.“ Z toho nemůže být nikdo ostrakizován pro nedostatečnou hypolepsi, ani architekt, ani historik či teoretik, ani památkář, ani expert, ani veřejnost – dokonce i ta na sociálních sítích. Stav dialogu je jedním z měřítek vyspělosti demokratické společnosti. Jakub Heidler, Oldřich Ševčík

20. 3. 2020 15:24:36

Re: Re: Re: Re: Obnova mariánského sloupu v Praze.

Koukám Luščinole, že jsi opravdu vytrvalý, to není až zas tak obdivuhodná vlastnost, spíš svědčí o tvé omezenosti. Tvoje hraní si na světaznalého všeználka je ovšem v zásadě velmi zábavné, zejména v dnešní smutné době. Tvůj poslední výlev je zajímavý mimo jiné tím, že asi se neumíš pořádně vyjadřovat ani v jednom jazyce a se snažíš předstírat znalosti angličtiny, což v tvých vlastních očích má vytvářet pocit jakési morální nadřazenosti. Strašně se pleteš a poučovat mě o významu slov nebo o tom co co znamená je asi stejně pádné, jako tvoje bláboly o tom sloupu. Nějaký ten překlep se mi v mobilu stane, na rozdíl od tebe podobné věci "vyřizuji" třeba v MHD, rozhodné bych jimi neztrácel čas na rozdíl od tebe, který podle všeho brejlíš celý den do monitoru, abys připravil další blábol. Nicméně budu rád, když budeš pokračovat, bavím se dobře. Jediný jistota tak jednou za čtrnáct dní, když navštívím na pár minut tyto stránky, že zrovna pod támhle článkem najdu tvůj další blábol. A jen tak mimochodem, jestli jsi měl na mysli Chruščova, tak se někam podívej, jak se to jeho "otčestvo" v češtině píše. Jinak doufám, že sloup tam vydrží podstatně kratší čas než původně, oni podobní samozvaní umělci umí mlátit hlavně hubou a až to na někoho spadne, bude po legraci. Takže milý nedělnický původe, předveď se...

19. 3. 2020 15:44:03

Re: Analytici: Stavebnictví může být tahounem při oživení ekonom...

Je zajímavé, kolik analytiků hovoří o zcela obligátních záležitostech, jako kdyby měli právo a všechny moudra světa ve svém držení. Přitom co ví ti z bank o reálných problémech na stavbách? Nic, protože mají pouze předávané informace od manažerů stavebních firem, které jsou často poněkud vzdáleny od pravdy. Logicky. Je také podivné, že vůbec někomu sdělují své prognózy a potřebu budoucího dění. Komu? Vládě? Pojišťovnám? Prázdné článečky, které nikdo nepotřebuje, jsou o ničem. Odvětví, která podporují stavební průmysl, ta v určitém utlumeném procesu dále produkují. Stavební firmy část zakázek, těch menších, zpomalí, ale ostatní pojedou dál, např. dálnice a koridory. Tam se termíny nesmí posunovat. Co se zhorší, jsou investice do jiných odvětví, kde začnou chybět zahraniční síly, které odjely pryč. A stavby technologií pro petrochemii a energetiku, na ty budou tyto montážní cizí síly chybět nejvíc. na to jsem zvědav, jak to dodavatelské firmy zařízení pro zásadní změny v energetice vyřeší. Poklesne čerpání tzv. dotací z fondů EU ještě víc? Ovšem a to bude jen dobře. Nevyváženost mezi zdroji peněz a možnostmi stavební výroby se ukáže ještě větší než dosud. Zajímá to vládu, její investiční národní plán se bude měnit? Jak, kdy? Ani ve hvězdách to dnes nestojí.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz