Archa - Yacht Club Hlučín

Archa - Yacht Club Hlučín

Hlučín

(1. 6. 2015) Radim Kučera, FAST VUT Brno

   
 
 
 
 

Archa - Yacht Club Hlučín

Stavba by měla připomínat loď kotvící v přístavu. Kombinuje tři provozy: ubytování, stravování a konferenční prostory. Kapacitně je zařízení určeno pro 120 osob i s personálem, z toho je 34 míst pro ubytování, 42 v restauraci a 40 v konferenčních prostorách. Je tu celkem 11 pokojů, pět jich bude vybaveno kuchyní. Restaurace je rozdělena na veřejnou a neveřejnou část pro hosty, konferenční prostory nabídnou čtyři sály. V přízemí se nachází malý obchod sesportovními a rekreačními potřebami.

Yacht Club se nachází v malebném rekreačním areálu, který pozvolna prochází rekonstrukcí. Konstrukčně se jedná o systém využívající kombinaci dřeva a betonu. Výrazný vliv měly na návrh stavby požadavky na požární bezpečnost, na nízkou energetickou spotřebu objektu, na optimalizaci vnitřních prostor z hlediska akustiky a denního osvětlení a také skutečnost, že se budova nachází na okraji aktivní záplavové zóny. Proto je objekt umístěn nad hladinou stoleté vody, v případě větších záplav se počítá se zaplavením přízemního podlaží. Veškeré technologie byly umístěny do vyšších pater a  v kritickém případě záplav více jak stoleté vody byly pro usnadnění průtoku vody navrženy dva průchody, které tvoří kanály a zároveň slouží jako vstupy do objektu.

Jako zdroj tepla bude sloužit tepelné čerpadlo země-voda se čtyřmi hloubkovými vrty. Vzhledem k charakteru podloží a proudící podzemní vodě je využití této technologie velmi efektivní. Dále bude k otopnému systému napojena skupina solárních panelů ohřívajících teplou vodu, které v létě umožní odstávku tepelného čerpadla. Budova bude vybavena čtyřmi vzduchotechnickými jednotkami, na každý z provozů (ubytování, kuchyně, restaurace a konferenční prostory) jedna. Celý systém je takto lépe regulovatelný a má jen nezbytnou délku VZT potrubí. Vzhledem k umístění objektu a absenci kanalizační sítě je v blízkosti čistička odpadních vod. Funguje na ověřeném principu aerobních biologických procesů s jemnobublinným provzdušňovacím systémem. Vvyčištěná voda se bude vypouštět do recipientu stejně jako dešťová voda z vegetačních střech.

Stavba je založena na plovoucích pilotách dlouhých 13 m. Piloty podpírají železobetonovou desku, která celý objekt vynáší. Železobetonová deska se stává i nosným prvkem mola, které je vysunuto nad vodní hladinu. Hlavním nosným prvkem objektu jsou dřevěné lepené CLT panely, které tvoří stěnové, stropní a střešní konstrukce. Část objektu určeného pro ubytování je provedena ze železobetonu a to z důvodu jak požární bezpečnosti, tak pro zvýšení celkové tuhosti stavby.
Při návrhu byl kladen důraz na co nevětší využití dřeva jako materiálu. Proto bylo dřevo použito na stěny z dřevěných panelů, dřevěnou konstrukci schodiště a slunolamu a dále jako fasádní obklad a nášlapná vrstva mola.

Autorská zpráva

Zastavěná plocha: 570,90 m2
Užitná plocha: 1501,04 m2
Počet obytných podlaží: 4
Součinitel prostupu tepla typické skladby obvodové stěny: [W/m2K] - 0,11
Součinitel prostupu tepla typické skladby střešního pláště: [W/m2K] - 0,11

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Dokončení

2014

Objem a plocha

Zastavěná plocha [m²]: 570,90
Užitná plocha [m²]: 1501,04

 
 
 
 
49.8965271
18.1905486
Archa - Yacht Club Hlučín

Archa - Yacht Club Hlučín
Hlučín

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz