Archeopark Pavlov

Archeopark Pavlov

Archeopark Pavlov, 692 01 Pavlov

(20. 10. 2016) Odkryté naleziště z dob lovců mamutů.

   
 
 
 
 

Archeopark Pavlov

Poslední květnový víkend byl slavnostně otevřen archeologický park v Pavlově v Jihomoravském kraji. CEMEX dodal na tuto významnou stavbu beton a speciální produkty. Archeopark je citlivě zasazen do chráněné krajinné oblasti (CHKO) Pálava a národní kulturní památky Pavlov I. Stavba je budována na pozemku s nálezy sídliště ze starší doby kamenné. Důležitým prvkem bylo zakomponování expozice kosterních pozůstatků mamutů do stavby tzv. „in situ“, tedy přímo v místě nálezu pozůstatků.

Archeologické nálezy v této lokalitě měly zásadní význam na projektovou dokumentaci, architektonický návrh a konečnou realizaci. Při realizaci díla bylo potřeba brát zvýšené ohledy na samotnou budoucí expozici. S tím souvisela i důsledná koordinace jednotlivých pracovních postupů – archeologů, projektanta, zhotovitele a dodavatelů.

Samotná stavba byla navržena jako jednopodlažní s vestavěnou galerií s komplikovaným půdorysným tvarem, ze kterého vybíhají monolitické věže.

Spodní stavba byla provedena z vodostavebního betonu C 25/30 XC2; 90D s těsnicí krystalizační přísadou s protiradonovou funkcí. Stěny jsou oboustranně bedněné s interiérovou plochou z pohledového betonu s otiskem nehoblovaných prken. Zachování struktury nehoblovaných prken otisknutých do betonu vyžaduje zvýšené nároky na návrh receptury, dodržování technologických postupů při výrobě betonu i při samotné ukládce. U hlavního vstupu jsou monolitické stěny z bílého betonu C 30/37 XF3, které vytvářejí zářez do upraveného terénu. Pohledová část je opět zhotovena obtiskem nehoblovaných prken. Vstupní monolitické stěny přecházejí do prefabrikovaných dílců z bílého betonu, které v sobě mají otvory připomínající kly mamutů.

Receptura na tyto dílce byla navržena v součinnosti technologického oddělení CEMEXu s dodavatelem. Stejná receptura byla použita i na atiky monolitických věží, které vybíhají nad okolní terén. Použití bílého betonu bylo zvoleno se záměrem vizuálního propojení nové stavby s okolními skalnatými útvary pálavského pohoří, které je tvořeno ze světlého vápence.  Na střechu objektu, která kopíruje terén, byla navržena vegetační skladba osázená bylinami typickými pro CHKO Pálava.

Geometrická náročnost objektu, množství tupých a ostrých úhlů mezi svislou a vodorovnou konstrukcí, úhly mezi jednotlivými stěnami, netypické prvky, negativní otisk bednění vytvořený záklopem, atp. vyžadovaly časté úpravy vodního součinitele během jednotlivých betonovaných taktů. Velký důraz byl u pohledových konstrukcí kladen na dodržení stejného odstínu. Každodenní přítomnost technologa na stavbě byla nutností.

Dalšími speciálními produkty, které společnost CEMEX Czech Republic, s. r. o., dodávala ve větších objemech na tuto stavbu, byly cementové samonivelační potěry a pěnobetony, které byly použity ve skladbě podlahových konstrukcí.

Investor: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
Pojektant: Radko Květ
Statik: Hladík a Chalivopulos
Dodavatelé: Společnost Archeopark Pavlov – vedoucí společník OHL ŽS, a. s., realizační tým Divize 1 Bronislava Lungy, vedoucího projektu
Specializované stavební práce: OHL ŽS, a. s., středisko Monolity, zastoupené stavbyvedoucím Davidem Bilavčíkem
Dodavatel betonu: CEMEX Czech Republic, s. r. o. – betonárna Mikulov a betonárna Hodonín
Hlavní technolog: Ing. Miroslav Vojtek a technolog klastru Otrokovice Zdeněk Bouchner
Celkové náklady na realizaci stavební části: cca 80 mil. korun
www.archeoparkpavlov.cz

podle podkladů společnosti CEMEX
Publikováno v časopise Stavba č. 3/2016, str. 28-29

Související články:
Archeopark Pavlov získal titul Stavba roku 14.10.2016
Archeologický park Pavlov  29.8.2016
Archeopark v Pavlově byl otevřen! 1.6.2016
Archeopark Pavlov u Dolních Věstonice 22.8.2013

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

  Výrobci/dodavatelé

Laurinova 2800/4

155 00 Praha 5–Stodůlky

Telefon +420 257 257 400

info@cemex.cz

http://www.cemex.cz

 
 
 
 
48.8774808
16.6749375
Archeopark Pavlov

Archeopark Pavlov
Archeopark Pavlov
692 01 Pavlov

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz