Architektonická soutěž Svazková škola Pode Vsí

Architektonická soutěž Svazková škola Pode Vsí

(15. 6. 2022) Předmětem soutěže o návrh je řešení školy s kapacitou 540 žáků

 
 
 
 

Architektonická soutěž Svazková škola Pode Vsí

Jednofázová architektonicko–urbanistická soutěž o návrh. Tématem je stavba základní školy pro obce Kozomín, Odolena Voda, Panenské Břežany, Postřižín, Veliká Ves a Úžice v Odoleně Vodě s kapacitou 540 žáků. 

Předmětem architektonické soutěže o návrh je řešení svazkové školy, která bude nejen splňovat a respektovat požadavky na tradiční vyučovací metody, ale bude pracovat s novými pedagogickými přístupy ke vzdělání, moderními metodami a formami výuky. Důležité je navrhnout takové řešení využití budovy a areálu školy, které umožní variabilitu užití tříd, společných prostor vnitřních i venkovních prostor. Základní škola a její areál budou doplňovat chybějící veřejnou vybavenost Odoleny Vody a spádových obcí,  musí být tedy přístupné veřejnosti. Důležitým aspektem návrhu je i udržitelnost ve vztahu ke klimatu a také k ekonomičnosti provozu. 

Vybrané místo pro svazkovou školu se nachází na okraji stávající zástavby Odoleny Vody. Krajina navazující na hranu zástavby dále pokračuje hodnotnými krajinnými prvky a zajímavou terénní modelací. Citlivá práce s krajinným rázem a s urbanismem sídla s orientací na přírodě blízké řešení je nezbytná.  

Porota
MgA. Markéta Zdebská – předsedkyně poroty
Ing. arch. Pavel Buryška
Ing. arch Ondřej Králík
Ing. arch. Ondřej Píhrt – náhradník nezávislý
Hana Plecitá, starostka obce Odolena Voda
Mgr. Martin Hakauf, starosta obce Panenské Břežany
Petr Koukolíček, starosta obce Kozomín – náhradník nezávislý
Radim Fojtů, starosta obce Postřižín – náhradník nezávislý
Mgr. Petr Kovařík, starosta obce Veliká Ves – náhradník nezávislý
David Hrdlička, starosta obce Úžice – náhradník nezávislý

Ceny

1. cena – 1 000 000 Kč
2. cena – 800 000 Kč
3. cena – 600 000 Kč
Návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, mohou být případně odměněny částkou na odměny v souhrnné výši 400.000 Kč

Termíny
Vyhlášení: 30.5. 2022
Termín odevzdání: 29. 8. 2022
Více na skolapodevsi.cityupgrade.cz

Tisková zpráva

Komentáře ke článku

 
 
 
 
 
 
 
 

17. 6. 2022 16:51:50. Re: Architektonická soutěž Svazková škola Pode Vsí. Jitka

  Autor tiskové zprávy by před 50 lety dostal na základní škole z češtiny za 3 hrubé chyby čtyřku. Odolena je přivlastňovací přídavné jméno a jako takové se neskloňuje!

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2022 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz